อัปเดต “เราชนะ” ให้สิทธิเพิ่ม 2.4 ล้านคน เหตุผลที่ไม่ต้องลงทะเบียน ตรวจสอบสิทธิภายใน 13 พ.ค. 64


โดย PPTV Online

เผยแพร่
โฆษกรัฐบาล ย้ำโครงการเราชนะไม่เปิดรับลงทะเบียนเพิ่ม ให้เพิ่ม 2.4 ล้านสิทธิ ผู้ได้รับสิทธิใช้จ่ายได้ถึง 30 มิ.ย 64 ใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยแล้วกว่า 200,734 ล้านบาท

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP เศรษฐกิจ