คลังผ่อนปรนนายจ้าง ลูกจ้าง หยุด - เลื่อนส่งเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้


โดย PPTV Online

เผยแพร่
กระทรวงการคลัง ขยายเวลา ให้นายจ้างและลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 สามารถหยุดหรือเลื่อนการนำส่งเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นการชั่วคราว

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP เศรษฐกิจ

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ