ก.ล.ต.ลงโทษ 6 ผู้กระทำผิด อินไซด์หุ้น PTG ปรับเงิน 51.5 ล้านบาท ห้ามนั่งบอร์ด


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ก.ล.ต. ดำเนินคดีผู้กระทำความผิด 6 ราย ขายหุ้น PTG โดยใช้ข้อมูลภายในบริษัท และช่วยเหลือผู้กระทำผิด ปรับเงินรวม 51.5 ล้านบาท พร้อมกำหนดเวลาห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร

สั่งเพิกถอนผู้แนะนำลงทุนกรุงไทย ฐานยักยอกขายหน่วยลงทุนลูกค้า

PTG ไตรมาสแรกกำไร 284 ล้านบาท โต 73.6% ขายน้ำมันพุ่งทุบสถิติ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประกาศดำเนินคดีด้วยมาตรการลงโทษทางแพ่งกับผู้กระทำความผิด 6 ราย กรณีขายหุ้น PTG ของ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) โดยอาศัยข้อมูลภายในที่ตนรู้หรือครอบครอง เปิดเผยข้อมูลภายใน และช่วยเหลือการกระทำความผิด โดยให้ผู้กระทำผิดชำระเงินรวม 51,540,993 บาท และกำหนดระยะเวลาห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหารกับผู้กระทำความผิดทั้ง 6 ราย

โดยผู้กระทำความผิด 6 ราย ได้แก่ นางฉัตรแก้ว คชเสนี, นางสาวลภัสอร คชเสนี, นายสหัสชัย คชเสนี, นายเขมภพ คชเสนี, นางกชกรณ์ พิบูลธรรมศักดิ์ และ นายธราธร พิบูลธรรมศักดิ์

ทั้งนี้ ก.ล.ต.ได้รับข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตรวจสอบเพิ่มเติม พบข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานว่า บุคคล 6 รายดังกล่าว กระทำการเข้าข่ายเป็นความผิดเกี่ยวกับการขายหุ้นโดยอาศัยข้อมูลภายในที่ตนรู้หรือครอบครอง ได้แก่ นางฉัตรแก้ว ขณะกระทำความผิดดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและกรรมการบริหาร PTG ได้ล่วงรู้ข้อมูลภายในที่ส่งผลกระทบด้านลบต่อราคาหุ้น PTG เกี่ยวกับข้อมูลผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2561 ของ PTG ที่มีกำไรสุทธิลดลงอย่างมีนัยสำคัญ อันเนื่องจากรายได้จากการขายและการให้บริการลดลงและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มสูงขึ้น

ซึ่งภายหลังการล่วงรู้ข้อมูลภายในดังกล่าว นางฉัตรแก้วได้ขายหุ้น PTG ของตนเองผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของ นางสาวลภัสอร นายสหัสชัย และ นายเขมภพ ก่อนที่ PTG จะเปิดเผยข้อมูลภายในดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่ 8 พ.ย. 2561

 

ขณะเดียวกัน นางฉัตรแก้วได้เปิดเผยข้อมูลภายในแก่นางกชกรณ์ ซึ่งได้นำข้อมูลภายในดังกล่าวไปใช้ขายหุ้น PTG ผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนเอง และนายธราธร ได้ล่วงรู้ข้อมูลภายในดังกล่าว และได้ขายหุ้น PTG ผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนเอง ก่อนที่ PTG จะเปิดเผยข้อมูลภายในดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วยเช่นกัน

สำหรับการกระทำของนางฉัตรแก้ว นางกชกรณ์ และนายธราธร เป็นความผิดฐานขายหุ้น PTG โดยอาศัยข้อมูลภายในตามมาตรา 242(1) ประกอบมาตรา 243(1) มาตรา 244(4) หรือมาตรา 244(5) แล้วแต่กรณี ซึ่งมีบทกำหนดโทษตามมาตรา 296 และมาตรา 296/2 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

นอกจากนี้ การกระทำของนางฉัตรแก้วเป็นความผิดฐานเปิดเผยข้อมูลภายในตามมาตรา 242(2) ซึ่งมีบทกำหนดโทษตามมาตรา 296 และมาตรา 296/2 แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกันด้วย

ส่วนการกระทำของนางสาวลภัสอร นายสหัสชัย และนายเขมภพ เป็นความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดฐานขายหุ้น PTG โดยอาศัยข้อมูลภายในตามมาตรา 315 ประกอบมาตรา 242(1) ซึ่งมีบทกำหนดโทษตามมาตรา 296 และมาตรา 296/2 แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน

 

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่ง (ค.ม.พ.) มีมติให้นำมาตรการลงโทษทางแพ่งมาใช้บังคับกับผู้กระทำความผิดทั้ง 6 ราย ดังกล่าว 

1. ให้นางฉัตรแก้ว ชำระค่าปรับทางแพ่ง ชดใช้เงินในจำนวนเท่ากับผลประโยชน์ที่ได้รับ และชดใช้ค่าใช้จ่ายของ ก.ล.ต. เนื่องจากการตรวจสอบการกระทำความผิด เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 42,154,171 บาท และกำหนดมาตรการห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร เป็นเวลา 31 เดือน

2. ให้นางสาวลภัสอร นายสหัสชัย และนายเขมภพ ชำระค่าปรับทางแพ่ง และชดใช้ค่าใช้จ่ายของ ก.ล.ต. เนื่องจากการตรวจสอบการกระทำความผิด เป็นเงินรวมทั้งสิ้นรายละ 537,586 บาท และกำหนดมาตรการห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร เป็นเวลารายละ 20 เดือน

3. ให้นางกชกรณ์ ชำระค่าปรับทางแพ่ง ชดใช้เงินในจำนวนเท่ากับผลประโยชน์ที่ได้รับ และชดใช้ค่าใช้จ่ายของ ก.ล.ต. เนื่องจากการตรวจสอบการกระทำความผิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 4,187,731 บาท และกำหนดมาตรการห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร เป็นเวลา 12 เดือน

4.ให้นายธราธร ชำระค่าปรับทางแพ่ง ชดใช้เงินในจำนวนเท่ากับผลประโยชน์ที่ได้รับ และชดใช้ค่าใช้จ่ายของ ก.ล.ต. เนื่องจากการตรวจสอบการกระทำความผิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 3,586,333 บาท และกำหนดมาตรการห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร เป็นเวลา 12 เดือน

 

เอเชียนกมส์2022-B เอเชียนกมส์2022-B
TOP หุ้น การลงทุน
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ