เหล็กแพง ทำสินค้าหลายชนิด จ่อปรับขึ้นราคา


โดย PPTV Online

เผยแพร่
วิกฤตราคาเหล็กแพง เริ่มส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าหลายรายการที่อาจจะต้องมีการปรับขึ้นราคาสินค้า

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP เศรษฐกิจ