กรมสรรพากรขยายเวลายื่นแบบภาษีออนไลน์ได้ถึง มิ.ย. 64


โดย PPTV Online

เผยแพร่
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการขยายเวลาการยื่นแบบและชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่ยื่นผ่านอินเทอร์เน็ต ไปจนถึง มิ.ย. 64

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP เศรษฐกิจ

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ