เปิดขั้นตอนโดยสารเครื่องบินในประเทศ "จากพื้นที่สีแดงเข้ม" หลังคลายล็อก


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ขั้นตอน หลักเกณฑ์ 1 กันยายน นี้ เปิดให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศ ออกจากพื้นที่สีแดงเข้ม ตั้งแต่ก่อนเดินทาง ระหว่างเดินทาง และขณะอยู่จังหวัดปลายทาง

หลัวจากเมื่อวันที่ 27 สิงหาคมที่ผ่านมา ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) หรือ ศบค. ได้ผ่อนผันให้มีการเดินทางออกจากพื้นที่สีแดงเข้ม

กทพ. กำหนดหลักเกณฑ์บินเข้า-ออก 29 จังหวัด หลังคลายมาตรการ 1 ก.ย.นี้

“บางกอกแอร์เวย์ส” กลับมาเปิดบริการเที่ยวบิน 5 เส้นทาง เริ่ม 1 ก.ย. นี้

เช็ก! สายการบินในประเทศ เตรียมเปิดบริการ 1 ก.ย. เป็นต้นไป พร้อมมาตรการเข้ม

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) จึงได้ประสานกับหน่วยงานด้านการบินที่เกี่ยวข้อง ร่วมหารือเตรียมมาตรการรองรับเพื่อ เปิดเที่ยวบินโดยสารในประเทศได้พร้อมกันตั้งแต่วันที่ 1 กันยายนนี้เป็นต้นไป 

โดยสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย กำหนดขั้นตอน หลักเกณฑ์ การเดินทางด้วยสายการบินในประเทศจากจังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม (29 จังหวัด) ไปยังจังหวัดปลายทาง ดังนี้

ขั้นตอนการเตรียมตัว
1. เตรียมตัวก่อนเดินทาง
- ตรวจสอบมาตรการที่จังหวัดปลายทางกำหนด >> https://www.moicovid.com/
- เตรียมเอกสารและหลักฐานตามที่จังหวัดปลายทางกำหนด (ตรวจสอบรายชื่อห้องแฏิบัติการที่ได้รับรอง >> https://service.dmsc.moph.go.th/labscovid19/ )
- ตรวจสอบมาตรการที่จังหวัดปลายทางกำหนดอีกครั้งก่อนเดินทางล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน ว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่

2. ระหว่างเดินทาง
- แจ้งความจำเป็นในการเดินทางผ่านเว็บไซต์ >> https://covid-19.in.th/
- ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A

3. ขณะอยู่จังหวัดปลายทาง
- ปฏิบัติตามคำสั่งและให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ที่จังหวัดปลายทาง
- ปฏิบัติตามมาตรการที่จังหวัดปลายทางกำหนด เช่น สังเกตอาการของตนเองตลอดระยะเวลาที่อยู่ในจังหวัดปลายทาง

อย่างไรก็ตาม การเดินทางด้วยเครื่องบินจะเป็นไปในรูปแบบระบบปิดซึ่งสามารถคัดกรองผู้โดยสารและสอดรับกับมาตรการของ ศบค. ในการผ่อนผันให้เดินทางได้แต่ยังต้องเป็นไปด้วยความรัดกุม เพื่อให้ปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้โดยสาร 

สายการบินต่าง ๆ จะเริ่มทำการบินเพื่อให้บริการผู้ที่มีความจำเป็น สามารถเดินทางออกจากพื้นที่สีแดงเข้มได้ในต้นเดือนกันยายนนี้ โดยสายการบินจะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ของมาตรการการเข้าออกจังหวัดพื้นที่ปลายทาง ผู้ที่มีความจำเป็นต้องเดินทางสามารถตรวจสอบมาตรการของ แต่ละจังหวัดได้จาก https://www.moicovid.com/

เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อการเดินทาง (รายละเอียดตามมาตรการของแต่ละจังหวัด) สรุปได้ดังนี้
          – เอกสารยืนยันการได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือ 
          – เอกสารแสดงผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยวิธี RT-PCR หรือ Antigen Test Kit (ATK) หรือ
          – เอกสารที่แสดงถึงการได้รับการยกเว้น ตามที่จังหวัดปลายทางกำหนด เช่น ผู้ที่เคยติดเชื้อมาแล้วไม่เกิน 90 วัน ผู้ผ่านการกักตัวแล้ว หรือผู้โดยสารตามโครงการพื้นที่นำร่องเปิดประเทศ (Sandbox) เป็นต้น

สำหรับเอกสารยืนยันการได้รับวัคซีน ให้แสดงผลการฉีดวัคซีนที่ได้รับจากโรงพยาบาลหรืออาจใช้หลักฐานจากแอปพลิเคชันหมอพร้อมเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ได้ ส่วนผู้ที่ต้องการตรวจหาการติดเชื้อ สามารถค้นหาสถานที่ตรวจได้จากเว็บไซต์ https://service.dmsc.moph.go.th/labscovid19/ ซึ่งจะมีรายชื่อห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองและสามารถออกเอกสารที่สายการบินยอมรับ ซึ่งปัจจุบันสมาคมสายการบินกำลังดำเนินการร่วมกับผู้จัดทำแอปพลิเคชันหมอพร้อม เพื่อให้สามารถแสดงหลักฐานการดำเนินการทั้งหมดบนแอปพลิเคชัน หากดำเนินการเรียบร้อยแล้วจะสามารถนำมาใช้ประกอบการเดินทางได้

ส่วนมาตรการสำหรับจำนวนผู้โดยสารในเที่ยวบิน ให้มีผู้โดยสารได้ไม่เกินร้อยละ 75 ของขีดความสามารถในการรับผู้โดยสารของเครื่องบินที่ใช้ในเที่ยวบินนั้น ๆ และสายการบินจะพิจารณาการจัดที่นั่งในเครื่องบิน โดยคำนึงถึงมาตรการเว้นระยะห่าง แต่หากผู้โดยสารเดินทางมาด้วยกันสายการบินสามารถลดการเว้นระยะห่างได้แต่ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมด้วย 

CAAT และผู้ให้บริการด้านการบินทุกหน่วยงานได้หารือและร่วมมือกันจัดทำมาตรการให้ครอบคลุมด้านการบริการทางอากาศเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร เช่น การตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าอาคารผู้โดยสาร การจัดระเบียบในอาคารผู้โดยสาร การจัดระเบียบการขึ้นลงอากาศยาน การจัดที่นั่งให้มีความเหมาะสมเพื่อสร้างระยะห่าง การวางแนวทางเดินของผู้โดยสาร รวมถึงขอความร่วมมือกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่เพื่อความสะดวกในการเดินทาง โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้โดยสารทุกท่านจะร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การเดินทางโดยเครื่องบินเป็นการเดินทางที่ปลอดภัยสูงสุดและยังสามารถอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่มีความจำเป็นต้องเดินทางได้ แม้ในสถานการณ์ที่ยังคงต้องระมัดระวังและให้ความร่วมมือในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคที่ยังต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไปในขณะนี้

 

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดจองฉีดวัคซีนเข็มแรก “แอสตร้าฯ-ซิโนแวค” เริ่มลงทะเบียนเวลา 9 โมงเช้า 30 ส.ค.น...

อุตุฯ เตือน 34 จังหวัดรับมือฝนตกหนัก

 

PR - ตารางคะแนน-2_B PR - ตารางคะแนน-2_B
TOP เศรษฐกิจ
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ