ทำความรู้จักกับหุ้น IPO น้องใหม่ บุญถาวร และ นีโอ จ่อเข้าตลาดหลักทรัพย์


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ทำความรู้จักกับหุ้น IPO น้องใหม่ 2 บริษัท ที่เตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คือ บมจ.บุญถาวร รีเทล คอร์ปอเรชั่น (BOON) และบมจ. นีโอ คอร์ปอเรท (NEO) ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ซักผ้า และ ทำความสะอาดบ้าน แบรนด์ “ Fineline , D-nee และ Smart” ที่ยื่นไฟลิ่งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และเตรียมขายหุ้น IPO ให้กับประชาชน

บุญถาวร รีเทล คอร์ปอเรชั่น ขาย IPO จำนวน 320 ล้านหุ้น

เปิดตัว หุ้นไอพีโอ (IPO) น้องใหม่ 3 บริษัทดัง เตรียมเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ

เช็กลิสต์ 15 หุ้นดังจ่ายปันผล ขึ้น XD เดือน ก.พ.-เม.ย.67

นายสิทธิศักดิ์ ทยานุวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บุญถาวร รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ BOON เปิดเผยว่า ได้ยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน (ไฟลิ่ง) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อขอออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)

2 บริษัท ที่เตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คือ บมจ.บุญถาวร รีเทล คอร์ปอเรชั่น (BOON) และบมจ. นีโอ คอร์ปอเรท (NEO) ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ซักผ้า และ ทำความสะอาดบ้าน แบรนด์ “ Fineline , D-nee และ Smart” ที่ยื่นไฟลิ่งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และเตรียม บุญถาวร
นายสิทธิศักดิ์ ทยานุวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บุญถาวร รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ BOON

ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 1,280 ล้านบาท คิดเป็นจำนวน 1,280 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 1 บาท และจะเสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 320 ล้านหุ้น คิดเป็นไม่เกิน 25% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด วัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนในการขยายธุรกิจ ชำระคืนเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ ตลอดจนเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

โดย บมจ.บุญถาวร รีเทล คอร์ปอเรชั่น  ดำเนินธุรกิจค้าปลีกวัสดุและอุปกรณ์ตกแต่งบ้านแบบครบวงจร มีร้านค้าปลีกสมัยใหม่รวมทั้งสิ้น 50 สาขา ณ วันที่ 30 กันยายน 2566  ประกอบด้วย

 1. ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ของกลุ่มบริษัทฯ 15 สาขา แบ่งเป็น ร้านบุญถาวรที่เป็นรูปแบบ Stand-alone จำนวน 11 สาขา ซึ่งตั้งอยู่ทั้งในกรุงเทพฯ และหัวเมืองใหญ่ทั่วทุกภูมิภาค
 2. ร้านค้าปลีกสมัยใหม่รูปแบบแฟรนไชส์ที่ร่วมทุนกับ บริษัทเอสซีจี รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด (กลุ่ม SCG) ภายใต้ชื่อ “SCG HOME” และ “SCG Home บุญถาวร” จำนวน 35 สาขา ในจำนวนนี้อยู่ในพื้นที่ทุกภาคของประเทศไทย 33 สาขา และต่างประเทศอีก 2 สาขา ได้แก่ เวียดนามและกัมพูชา

2 บริษัท ที่เตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คือ บมจ.บุญถาวร รีเทล คอร์ปอเรชั่น (BOON) และบมจ. นีโอ คอร์ปอเรท (NEO) ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ซักผ้า และ ทำความสะอาดบ้าน แบรนด์ “ Fineline , D-nee และ Smart” ที่ยื่นไฟลิ่งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และเตรียม นีโอ
นายสุทธิเดช ถกลศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด (มหาชน) ( NEO)

นีโอ คอร์ปอเรท ขาย IPO  จำนวนไม่เกิน 87.50 ล้านหุ้น

นายสุทธิเดช ถกลศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด (มหาชน) ( NEO) เปิดเผยว่า บริษัทได้ยื่นไฟลิ่ง ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อขอเสนอขาย IPO จำนวนไม่เกิน 87.50 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นไม่เกิน 29.17% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ แบ่งเป็น

 1. หุ้นสามัญเพิ่มทุนเสนอขายโดย NEO จำนวนไม่เกิน 78 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นไม่เกิน 26%
 2. หุ้นสามัญเดิมเสนอขายโดยผู้ถือหุ้นเดิม บริษัท เอฟเอ็นเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ FNS จำนวนไม่เกิน 9.50 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นไม่เกิน 3.17%

บมจ.นีโอ คอร์ปอเรท ผลิตสินค้าอุปโภคครอบคลุมกลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก 3 กลุ่ม รวม 8 แบรนด์ คือ

 • กลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน ประกอบด้วย 3 แบรนด์ ได้แก่ แบรนด์ไฟน์ไลน์ (Fineline) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ซักผ้า ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่ม และผลิตภัณฑ์รีดผ้าเรียบ
 • แบรนด์สมาร์ท (Smart) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ซักผ้า และผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่ม สูตรแอนตี้แบคทีเรีย
 • แบรนด์โทมิ (Tomi) เช่น ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้น และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดห้องน้ำ

2.กลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคคล ประกอบด้วย 4 แบรนด์ ได้แก่ 1. แบรนด์บีไนซ์ (BeNice) เช่น ผลิตภัณฑ์ครีมอาบน้ำ และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจุดซ่อนเร้น 2. แบรนด์ทรอส (TROS) เช่น ผลิตภัณฑ์โคโลญ และผลิตภัณฑ์โรลออนสำหรับผู้ชาย 3. แบรนด์เอเวอร์เซ้นส์ (Eversense) เช่น ผลิตภัณฑ์แป้ง ผลิตภัณฑ์โคโลญ และผลิตภัณฑ์โรลออนสำหรับผู้หญิง และ 4. แบรนด์วีไวต์ (Vivite) เช่น ผลิตภัณฑ์โรลออนสำหรับผู้หญิง

3.กลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้สำหรับเด็ก (Baby and Kids Products) แบรนด์ดีนี่ (D-nee) เช่น ผลิตภัณฑ์ซักผ้าเด็ก ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มเด็ก และผลิตภัณฑ์อาบน้ำและสระผมเด็ก เป็นต้น

2 บริษัท ที่เตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คือ บมจ.บุญถาวร รีเทล คอร์ปอเรชั่น (BOON) และบมจ. นีโอ คอร์ปอเรท (NEO) ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ซักผ้า และ ทำความสะอาดบ้าน แบรนด์ “ Fineline , D-nee และ Smart” ที่ยื่นไฟลิ่งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และเตรียม นีโอ
บมจ.นีโอ คอร์ปอเรท ผลิตสินค้าอุปโภคครอบคลุมกลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก 3 กลุ่ม รวม 8 แบรนด์ คือ 1.กลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน ประกอบด้วย 3 แบรนด์ หนึ่งในนั้นคือ แบรนด์ไฟน์ไลน์ (Fineline) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ซักผ้า ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่ม และผลิตภัณฑ์รีดผ้าเรียบ

PR - ตารางคะแนน-2_B PR - ตารางคะแนน-2_B
TOP หุ้น การลงทุน
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ