มติ ก.ล.ต.กำหนดคุณสมบัติผู้ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซีหลังฟังความเห็น ปชช.


โดย PPTV Online

เผยแพร่
มติ ก.ล.ต.กำหนดคุณสมบัติผู้ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี หลังเปิดรับฟังความเห็น ปชช. กรณี คุณสมบัติผู้ลงทุน เช่น มีรายได้ต่อปี 1 ล้านบาทขึ้นไป ฯลฯ

จากกรณีก่อนหน้านี้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความเห็นเกี่ยวกับการกำหนดคุณสมบัติของผู้ลงทุนในคริปโทเคอร์เรนซี เช่น รายได้ต่อปีไม่นับรวมกับคู่สมรส ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป  มีสินทรัพย์สุทธิ ตั้งแต่ 10 ล้านบาท โดยไม่นับรวมมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งใช้เป็นที่พักอาศัยประจำ หรือมีมูลค่าการลงทุนในหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือสินทรัพย์ดิจิทัล ตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป

นักลงทุน “คริปโทเคอร์เรนซี” ต้องมีรายได้ต่อปี 1 ล้านบาทขึ้นไป กฎใหม่ ก.ล.ต.คุมรายย่อย

ตลอดจน คุณสมบัติด้านความรู้ โดยจะต้องเป็นผู้ลงทุนที่มีประสบการณ์ลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซี หรือ มีประสบการลงทุนในหลักทรัพย์ หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ เป็น Professional ตามที่สำนักงานกำหนด เป็นต้น

หลังจากรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนเป็นการทั่วไป (public hearing) ในประเด็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อเพิ่มกลไกคุ้มครองแก่ผู้ซื้อขายระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 27 มีนาคม 2564 พบว่า มีผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นจำนวน 6,932 ราย โดยส่วนใหญ่เห็นว่าไม่ควรกำหนดคุณสมบัติใด ๆ ขณะที่บางส่วนเห็นว่าควรกำหนดเฉพาะคุณสมบัติด้านความรู้

จากนั้น ก.ล.ต. ได้รวบรวมความคิดเห็นจากช่องทางต่าง ๆ รวมทั้งความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิในแวดวงสินทรัพย์ดิจิทัลที่เข้าร่วมการเสวนาตามที่กล่าวข้างต้น เสนอต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 ซึ่ง มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของ ก.ล.ต. คือ

  • ให้ผู้ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซีต้อง เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซีอยู่แล้วหรือผ่านการอบรมหรือทดสอบความรู้เกี่ยวกับการซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี
  • กำหนดให้ ผู้ประกอบธุรกิจให้คำแนะนำผู้ใช้บริการเกี่ยวกับการจัดสรรเงินลงทุน เพื่อซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซีมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถจัดสรรเงินลงทุนเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงจากการซื้อขายได้อย่างเหมาะสม

โดย ก.ล.ต. จะดำเนินการจัดทำหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับมติคณะกรรมการ ก.ล.ต. ต่อไป 

ทั้งเสี่ยงและผันผวนสูง ก.ล.ต.เตือน 6 ข้อ ก่อนตัดสินใจลงทุนในคริปโทเคอร์เรนซี

 

TOP เศรษฐกิจ
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ