BDMS ลงทุนใน CARIVA ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา AI วิเคราะห์โรคเฉพาะบุคคล


โดย PPTV Online

เผยแพร่
BDMS ลงทุนใน CARIVA ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา AI วิเคราะห์โรคเฉพาะบุคคล ตอกย้ำความเป็นผู้นำการบริการด้านสุขภาพอย่างยั่งยืน

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS ร่วมลงทุนใน CARIVA (แคริว่า) บริษัทสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ชั้นนำของไทย ผู้พัฒนาปัญญาประดิษฐ์ทางการแพทย์ Medical Large Language Models (Medical LLMs) เป็นรายแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เพื่อยกระดับการแพทย์ไทยด้วยการนำนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาพัฒนาต่อยอดกับกระบวนการตรวจสุขภาพทางห้องปฏิบัติการ (Lab Interpretation Solution)

คอนเทนต์แนะนำ
BDMS ก้าวสู่ปีที่ 53 สู่ความยั่งยืนทางการแพทย์
BDMS เปิดกำไรปี 2566 โต 14% จ่ายปันผลอีก 0.35 บาท/หุุ้น

BDMS ลงทุนใน CARIVA ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา AI วิเคราะห์โรคเฉพาะบุคคล BDMS x CARIVA
BDMS ลงทุนใน CARIVA ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา AI วิเคราะห์โรคเฉพาะบุคคล

เพื่อแปลผลวิเคราะห์ และให้ข้อมูลการตรวจแล็บที่อาจเกี่ยวข้อง เพื่อค้นหาโรคที่เป็นความเสี่ยงสำคัญของผู้ป่วย ทำหน้าที่เปรียบเสมือนผู้ช่วยแพทย์ในการวิเคราะห์รายละเอียดของผู้ป่วย และเพิ่มประสิทธิภาพการดูแล โดย BDMS นำ AI ดังกล่าวมาปรับใช้กับแนวทางค้นหาเชิงป้องกันกับคนสุขภาพดี ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ Sandbox ของ BDMS ที่มุ่งยกระดับมาตรฐานการบริการทางการแพทย์ด้วยการพัฒนานวัตกรรม 5 ด้าน ได้แก่

  1. ปัญญาประดิษฐ์เพื่อช่วยการคัดกรองและวินิจฉัยโรค
  2. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการและเพิ่มความแม่นยำ
  3. เทคโนโลยีเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ
  4. เทคโนโลยีเพื่อการติดตามผลสุขภาพอย่างต่อเนื่อง
  5. เทคโนโลยีเพื่อการบริการทางการแพทย์อย่างยั่งยืน  

BDMS ลงทุนใน CARIVA ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา AI วิเคราะห์โรคเฉพาะบุคคล BDMS x CARIVA
BDMS x CARIVA

ยกระดับมาตรฐานการบริการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน (Preventive Care) และการแพทย์เฉพาะบุคคล (Personalized Medicine)

การลงทุนเพื่อความร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ในครั้งนี้ ถือเป็นการยกระดับมาตรฐานการบริการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน (Preventive Care) และการแพทย์เฉพาะบุคคล (Personalized Medicine) ตรวจคัดกรองความผิดปกติเบื้องต้น วิเคราะห์ข้อมูลจากผลตรวจของแต่ละบุคคล เพื่อการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลสุขภาพป้องกันโรคเรื้อรังในอนาคต ซึ่งสามารถตรวจพบและป้องกันได้ก่อนเกิดโรค โดย BDMS มุ่งหวังเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนานวัตกรรมสุขภาพ ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพได้อย่างสะดวกรวดเร็ว อันส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน ผ่านการดูแลสุขภาพอย่างครอบคลุม และเท่าเทียมกัน

BDMS ลงทุนใน CARIVA ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา AI วิเคราะห์โรคเฉพาะบุคคล BDMS x CARIVA
ดร.พัชรินทร์ บุญยะรังสรรค์ ผู้ช่วยประธานฝ่ายนวัตกรรมองค์กรยั่งยืน บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

เดินหน้าตามแผนลงทุนในนวัตกรรมใหม่ 1,500 ล้านบาท

ดร. พัชรินทร์ บุญยะรังสรรค์ ผู้ช่วยประธานฝ่ายนวัตกรรมองค์กรยั่งยืน บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ปีที่ผ่านมา BDMS ได้ดำเนินงานตามแผนการลงทุนในนวัตกรรมใหม่ 1,500 ล้านบาท ในรูปแบบการสนับสนุนเงินลงทุนระดับ Serie A เพื่อพัฒนานวัตกรรมร่วมกับสตาร์ทอัพไทย โดยมีนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้งานจริงแล้ว ได้แก่ โครงการ Perceptra ที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI อ่านผลเอกซเรย์สำหรับผู้ช่วยรังสีแพทย์ โครงการ Mineed หรือ เข็มเล็กละลายใต้ชั้นผิว (Microneedle) ที่ช่วยนำยาเข้าสู่ร่างกาย รวมไปถึงแอปพลิเคชัน “อูก้า” (OOCA) ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้งานในการปรึกษาจิตแพทย์และนักจิตวิทยาแบบออนไลน์

BDMS ลงทุนใน CARIVA ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา AI วิเคราะห์โรคเฉพาะบุคคล BDMS x CARIVA
BDMS ลงทุนใน CARIVA ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา AI วิเคราะห์โรคเฉพาะบุคคล
BDMS ลงทุนใน CARIVA ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา AI วิเคราะห์โรคเฉพาะบุคคล BDMS x CARIVA
BDMS ลงทุนใน CARIVA ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา AI วิเคราะห์โรคเฉพาะบุคคล
BDMS ลงทุนใน CARIVA ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา AI วิเคราะห์โรคเฉพาะบุคคล BDMS x CARIVA
BDMS ลงทุนใน CARIVA ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา AI วิเคราะห์โรคเฉพาะบุคคล

นอกจากนี้ ยังมีแอปพลิเคชัน “บีดี” (BeDee) การบริการพบแพทย์และเภสัชกรแบบทางไกล หรือ Telehealth และ Tele-pharmacy รวมถึงการสั่งยา (Tele Medicine) ซื้อหาสินค้าเวชภัณฑ์ (Health Mall) และศูนย์ข้อมูลความรู้ด้านสุขภาพ (Health Content) ซึ่งจะช่วยให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงบริการด้านการแพทย์ได้สะดวกสบายยิ่งขึ้น และล่าสุด คือ “แคริว่า” (CARIVA) ปัญญาประดิษฐ์ทางการแพทย์ (AI) วิเคราะห์โรคเฉพาะบุคคล

ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา BDMS ได้ให้ทุนสนับสนุนบริษัทสตาร์ทอัพไปแล้ว 4 แห่ง และร่วมพัฒนานวัตกรรมร่วมกับสตาร์ทอัพในประเทศไทย ปัจจุบันได้นำนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นใหม่เหล่านี้ไปใช้งานได้จริงแล้ว 7 โครงการ โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อพัฒนามาตรฐานบริการทางการแพทย์ และการบริการด้านสุขภาพ ด้วยการคิดค้นนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ขึ้นมาใช้งานร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์

 

BDMS ลงทุนใน CARIVA ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา AI วิเคราะห์โรคเฉพาะบุคคล BDMS x CARIVA
นายศิวดล มาตยากูร และ นายณรงค์ชัย ลิมป์ปิยาภิรมย์ ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท แคริว่า (ประเทศไทย) จำกัด

BDMS ลงทุนใน CARIVA ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา AI วิเคราะห์โรคเฉพาะบุคคล BDMS x CARIVA
BDMS ลงทุนใน CARIVA ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา AI วิเคราะห์โรคเฉพาะบุคคล

BDMS ลงทุนใน CARIVA ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา AI วิเคราะห์โรคเฉพาะบุคคล BDMS x CARIVA
BDMS ลงทุนใน CARIVA ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา AI วิเคราะห์โรคเฉพาะบุคคล
BDMS ลงทุนใน CARIVA ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา AI วิเคราะห์โรคเฉพาะบุคคล BDMS x CARIVA
BDMS ลงทุนใน CARIVA ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา AI วิเคราะห์โรคเฉพาะบุคคล

BDMS ลงทุนใน CARIVA ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา AI วิเคราะห์โรคเฉพาะบุคคล BDMS x CARIVA
BDMS ลงทุนใน CARIVA ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา AI วิเคราะห์โรคเฉพาะบุคคล
BDMS ลงทุนใน CARIVA ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา AI วิเคราะห์โรคเฉพาะบุคคล BDMS x CARIVA
BDMS ลงทุนใน CARIVA ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา AI วิเคราะห์โรคเฉพาะบุคคล
BDMS ลงทุนใน CARIVA ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา AI วิเคราะห์โรคเฉพาะบุคคล BDMS x CARIVA
BDMS ลงทุนใน CARIVA ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา AI วิเคราะห์โรคเฉพาะบุคคล
BDMS ลงทุนใน CARIVA ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา AI วิเคราะห์โรคเฉพาะบุคคล BDMS x CARIVA
BDMS ลงทุนใน CARIVA ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา AI วิเคราะห์โรคเฉพาะบุคคล

 

Motor Show 2024 เปิดตัว TOYOTA Corolla Cross 2024 ราคา 1.25 ล้าน

ฟุตซอลไทย ถอนแค้น ออสเตรเลีย 9-2 คว้าแชมป์ NSDF 2024

อาหารลดอาการปวดกล้ามเนื้อ เหมาะสำหรับคนเป็นออฟฟิศซินโดรม

PR-โปรแกรมผลบอล-2_B PR-โปรแกรมผลบอล-2_B
TOP หุ้น การลงทุน
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ