PTT กำไร 9.1 หมื่นล้าน ลด 15.9% จากต้นทุนการเงินพุ่ง ปันผล 0.70 บาท


โดย PPTV Online

เผยแพร่
PTT กำไรสุทธิในปี 2565 ลดลง 15.9% หรือ 17,188 ล้านบาท อยู่ที่ 91,175 ล้านบาท จากต้นทุนการเงินเพิ่มขึ้น ขณะที่จ่ายปันผล 0.70 บาท จากกำไรสะสม

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT และบริษัทย่อย รายงานผลดำเนินงานในปี 2565 มีจำนวน 91,175 ล้านบาท ลดลงจำนวน 17,188 ล้านบาท หรือ 15.9% จากในปี 2564 ที่จำนวน 108,363 ล้านบาท แม้ว่าบริษัทจะมี EBITDA เพิ่มขึ้น

เนื่องจากในปี 2565 มีขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ต้นทุนทางการเงิน ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายเพิ่มขึ้น รวมทั้งมีการรับรู้รายการที่ไม่ได้เกิดขึ้นประจำสุทธิภาษีตามสัดส่วนของ ปตท. เป็นรายการขาดทุนประมาณ 10,200 ล้านบาท

PTTEP กำไรปี 65 พุ่ง 65% รับรู้ยอดขายเติบโต จ่อปันผล 5 บาท/หุ้น

PTTGC เจ๊งประกันความเสี่ยง-สต็อกน้ำมัน พลิกขาดทุน 8,752 ล้านบาท

 

 

 

โดยหลักจากการด้อยค่าสินทรัพย์โครงการโมซัมบิก แอเรีย 1 ประมาณ 4,300 ลา้นบาท ประมาณการหนี้สินสำหรับการระงับการดำเนินคดีแบบกลุ่ม จากเหตุการณ์แหล่งมอนทาราประมาณ 3,000 ล้านบาท การด้อยค่าสินทรัพย์ของ PTTEP BL ภายหลงัจากการจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายประมาณ 2,300 ล้านบาทของ PTTEP รวมถึงการจ่ายเงินสนับสนุนสนุนเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงช่วงสถานการณ์วิกฤตจำนวน 3,000 ล้านบาท สุทธิกับการรบัรู้ส่วนลดจากปริมาณที่ผู้ผลิตส่งได้ไม่ถึงปริมาณตามสัญญา (Shortfall) ประมาณ 3,400 ล้านบาทของ ปตท.

ขณะที่ในปี 2564 มีผลขาดทุนประมาณ 6,900 ล้านบาท โดยหลักจากการด้อยค่าสินทรัพย์โครงการโมซัมบิก แอเรีย 1 ประมาณ 3,600 ล้านบาท และ การด้อยค่าทรัพย์สินของธุรกิจ NGV ประมาณ 3,500 ล้านบาท

ในปี 2565 EBITDA จำนวน 491,288 ล้านบาท เพิ่มขึึ้นจำนวน 63,332 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.8 จากปี 2564 ที่จำนวน 427,956 ล้านบาท โดยหลักจากผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นของกลุ่มธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลยีมตามราคาขายเฉลี่ย และปริมาณขายเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น รวมถึงผลการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจถ่านหินที่เพิ่มขึ้นตามราคาขายเฉลี่ยสูงขึ้น

อย่างไรก็ตาม กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติมีผลการดำเนินงานที่ลดลงจากต้นทุนค่าเนื้อก๊าซฯ ที่เพิ่มขึ้นมากตามราคา Pool Gas นอกจากนี้ ผลการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและโรงกลั่นลดลงโดยหลักจากธุรกิจปิโตรเคมี ตามส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบปรับตัวลดลงในเกือบทุกผลิตภัณฑ์

แต่ ธุรกิจการกลั่นมีผลการดำเนินงานดีขึ้นจาก Market GRM ที่เพิ่มขึ้นจากส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ปรับตัวสูงขึ้น แม้ว่ากำไรสต๊อกน้ำมันลดลงตามราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลดลงในช่วงครึ่งงหลังของปี 2565

จากผลดำเนินการดังกล่าว คณะกรรมการมีมติจ่ายปันผลจากกำไรสะสม 0.70 บาทต่อหุ้น โดยวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) ในวันที่ 03 มี.ค. 2566 และวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) วันที่ 2 มี.ค. 2566 โดยจ่ายปันผลวันที่ 28 เม.ย. 2566

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าคณะกรรมการบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีมติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 2 บาท ซึ่งได้จ่ายปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 1.30 บาท เมื่อตุลาคม 2565  คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท โดยกระทรวงการคลังในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่และกองทุนวายุภักษ์รับปันผล 36,144 ล้านบาท 

ราคาหุ้น PTT ปิดตลาดวันนี้ (16 ก.พ.) ไม่เปลี่ยนแปลง อยู่ที่ 32.75 บาท มูลค่าการซื้อขาย 785.51 ล้านบาท

PR - ตารางคะแนน-2_B PR - ตารางคะแนน-2_B
TOP หุ้น การลงทุน
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ