ตรุษจีน 64 เงินสะพัดต่ำสุด ในรอบ 13 ปี


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประเมินเทศกาลตรุษจีนปีนี้ จะมีเงินสะพัดทั่วประเทศกว่า 44,939 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 21.85% หรือเป็นการขยายตัวต่ำสุดในรอบ 13 ปี เพราะสถานการณ์การระบาดของโควิด-19

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP เศรษฐกิจ