สมาคม บลจ.ชี้ STARK อยู่นอกเหนือการควบคุม


โดย PPTV Online

เผยแพร่
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน เผย STARK อยู่นอกเหนือการควบคุม ย้ำกองทุนมีการปรับสัดส่วนลงทุนตามเหมาะสม เพื่อกระจายความเสี่ยง พร้อมได้ส่งหนังสือขอพบผู้บริหาร STARK แล้ว

คอนเทนต์แนะนำ
ประกาศฉบับที่ 19 เตือน ไทยมีฝนตกต่อเนื่อง หลายพื้นที่เสียงน้ำท่วมฉับพลัน
ดราม่าสนั่น! "ส.ต.ต.หญิง" 4 ปียศพุ่ง "ร.ต.อ." หลังเข้าคอร์ส กอส. เพจดังสะกิด "โรม" วอนช่วยชำแหละ
เปิดประวัติ "แคท อาทิติยา" สาวเสียงเพราะ ดีกรีร้อยตำรวจเอกหญิง

นางชวินดา หาญรัตนกูล นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ในฐานะตัวแทนบริษัทจัดการลงทุนในประเทศไทย ระบุว่า กองทุนรวมมีการกระจายการลงทุนไปในหลักทรัพย์ หรือตราสารหนี้หลายตัว เพื่อกระจายความเสี่ยงจากการลงทุน ในกระบวนการลงทุน ผู้จัดการกองทุนจะวิเคราะห์ ประเมิน คัดเลือก และติดตามตรวจสอบการลงทุนในแต่ละหลักทรัพย์เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ

โดยมีการปรับพอร์ตการลงทุนให้สอดคล้องกับสถานการณ์และปัจจัยการลงทุนต่าง ๆ ทั้งจากภาวะเศรษฐกิจ การเมือง และภาวะการณ์ที่มาจากหลักทรัพย์นั้น ๆ  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการลงทุนตามปกติ

 

กรณีการลงทุนใน STARK ก็มีกระบวนการทำงานในลักษณะเดียวกัน เมื่อเกิดเหตุการณ์นอกเหนือจากความสามารถในการควบคุมของผู้จัดการกองทุน อาทิ การยกเลิกแผนการลงทุน การส่งงบการเงินล่าช้า การให้ความเห็นและข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เป็นต้น

ผู้จัดการกองทุนจะปรับสัดส่วนการลงทุนตามจังหวะที่เหมาะสม ในระดับสมาคม บลจ.มีการรวมตัวกันทำงานร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ความเห็น ติดตามการทำงานของบริษัท ได้มีการส่งหนังสือขอเข้าพบประธานกรรมการ/ผู้บริหารของ STARK ซึ่งเป็นกระบวนการปกติที่ บลจ. ร่วมกันทำในรูปแบบ collective action เช่นเดียวกับกรณีที่เกิดขึ้นกับบริษัทจดทะเบียนอื่น

 

ด้านคุณพิเชษฐ สิทธิอำนวย นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจวิเคราะห์หลักทรัพย์  ที่ปรึกษาทางการเงิน นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ กล่าวว่า การวิเคราะห์และให้คำแนะนำของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ที่ปรึกษาทางการเงิน นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ก็เป็นการปฏิบัติงานโดยอาศัยข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะและข้อมูลที่ได้รับจากบริษัทเป็นหลัก

ทั้งนี้แต่ละบริษัทหลักทรัพย์ให้ความสำคัญกับมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน กรณีที่เกิดขึ้นกับ STARK เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังกระบวนการวิเคราะห์ต่าง ๆ ข้างต้น ซึ่งอยู่นอกเหนือจากการควบคุม

บลจ.บัวหลวง แจงถือหุ้น STARK ยันผลกระทบไม่ได้น่ากลัว

STARK ร้อง “ดีเอสไอ” หาตัวการทุจริตมาลงโทษ ติดตามทรัพย์สินกลับคืนมา

ตลท.ขีดเส้น STARK แจงคืบหน้าส่งงบ - ผลกระทบหนี้หุ้นกู้ 6.9 พันล้าน ภายใน 13 มิ.ย.

PR-โปรแกรมผลบอล-2_B PR-โปรแกรมผลบอล-2_B
TOP หุ้น การลงทุน
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ