เคาะวันนี้! มาตรการเยียวยาล็อกดาวน์ เพิ่มเติม ขยายพื้นที่ ตรวจสอบสิทธิ ผู้ประกันตนมาตรา 33 ม.39 - ม.40


โดย PPTV Online

เผยแพร่
กระทรวงแรงงาน ชงครม.วันนี้ เคาะมาตรการเยียวยาเพิ่มเติม ขยายพื้นที่ เปิดรายละเอียดผู้ประกันตนลงทะเบียน ตรวจสอบสิทธิ ที่ www.sso.go.th

หลังพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ออกประกาศและคำสั่ง ข้อกำหนดมาตรา 9 ตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ (ฉบับที่ 28) เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ล็อกดาวน์ และเคอร์ฟิว พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ขยายพื้นที่ครอบคลุม 13 จังหวัด คือ กทม. ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นนทบุรี นครปฐม ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา ฉะเชิงเทรา สงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส โดยนายกรัฐมนตรีแจ้งมีมาตรการเยียวยารองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากการปิดกิจการ มีมาตรการเยียวยาล็อกดาวน์

ตรวจสอบสิทธิเยียวยาล็อกดาวน์ ม.33 ม.39 - 40 รายละเอียด 9 กลุ่มกิจการ อาชีพได้สิทธิรับเงิน 8 มาตรการ

ผู้ประกันตนมาตรา 39-40 เตรียมรับเงินเยียวยา 23-25 ก.ค.นี้

ข้อมูลด้านบน คือ กิจการ 9 กลุ่มอาชีพ ที่ มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อ 13 ก.ค.ที่ผ่านมา อนุมัติให้ได้รับการเยียวยา สำหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือ พื้นที่ สีแดง 10 จังหวัดแรก โดยการเยียวยาล็อกดาวน์ ครอบคลุมลูกจ้าง พนักงาน และนายจ้าง เจ้าของกิจการ ในระบบประกันสังคม และนอกระบบประกันสังคม ประกอบด้วย ผู้ประกันตนมาตรา 33 ผู้ประกันตนมาตรา

เปิดคุณสมบัติอาชีพอิสระ ลงทะเบียนสมัครประกันสังคมมาตรา 40 รับสิทธิ 5,000 เยียวยาล็อกดาวน์

วิธีสมัคร “พร้อมเพย์” กับธนาคาร รับเงินเยียวยาล็อกดาวน์ มาตรา 33 มาตรา 39 - 40 ใน 9 กลุ่มกิจการ

ขณะที่นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เผยว่าวันนี้ (20 ก.ค.64) จะนำรายละเอียดมาตรการเยียวยา ลูกจ้างและนายจ้าง ในระบบประกันสังคม ตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 เข้าที่ประชุมครม.

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เผยว่า กระทรวงแรงงาน ได้หารือกับสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือสภาพัฒน์ฯ ขยายพื้นที่การเยียวยาเพิ่มเติมอีก 3 จังหวัด คือ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และพระนครศรีอยุธยา เป็นไปในทิศทางเดียวกับมาตรการเยียวยาล็อกดาวน์ 10 จังหวัดก่อนหน้านี้ 

  • แนวทางการเยียวยาล็อกดาวน์ ที่ใช้กับ 10 จังหวัดแรกโดยกระทรวงแรงงาน มีดังนี้ 

 -  ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่มีอาชีพในกลุ่ม 9 กิจการ ในพื้นที่ประกาศล็อกดาวน์ หากถูกเลิกจ้าง หรือต้องหยุดงานจากคำสั่งปิดหยุดกิจการ ให้ลงทะเบียนที่ ว่างงาน https://empui.doe.go.th/auth/index เพื่อรับสิทธิเงินเยียวยารายเดือน 50% ของรายได้ แต่ไม่เกิน 7,500 บาท 

นอกจากนี้ผู้ประกันตน มาตรา 33 ทุกคน ทั้งที่ถูกเลิกจ้าง และไม่ถูกเลิกจ้าง และประกอบอาชีพใน 9 กลุ่มกิจการและมีสัญชาติไทย จะได้รับการเยียวยา(สบทบ) 2,500 บาท 1 เดือน  สามารถตรวจสอบสิทธิิเยียวยา ได้ที่ www.sso.go.th  โดยกรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก  หากได้รับสิทธิเยียวยาล็อกดาวน์จะได้รับเงิน 2,500 บาทโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์เท่านั้น

 - สำหรับนายจ้างที่อยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา 33 จะได้รับเยียวยาหัวละ 3,000 บาท ตามจำนวนลูกจ้างแต่ไม่เกิน 200 คน  เป็นเวลา 1 เดือน โดยนายจ้างที่เป็นบุคคลธรรมดา ได้รับเงินเยียวยาผ่านบัยชีพร้อมเพย์ ส่วนนายจ้างที่เป็นนิติบุคคลได้รับเยียวยาผ่านบัญชีนิติบุคคล  ตรวจสอบสิทธิเยียวยา ได้ทาง  www.sso.go.th  เช่นกัน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ย่้ำว่า หากตรวจสอบข้อมูลตรวจสอบสิทธิเยียวยา ในเว็บไซต์ประกันสังคม  www.sso.go.th แล้วผลระบุว่าไม่ได้รับสิทธิ  ไม่ต้องกังวล เพราะเป็นลูกจ้าง ย้อนหลังไปมีสิทธิได้รับเงินเยียวยาทุกคน  

 - กลุ่มแรงงานอิสระ ผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือฟรีแลนซ์ ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีแต่ไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ สามารถสมัครขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ด้วยตนเองผ่านมือถือที่เว็บไซต์ www.sso.go.th หรือ ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสของ7-11 เคาน์เตอร์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) และที่เคาน์เตอร์บิ๊กซี (Big C) หรือสมัครผ่านผู้แทนเครือข่ายประกันสังคม ทั้งนี้เมื่อสมัครแล้วสามารถจ่ายเงินสมทบได้ทันที 5,000 บาท

คลิก ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนตามมาตรา 40

สำหรับผู้ประกันตนตาม ม.39 และ ม.40 ที่มีสัญชาติไทย และยังประกอบอาชีพ จะได้รับความช่วยเหลือ 5,000 บาท 1 เดือน 

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่ยังไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 และ มาตรา 40 สัญชาติไทย ยังประกอบอาชีพให้เตรียมหลักฐานลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ภายในเดือน ก.ค.นี้ รับสิทธิเยียวยา 5,000 บาท

อย่างไรก็ตาม สำนักงานประกันสังคม ประกาศว่า กรณัีลงทะเบียน ม.40 งดสมัคร งดติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมขอความร่วมมือผู้ประกันตนมาตรา 40 งดเดินทางมาติดต่อที่สำนักงานประกันสังคม เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 แต่ยังสามารถติดต่อผ่านช่องทางอื่นๆได้

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP เศรษฐกิจ

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ