เปิดกำไร 7 หุ้นกลุ่ม ปตท. โชว์กำไรปี 66 ทะลุ 2 แสนล้านบาท


โดย PPTV Online

เผยแพร่
กลุ่มปตท. ทั้ง 7 บริษัท โชว์กำไรปี 66 มีกำไรสุทธิรวมกัน 221,037 ล้านบาท

กลุ่มปตท. ทั้ง 7 บริษัท แจ้งผลประกอบการประจำปี 2566 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห้งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว โดยกลุ่มปตท. ประกอบด้วย 1.บมจ.ปตท. (PTT) 2.บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP) 3.บมจ.ไทยออยล์ (TOP) 4.บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก (OR) 5.บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ (GPSC) 6.บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC) และ 7.บมจ.ไออาร์พีซี (IRPC) มีกำไรสุทธิ 221,037 ล้านบาท มีเพียง IRPC บริษัทเดียว ที่ขาดทุน 2,923 ล้านบาท

ปตท. ประกาศผลประกอบการปี 66 โชว์กำไร 1.12 แสนล้าน จ่ายปันผล 1.20 บาท

บอร์ด ปตท. มีมติตั้ง "คงกระพัน อินทรแจ้ง" ซีอีโอ คนที่ 11

 

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ปธ.จนท.บริหารและกก.ผจก.ใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

PTT กำไร 112,024 ล้านบาท      

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงผลการดำเนินงาน ปตท. และบริษัทย่อย ปี 2566 มีกำไรสุทธิ 112,024 ล้านบาท  คิดเป็น 3.6% ของยอดขาย สูงกว่าปี 2565 ซึ่งเป็นผลมาจากความร่วมมือของกลุ่ม ปตท. ในการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต และลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน โดยสามารถลดค่าใช้จ่ายได้กว่า 13,000 ล้านบาท

ทั้งนี้คณะกรรมการ ปตท. มีมติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2566 หุ้นละ 2.00 บาท โดยได้จ่ายปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท เมื่อกันยายน 2566 คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายอีกในอัตราหุ้นละ 1.20 บาท

PTTEP กำไร 76,706 ล้านบาท

นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ PTTEP เปิดเผยว่า ผลประกอบการปี 66 ปตท.สผ. มีรายได้รวม 315,216 ล้านบาท ลดลง 6% เมื่อเทียบกับปีก่อน และมีกำไรสุทธิในปี 66 จำนวน 76,706 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 70,901 ล้านบาท

นอกจากนี้บริษัทได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 66 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จำนวน 9.50 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ 48.9% รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 37,715 ล้านบาท ได้จ่ายสำหรับงวด 6 เดือนแรกไปแล้วในอัตรา 4.25 บาทต่อหุ้นเมื่อวันที่ 29 ส.ค. 66 ส่วนที่เหลืออีก 5.25 บาทต่อหุ้น จะจ่ายในวันที่ 22 เม.ย.67

TOP กำไร 19,443 ล้านบาท

นายบัณฑิต ธรรมประจำจิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) หรือ TOP เปิดเผยว่า สำหรับภาพรวมปี 2566 กลุ่มไทยออยล์มีรายได้จากการขายที่ 459,402 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 19,443 ล้านบาท  จ่ายปันผล หุ้นละ 2.75 บาท กำหนดจ่าย วันที่ 30 เม.ย. 67     

คาเฟ่ อเมซอน บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก
คาเฟ่ อเมซอน ธุรกิจของ OR

OR กำไรสุทธิ 11,094 ล้านบาท

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือหุ้น OR รายงานว่า ผลการดำเนินงานปี 2566 OR มีกำไรสุทธิจำนวน 11,094 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 724 ล้านบาท หรือเติบโต 7.0% จาก EBITDA ที่เพิ่มขึ้น 598 ล้านบาท ถึงแม้ว่ารายได้ขาย และบริการลดลง 20,561 ล้านบาท โดยเป็นผลมาจากราคาจำหน่ายน้ำมันที่ลดลงตามราคาน้ำมันในตลาดโลกที่มีระดับต่ำกว่า แม้ว่าบริษัทจะมีปริมาณขายน้ำมันที่เพิ่มขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจของทั้งประเทศไทย และต่างประเทศในภูมิภาค รวมทั้งการกลับมาของภาคท่องเที่ยว ส่งผลให้ปริมาณจำหน่ายเพิ่มขึ้นมากในผลิตภัณฑ์น้ำมันอากาศยาน

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งหลังของปี 2566 ที่อัตรา 0.27 บาทต่อหุ้น กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 29 เมษายน 67

IRPC ขาดทุน 2,923 ล้านบาท

นายพิจินต์ อภิวันทนาพร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บัญชีและการเงิน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC เปิดเผยว่า ในปี 2566 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ อยู่ที่ 2,923 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบช่วงเดียวกันกับปีก่อนที่ 4,364 ล้านบาท ขณะที่ในไตรมาส 4/2566 ขาดทุนที่ 3,417 ล้านบาท ลดลง 52% จากปีก่อนที่ 7,149 ล้านบาท

บริษัทมีรายได้จากการขายสุทธิสำหรับปี 2566 อยู่ที่ 299,075 ล้านบาท ลดลง 6% เมื่อเทียบช่วงเวลาเดียวกันกับปีก่อน สาเหตุจากราคาขายเฉลี่ยลดลง 22% ตามราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลดลง ขณะที่ปริมาณการขายเพิ่มขึ้น 16% สำหรับธุรกิจปิโตรเลียมมีกำไรขั้นต้นจากการกลั่นตามราคาตลาด (Market Gross Refining Margin : Market GRM) ที่ลดลงจากส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์เทียบกับราคาน้ำมันดิบดูไบปรับตัวลดลงตามราคาน้ำมันดิบดูไบ

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติจ่ายเงินปันผล 0.03 บาทต่อหุ้น กำหนดวันจ่ายปันผล 26 เม.ย. 67

GPSC กำไร 3,694 ล้านบาท

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด(มหาชน) หรือ GPSC รายงานผลประกอบการปี 2566 มีกำไร 3,694.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,803 ล้านบาท หรือ 314% เมื่อเทียบกับปี 2565 ที่มีกำไร 891.45 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากกำไรขั้นต้นของโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) เพิ่มขึ้น มาจากการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการผลิตเพื่อควบคุมต้นทุนการผลิตที่มุ่งเน้นการเกิดประโยชน์สูงสุด

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติจ่ายเงินปันผล หุ้นละ 0.44 บาท กำหนดจ่าย วันที่ 23 เม.ย. 2567   

GPSC บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่

GC กำไร 999 ล้านบาท

นายคงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC เปิดเผยผลการดำเนินงาน ของ GC ในปี 2566 มีรายได้จากการขายรวม 616,635 ล้านบาท ปรับตัวลดลง 9% จากราคาผลิตภัณฑ์กลุ่มปิโตรเลียมและปิโตรเคมีปรับลดลงในทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ สะท้อนสภาพเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัวจากสภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลก

อย่างไรก็ดี บริษัท ยังคงมีผลกำไรสุทธิรวม 999 ล้านบาท ด้วยการมุ่งเน้นทำสิ่งที่ควบคุมได้ ดำเนินการมาตรการภายในอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง รวมถึงสร้างความแข็งแกร่งให้ธุรกิจ

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติจ่ายเงินปันผล 0.16 บาทต่อหุ้น จ่ายปันผลวันที่ 30 เม.ย. 67

ปฏิทินวันพระ 2567 เช็กวันสำคัญทางศาสนา-วันมาฆบูชา ตรงกับวันที่เท่าไร

“เนย ปภาดา” ประกาศเลิกสามี ยุติชีวิตคู่หลังแต่ง 2 ปี

เปิดภาพเรือหลวงสุโขทัย ไทย-สหรัฐฯ ปฏิบัติค้นหา-ปลดวัตถุอันตราย

TOP หุ้น การลงทุน
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ