90% เงินฝากคนไทย วงเงินอยู่ภายใต้การคุ้มครอง ไม่กังวลกรณีแบงก์สหรัฐล้ม


โดย PPTV Online

เผยแพร่
สถาบันคุ้มครองเงินฝาก ยืนยัน เงินฝากคนไทยส่วนใหญ่อยู่ภายใต้การคุ้มครอง ไม่กังวลกรณีแบงก์สหรัฐล้ม

การติดตามสถานการณ์ธนาคาร Silicon Valley Bank (SVB) และ ธนาคาร Signature Bank ของประเทศสหรัฐอเมริกาถูกปิดกิจการ ในกรณีธนาคาร Silicon Valley Bank (SVB) และธนาคาร Signature Bank ในประเทศสหรัฐอเมริกาถูกปิดกิจการ เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มี.ค. 2566

ทำไมถึงไม่เรียกว่า "อุ้มแบงก์" จากสหรัฐงัดมาตรการแก้แบงก์ล้ม

คลัง-แบงก์ชาติ จับตา SVB ล้มใกล้ชิด ย้ำยังไม่กระทบไทยโดยตรง

สถาบันคุ้มครองเงินฝากได้มีการติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด พบว่า ปัญหาของธนาคารดังกล่าวมีที่มาจากหลายสาเหตุ ทั้งนี้หน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง

ได้แก่ Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) และ Federal Reserve (Fed) ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาเพื่อลดผลกระทบอย่างรวดเร็ว

ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นกับธนาคารดังกล่าวนั้น เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ สถาบันการเงินของไทยไม่มีธุรกรรมโดยตรงที่เกี่ยวข้องกับธนาคารดังกล่าวและไม่ได้รับผลกระทบจากการถูกปิดกิจการของธนาคารดังกล่าว

ในส่วนของ  ประเทศไทย การดูแลเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงินนั้นมีหลายหน่วยงานที่กำกับดูแล และการแก้ไขปัญหามีเครื่องมือและวิธีการหลายวิธีขึ้นอยู่กับลักษณะและเหตุการณ์ของสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งสถาบันคุ้มครองเงินฝากเป็นหนึ่งในหน่วยงาน และหนึ่งในเครื่องมือในการดำเนินการแก้ไขสถานการณ์หากมีปัญหาเกิดขึ้น

ปัจจุบันสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุ้มครองผู้ฝากเงินส่วนใหญ่ในแต่ละสถาบันการเงิน หรือมากกว่า  90% ของผู้ฝากเป็นผู้ฝากเงินที่อยู่ภายใต้วงเงินคุ้มครองผู้ฝากเต็มจำนวน โดยสถาบันคุ้มครองเงินฝากติดตามสถานการณ์และผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องต่อไป

สำหรับการคุ้มครองเงินฝากของคนไทย นับตั้งแต่วันที่ พ.ร.บ. สถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 มีผลใช้บังคับมาตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2551 ได้มีการทยอยลดวงเงินคุ้มครองจากคุ้มครองเต็มจำนวน คือ

100 ล้านบาท และ 50 ล้านบาท โดยเริ่มลดวงเงินคุ้มครองเงินฝากเหลือ 50 ล้านบาท เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2555 และลดวงเงินความคุ้มครองเหลือ 15 ล้านบาท เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559  และเหลือ 1 ล้านบาท ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2564 ต่อ 1 รายผู้ฝาก ต่อสถาบันการเงิน ซึ่งเป็นวงเงินที่กำหนดตามกฎหมาย

วงเงินคุ้มครองที่ 1 ล้านบาท มีผู้ฝากที่ได้รับความคุ้มครองเงินฝากเต็มจำนวน มูลเงินฝาก ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ผู้ฝากในระบบสถาบันการเงินภายใต้ความคุ้มครองของสถาบัน มีจำนวนทั้งหมด 83.72 ล้านราย เมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปีก่อน พบว่าจำนวนผู้ฝากเพิ่มขึ้น 1,337,334 ราย หรือเพิ่มขึ้น  1.62%

โดยจำนวนผู้ฝากที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นผู้ฝากรายย่อยซึ่งมีเงินฝากไม่เกิน 1 ล้านบาท คิดเป็น  97% ของจำนวนผู้ฝากที่เพิ่มขึ้น และเงินฝากที่ได้รับความคุ้มครองมีจำนวนทั้งสิ้น 15.28 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 347,940 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น  2.33% จากสิ้นปีก่อน

ซึ่งประเภทบัญชีที่ได้รับการคุ้มครองทันที คือ 1 รายชื่อผู้ฝากต่อ 1 สถาบันการเงิน โดยคุ้มครองบัญชีเงินฝาก 5 ประเภท

  1. เงินฝากกระแสรายวัน
  2. เงินฝากออมทรัพย์
  3. เงินฝากประจำ
  4. บัตรเงินฝาก
  5. ใบรับฝากเงิน

ส่วนบัญชีเงินฝากที่ได้รับความคุ้มครองต้องเป็นสกุลเงินบาทเท่านั้น หากสถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้กฎหมายคุ้มครองเงินฝากถูกเพิกถอนใบอนุญาต ผู้ฝากจะได้รับเงินฝากคืนภายใน 30 วัน ตามวงเงินที่กฎหมายกำหนด

คอนเทนต์แนะนำ
รวมไว้ที่นี่! ช่องทางลงทะเบียนค่าน้ำ-ค่าไฟ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
รวมไว้ที่นี่! ช่องทางลงทะเบียนค่าน้ำ-ค่าไฟ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
เปิดลงทะเบียนค่าไฟ  สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565
เปิดลงทะเบียนค่าไฟ สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP หุ้น-การลงทุน

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ