ธอส. ออก 4 มาตรการช่วยลูกค้าเจอพิษ โควิด-19

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


ธอส. ออก 4 มาตรการ ช่วยลูกค้าทั่วประเทศที่ได้รับผลกระทบด้านรายได้จากโควิด-19เลือกจ่ายเงินงวดเหลือ 25% หรือ 50% หรือ 75% ตัดทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP เศรษฐกิจ