“ม33เรารักกัน” ขยายเวลากดรับสิทธิ-ยืนยันตัวตน 15 - 31 พ.ค. 64 ผ่านแอปฯ “เป๋าตัง”


โดย PPTV Online

เผยแพร่
หลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติปรับกรอบระยะเวลามาตรการ ม33 เรารักกัน เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ให้ผู้ได้รับสิทธิสามารถตรวจสอบและกดยืนยันเพื่อรับสิทธิ์ได้ ตั้งแต่วันที่ 15-31 มีนาคม 2564 จากเดิมวันที่ 15-21 มีนาคม 2564 หากไม่กดใช้งานและยืนยันตัวตนจะถือว่า สละสิทธิ โดยการโอนจ่ายวงเงิน แบ่งออกเป็นช่วง ๆ ดังนี้ กลุ่มที่ 1 ผู้ที่กดใช้งานและยืนยันตัวตน ระหว่างวันที่ 15 – 21 มี.ค. 2564 จะได้รับวงเงินผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” สัปดาห์ละ 1,000 บาท ทุก ๆ วันจันทร์ ต่อเนื่องกัน 4 สัปดาห์ โดยจะได้รับวงเงิ

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP เศรษฐกิจ