PTT หุ้นร่วง 2.19% พิษปรับโครงสร้างราคาก๊าซฯลดค่าไฟ คาดฉุดผลงาน 2 หมื่นล้านบาท/ปี


โดย PPTV Online

เผยแพร่
โบรกฯ ประเมินการปรับโครงสร้างราคาก๊าซฯของรัฐบาล เพื่อลดค่าไฟฟ้างวด ม.ค.-เม.ย.67 จะกระทบผลการดำเนินงานของ ปตท.(PTT) ราว 2 หมื่นล้านบาท/ปี ชี้มีความเสี่ยงถูกรัฐบาลแทรกแซงได้อีก ล่าสุดหุ้น PTT ร่วง 2.19% โวลุ่มสูงสุดในตลาดเกือบ 2 พันล้านบาท

คาดกลุ่มธนาคารพาณิชย์ปี 66 กำไรแตะ 2.3 แสนล้านบาท อานิสงส์ดอกเบี้ยขาขึ้น

ส่อกระทบกำไร PTT-PTTGC นับหมื่นล้าน หลังรัฐบาลสั่งปรับราคาก๊าซฯ อิง Pool Gas

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 2566 เรื่องมาตรการลดภาะค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้า ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของ ปตท. ประกอบด้วย การปรับโครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาติ และการส่งผ่านราคาก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย กรณีผู้ผลิตไม่สามารถส่งมอบก๊าซฯ ได้ตามเงื่อนไขสัญญาซื้อขายก๊าซฯ (Shortfall)

PTT หุ้นร่วง 1.46% พิษปรับโครงสร้างราคาก๊าซฯ คาดฉุดผลงาน 2 หมื่นล้านบาท/ปี บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT
โรงแยกก๊าซธรรมชาติของกลุ่ท PTT ในจ.ระยอง

โดยการปรับโครงสร้างราคาก๊าซฯ ส่งผลให้ต้นทุนของโรงแยกก๊าซฯ เปลี่ยนแปลงจากก๊าซฯ ในอ่าวไทยเป็นต้นทุนถัวเฉลี่ยก๊าซฯ จากทุกแหล่ง ได้แก่ อ่าวไทย พม่า และก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG)  ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนการดำเนินงานของธุรกิจโรงแยกก๊าซฯ ที่จะปรับสูงขึ้น ยกเว้น ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในประเทศ

ทั้งนี้มาตรการข้างต้น เป็นมาตรการระยะสั้นจนกว่าจะมีการกำหนดโครงสร้างราคาก๊าซฯอย่างเป็นทางการ จากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ซึ่งจากการประมาณการผลกระทบเบื้องต้นในช่วงเดือน ม.ค. – เม.ย. 67 จะทำให้ผลการดำเนินงานโดยรวมของธุรกิจก๊าซฯ ของ ปตท. ปรับลดลงประมาณ 6,500 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ปตท.ได้วางแผนเพื่อหามาตรการในการลดผลกระทบที่เกิดขึ้น เช่น ปรับแผนการเดินเครื่องของโรงแยกก๊าซฯ การเสนอแนวทางจัดหา LNG รวมถึงจะหารือกับกระทรวงพลังงานถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างราคาก๊าซฯในภาพรวมทุกด้าน

 

ขณะที่ในส่วน Shortfall ซึ่ง กกพ. ได้มีคำสั่งว่า ปตท.คำนวณราคา Pool Gas ไม่ถูกต้อง และให้ปตท.นำ Shortfall ช่วงเดือน ต.ค. 2563 – ธ.ค. 2565 มูลค่ารวมประมาณ 4,300 ล้านบาท มาคำนวณในราคา Pool Gas นั้น โดย ปตท.เชื่อว่าบริษัทฯได้คำนวณราคา Pool Gas ถูกต้อง และเป็นไปตามมติคณะกรรมการนโนบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) และประกาศ กกพ.ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งถูกต้องตามสัญญาซื้อขายก๊าซฯ มาโดยตลอด

ซึ่ง ปตท.ได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อ กกพ. แต่ปรากฏว่า กกพ.มีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของ ปตท. โดยให้ปฏิบัติตามคำสั่งทันที และหาก ปตท.ไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัย ก็มีสิทธิยื่นฟ้องต่อศาลปกครอง หรือยื่นเรื่องต่อสำนักงานอัยการสูงสุด ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพิจารณาชี้ขาดการยุติข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐและการดำเนินคดี พ.ศ. 2561 ภายใน 90 วันนับแต่วันที่ทราบคำวินิจฉัยของ กกพ.

เมื่อ 12 ม.ค. 2567 คณะกรรมการ ปตท.ได้ประชุมนัดพิเศษ มีมติอนุมัติให้ ปตท.ปฏิบัติตามคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของ กกพ. โดย ปตท.จะพิจารณาแนวทางดำเนินการหรือการใช้สิทธิตามกฎหมายที่จำเป็นและสมควรต่อไป

PTT หุ้นร่วง 2.19% พิษปรับโครงสร้างราคาก๊าซฯลดค่าไฟ คาดฉุดผลงาน 2 หมื่นล้านบาท/ปี บล.เอเซียพลัส
ประมาณการตัวเลขทางการเงินของ PTT จาก บล.เอเซียพลัส

ด้าน บล.เอเซียพลัส ระบุในบทวิเคราะห์ว่า เชื่อว่าการปรับโครงสร้างใหม่ของ กกพ. น่าอิงกับสิ่งที่ทาง กกพ.ให้แนวทาง และถูกนำมาปฎิบัติใช้ในการลดค่าไฟฟ้างวด ม.ค.-เม.ย.67 โดยการปรับโครงสร้างราคาก๊าซฯตามมาตรการของภาครัฐฯดังกล่าวจะส่งผลให้ต้นทุนของโรงแยกก๊าซฯ เปลี่ยนแปลงจาก ก๊าซฯ ในอ่าวไทยเป็นต้นทุนถัวเฉลี่ยก๊าซฯ จากทุกแหล่ง (Pool Gas) ได้แก่ อ่าวไทย พม่าและก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนการดำเนินงานของ ธุรกิจโรงแยกก๊าซฯที่จะปรับสูงขึ้น ยกเว้นก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในประเทศ

ทั้งนี้ทำให้ยังคงประมาณการและมูลค่าพื้นฐาน PTT ที่ปรับลดไปก่อนหน้า ภายใต้หลักความระมัดระวัง และมีโอกาสที่ภาครัฐแทรกแซงแบบนี้ไปเรื่อย ๆ จึงเป็นความเสี่ยงที่ต้องคำนึงถึง อีกทั้งตัวเลขผลกระทบของ 4 เดือน ที่ประกาศออกมาที่ 6,500 ล้านบาท ซึ่งหากคำนวนต่อปีจะอยู่ที่เกือบ 2.0 หมื่นล้านบาท ตามกรอบที่ฝ่ายวิจัยได้ปรับลดประมาณการต่อปี แต่อย่างไรก็ตาม PTT จะมีการวางแผนเพื่อหามาตรการในการลดผลกระทบที่เกิดขึ้น

 

ล่าสุดหุ้น PTT ปิดตลาดวันที่ 15 ม.ค. 2566 ปรับลดลง 2.19% อยู่ที่ 33.50 บาทต่อหุ้น ต่ำสุดในรอบ 2 เดือน มูลค่าการซื้อขายสูงสุดในตลาด 1,988 ล้านบาท

PTT หุ้นร่วง 2.19% พิษปรับโครงสร้างราคาก๊าซฯลดค่าไฟ คาดฉุดผลงาน 2 หมื่นล้านบาท/ปี Tradingview
ความเคลื่อนไหวของราคาหุ้น PTT ปิดตลาดวันที่ 15 ม.ค. 2566

พยากรณ์อากาศล่วงหน้า เตือนฝนถล่ม ก่อนกลับมาหนาวอีกรอบ

อัปเดตเอลนีโญใกล้จบ ไทยร้อนเร็ว-ร้อนหนัก แนะเตรียมเงินจ่ายค่าแอร์

เปิดสถิติหวยออกงวดวันที่ 17 มกราคม หวยวันครู ย้อนหลัง 15 ปี

PR-โปรแกรมผลบอล-2_B PR-โปรแกรมผลบอล-2_B
TOP หุ้น การลงทุน
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ