“EGCO” จับมือ “เจร่า เอเชีย” ศึกษาใช้ไฮโดรเจน-แอมโมเนีย ผลิตไฟฟ้า


โดย PPTV Online

เผยแพร่
“เอ็กโก กรุ๊ป” ร่วมมือ “เจร่า เอเชีย” ศึกษานำเชื้อเพลิงไฮโดรเจน และแอมโมเนีย เป็นเชื้อเพลิงที่สะอาดมาใช้ผลิตไฟฟ้า ตั้งเป้าลดปล่อยปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ภายในปี 2593

สหรัฐฯเงินเฟ้อลด คลายกังวลดอกเบี้ย จับตาเงินบาทแข็งไม่หยุด กระทบส่งออก

JKN จ่อเพิ่มทุน RO มูลค่ากว่า 3 พันล้าน เพื่อชำระหนี้เงินกู้-ทุนหมุนเวียน

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป (EGCO) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ บริษัท เจร่า เอเชีย จำกัด บริษัทในเครือของบริษัท เจร่า จำกัด ร่วมกันศึกษาการนำเชื้อเพลิงไฮโดรเจน แอมโมเนีย และเทคโนโลยีการดักจับการใช้ประโยชน์ และการกักเก็บคาร์บอน (Carbon Capture, Utilization and Storage: CCUS) มาใช้ในอุตสาหกรรมไฟฟ้า ซึ่งตั้งเป้าหมายบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนของเอ็กโก กรุ๊ป ภายในปี 2593

โดยทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันเพื่อผลักดันเป้าหมายในการลดก๊าซเรือนกระจกของเอ็กโก กรุ๊ป ซึ่งครอบคลุมความร่วมมือด้านต่าง ๆ ได้แก่

-การร่วมกันพัฒนาแผนงานเพื่อบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน โดยมุ่งเน้นการนำไฮโดรเจนและแอมโมเนีย ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่สะอาดมาใช้ผลิตไฟฟ้า

-การประเมินและศึกษาความเป็นไปได้ในการนำแอมโมเนียมาใช้เป็นเชื้อเพลิงผสมในการผลิตไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ซึ่งเอ็กโก กรุ๊ป ถือหุ้น 50%

-ความร่วมมืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานของแอมโมเนียและไฮโดรเจนทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งการศึกษาความเป็นไปได้ในการนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงผสมในโรงไฟฟ้าอื่น ๆ นอกจากโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี

-การศึกษาและแสวงหาโอกาสในการนำเทคโนโลยีการดักจับ การใช้ประโยชน์ และการกักเก็บคาร์บอน หรือ CCUS มาใช้ในประเทศไทย

นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอ็กโก กรุ๊ป เปิดเผยว่า ความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยผลักดันการดำเนินงานของเอ็กโก กรุ๊ป อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อบรรลุเป้าหมายระยะกลางในการลดการปล่อยปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อหน่วยไฟฟ้าที่ผลิตได้ลง 10% ภายในปี 2573 ในขณะเดียวกัน  สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจ เพื่อบรรลุเป้าหมายสูงสุดในความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี 2593

นายโตชิโระ คุดามะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจร่า เอเชีย จำกัด กล่าวว่า ภายใต้ MOU นี้ เจร่าจะช่วยสนับสนุนและส่งเสริมความพยายามในการดำเนินการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเอ็กโก กรุ๊ป ในขณะเดียวกัน ก็จะแสวงหาโอกาสเพิ่มเติมในการพัฒนาเทคโนโลยีอันทันสมัยในประเทศไทย เจร่าจะใช้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญมาช่วยสนับสนุนเอ็กโก กรุ๊ป และประเทศไทย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามแผนที่ตั้งไว้”

 

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP หุ้น-การลงทุน

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ