เปิดวิธี ผู้ประกันตน ม.33 รับเงินชดเชยว่างงาน จากโควิด-19


โดย PPTV Online

เผยแพร่




5 ขั้นตอน นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ม.33 รับเงินชดเชยว่างงาน จากโควิด-19 ร้อยละ 50 ของค่าจ้างรายวัน

จากกรณีที่รัฐมีมาตรการสั่งปิดสถานที่ และสถานประกอบกิจการเป็นการชั่วคราว เพื่อลดการปแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ กระทรวงแรงงานจึงให้สิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน ตามประกาศ “กฎกระทรวงการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากการระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมาย ว่าด้วยโรคติดต่อ พ.ศ. 2563” ชดเชยแทนกรณีว่างงานในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างรายวัน แต่ไม่เกิน 90 วัน โดยมี 5 ขั้นตอนหลักคือ 

ประกันสังคมช่วยผู้ประกันตน รับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย

ติดเชื้อรายใหม่ พุ่ง 1,940 คร่าชีวิตอีก 21 คน หมอเผยสาเหตุติดหนัก - เกินยื้อ ทั่วโลกทะลุ 151 ล้าน

ในส่วนของลูกจ้างมีเพียงขั้นตอนแรกคือ 1.กรอกแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส.2-01/7) จากนั้นส่งให้นายจ้างพร้อมแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก

ขั้นตอน 2-5 เป็นส่วนของนายจ้าง คือ รวบรวมแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส.2-01/7) จากลูกจ้าง

3.บันทึกข้อมูลในระบบ (e-Service) ใน www.sso.go.th ข้อมูลลูกจ้างตามแบบ (สปส.2-01/7) หนังสือรับรองการหยุดงานกรณีราชการสั่งราชการสั่งปิด/กรณีกักตัว (นายจ้างที่ใช้ระบบครั้งแรกต้องลงทะเบียนเพื่อใช้ระบบก่อน)

4. นำส่งแบบคำร้องคำขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส.2-01/7) ของลูกจ้างในระบบ (e-Service) ในที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ทางไปรษณีย์ (ลงทะเบียนภายใน 3 วันทำการนับตั้งแต่บันทึกข้อมูลในระบบ (e-Service)

5.สำนักงานประกันสังคมได้รับข้อมูลของนายจ้างถูกต้องครบถ้วนจะทำการอนุมัติ รอบแรกเงินเข้าบัญชีภายใน 5 วันทำการ ส่วนที่เหลือโอนเข้าบัญชีทุกสิ้นเดือนจนครบ

อย่างไรก็ตาม กรณีเงินไม่เข้าบัญชี โทรสายด่วน 1506 

ด้านนายอนุชา บูรพชัยศรี  โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า เป็นหนึ่งในมาตรการของรัฐบาลที่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับผู้ประกันตนที่มีกว่า 16.5 ล้านคน ในจำนวนนี้ผู้ประกันตนมาตรา 33  มีลูกจ้างที่ไม่ได้รับค่าจ้างหรือถูกสั่งให้กักตัว มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน

นอกจากนี้ กระทรวงแรงงานได้ดำเนินการตรวจคัดกรองเชิงรุก ผู้ประกันตนทั้งแรงงานไทยและแรงงานต่างชาติ ในพื้นที่ที่มีกลุ่มเสี่ยงจำนวนมากทั้ง 5 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี ชลบุรี และเชียงใหม่ ตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด พร้อมประสานกับโรงพยาบาลเครือข่ายประกันสังคมในการเตรียมแผนรองรับผู้ประกันตนที่อาจติดโควิด-19 สำหรับผู้ที่ยังไม่แสดงอาการ ซึ่งจะประสานให้ส่งตัวไปยัง Hospitel รวมทั้งกำชับให้ทุกสถานประกอบการทุกแห่ง เฝ้าระวัง ตรวจสอบ คัดกรองโรคโควิด-19 เพื่อร่วมกันป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั้งนี้ ผู้ประกันตนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่ไม่สามารถหาสถานที่ตรวจโควิด-19 หรือสถานพยาบาล  สามารถติดต่อสายด่วนได้ที่ 1506 กด 6

TOP เศรษฐกิจ
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ