ไทย ติดอันดับที่ 11 จาก 58 ประเทศ ผู้หญิงมีบทบาทในฐานะผู้นำทางธุรกิจ


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ไทย ติดอันดับที่ 11 จาก 58 ประเทศ ผู้หญิงมีบทบาทในฐานะผู้นำทางธุรกิจ และอยู่ในลำดับที่ 6 ของอันดับด้านผลความก้าวหน้าของสตรี ซึ่งวัดความก้าวหน้าและระดับการยอมรับทางทัศนคติที่มีต่อสตรีในฐานะผู้นำทางธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ประกอบการ และแรงงานที่มีประสิทธิภาพและความสามารถในหน้าที่การงานและในระบบเศรษฐกิจ แต่อีกด้านหนึ่งกลับพบว่า ความก้าวหน้าของสตรีกำลังถดถอยลง

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP เศรษฐกิจ