เจาะมาตรการลดจ่ายเงินสมทบประกันสังคม ผู้ประกันตนมาตรา 33 และ 39 ช่วยกระทบโควิด-19


โดย PPTV Online

เผยแพร่
เจาะมาตรการลดจ่ายเงินสมทบประกันสังคม ผู้ประกันตนมาตรา 33 และ 39 ช่วยกระทบโควิด-19 หลังลดจ่ายเงินเข้าสมทบแล้วจะเหลือเงินเท่าไหร่ นายจ้างจ่ายเท่าไหร่ และมาตรการนี้รัฐมองว่าจะช่วยผู้ประกันตนได้กี่คน และจะมีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเท่าไหร่

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP เศรษฐกิจ