อัปเดตรายการลดหย่อนภาษีปี 63


โดย PPTV Online

เผยแพร่
กรมสรรพากร ส่ง รายการลดหย่อนภาษีปี 63 ทั้งของส่วนตัว ครอบครัว การออม สินทรัพย์ เงินบริจาค ฯลฯ ก่อนยื่นเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี

รายการลดหย่อนภาษีปี 2563 ประกอบด้วย

เศรษฐกิจไทยยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน กรุงไทยประเมินขยายตัว 2.5%

รวมมาตรการดูแล- เยียวยาทางการเงินผู้ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่

ส่วนตัวและครอบครัว     
ค่าลดหย่อนส่วนตัว       60,000 บาท
ค่าลดหย่อนคู่สมรส       60,000 บาท
ค่าลดหย่อนบุตร (คนที่ 2 เป็นต้นไป เกิดหลังปี 2561 เพิ่ม 30,000 บาท)       30,000 บาท
ค่าฝากครรภ์/คลอดบุตร       60,000 บาท
ค่าลดหย่อนผู้พิการ/ทุพลภาพ (คนละ)       60,000 บาท
ค่าลดหย่อนบิดามารดา (คนละ)       30,000 บาท
          

กระตุ้นเศรษฐกิจ/สินทรัพย์    
ดอกเบี้ยบ้าน       สูงสุด 100,000 บาท
บ้านหลังแรก พ.ศ.2559       สูงสุด 120,000 บาท
ค่าธรรมเนียม (ชำระเงินด้วยบัตรเดบิต)       เพิ่ม 1 เท่าตามที่จ่ายจริง
ช้อปดีมีคืน       ตามที่จ่ายจริง 30,000 บาท

ประกันสุขภาพและชีวิต    
เบี้ยประกันชีวิตทั่วไป/เงินฝากแบบมีเงินประกันชีวิต       100,000 บาท
เบี้ยประกันสุขภาพตนเอง       25,000 บาท
---------- (รวมแล้วไม่เกิน 100,000 บาท ) -----------    
เบี้ยประกันสุขภาพพ่อ-แม่       15,000 บาท
ประกันชีวิตคู่สมรส (ไม่มีเงินได้)       10,000 บาท

 

ส่งเสริมการออมและลงทุน    
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / กบข./สงเคราะห์ครูเอกชน       ไม่เกิน 500,000 บาท (15% ของเงินได้)
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)       ไม่เกิน 500,000 บาท (30% ของเงินได้)
กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF)       ไม่เกิน 200,000 บาท (30% ของเงินได้)
เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ       ไม่เกิน 200,000 บาท (15% ของเงินได้)
กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)       ไม่เกิน 13,200 บาท
-----------รวมแล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาท ------------    
กองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษ (SSFX)       ไม่เกิน 200,000 บาท
เงินประกันสังคม       ตามที่กฎหมาย สปส.กำหนด


เงินบริจาค    
พรรคการเมือง       10,000 บาท
เงินบริจาคเพื่อการศึกษากีฬาพัฒนาสังคมและโรงพยาบาลรัฐ       2 เท่าของเงินบริจาคแต่ไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน
เงินบริจาคทั่วไป       ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย

 

Wordcup Wordcup
ข่าวที่คุณอาจพลาด

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP เศรษฐกิจ

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ