เงินเยียวยาเข้าบัญชี 2 กลุ่ม 3 ก.ย. เช็ก www.sso.go.th เปิดขั้นตอน เอกสาร ยื่นทบทวนสิทธิมาตรา 33 ม.39 ม.40


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ประกันสังคมจ่ายเยียวยาอีกรอบ 3 ก.ย. นี้ 2 กลุ่มรับเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ เคาะวัน เอกสาร ขั้นตอน ยื่นทบทวนสิทธิ์ มาตรา 33 ม.39 ม.40 เช็กที่ www.sso.go.th

ความคืบหน้ามาตรการเยียวยาโควิด ในการยื่นทบทวนสิทธิเยียวยาผู้ประกันตน มาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 เมื่อวันที่ 2 ก.ย.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า แม้สำนักงานประกันสังคมแจ้งว่า เปิดให้ทบทวนสิทธิเยียวยาสำหรับผู้ประกันตนมาตรา 39 มาตรา 40 ตั้งแต่ 1 ก.ย.64 เป็นต้นไป โดยจะเผยแพร่แบบฟอร์มเอกสารขอยื่นทวนทวนสิทธิเยียวยา ผ่านทาง www.sso.go.th แต่จนถึงเย็นของวันที่ 2 ก.ย.ยังไม่มีการเผยแพร่แบบฟอร์มยื่นทบทวนสิทธิเยียวยา แต่อย่างใด

แต่อย่างไรก็ตามมีความคืบหน้าเรื่องการจ่ายเงินเยียวยา

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน อายุ 60 ปีขึ้นไป รับเงินสงเคราะห์ตกเบิก 3 ก.ย. นี้

วิธีทบทวนสิทธิเยียวยาผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ม.40 เริ่ม 1-30 ก.ย. ภายใน 15 ก.ย.โอน 5,000 มาตรา 40 ครบ

ประกันสังคมอัปเดต! เงื่อนไข ขั้นตอนยื่นทบทวนสิทธิเยียวยา ม.33 ม.39 ม.40 เคาะไทม์ไลน์ 2 ช่วง

  • ผูู้ประกันตน 13 จังหวัดสีแดงเข้ม ได้รับเยียวยาเพิ่มอีก 1 เดือน คาด ต.ค. 64 เริ่มจ่าย 2,500 - 5,000 บาท

นางสาวลัดดา แซ่ลี้ โฆษกสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.)ได้อนุมัติจ่ายเงินเยียวยาเพิ่มแก่ผู้ประกันตนมาตรา 39 และมาตรา 40 ในพื้นที่ 13 จังหวัด คือกรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และพระนครศรีอยุธยา เพิ่มอีก 1เดือนคนละ 5,000 บาท ส่วนผู้ประกันตนมาตรา 33 ในพื้นที่ 13 จังหวัด จะนำเข้าครม.เพื่อขออนุมัติงบประมาณเยียวยาเพิ่มอีก คนละ 2,500 บาทในสัปดาห์หน้า หากอนุมัติเรียบร้อยกลุ่มนี้จะได้รับเงินเยียวยาในเดือน ตุลาคม 2564

 

  • 3 ก.ย.64จ่ายเงินกลุ่มเก็บตก 2 กลุ่ม

สำนักงานประกันสังคม ย้ำว่า นายจ้างมาตรา 33 ผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 มาตรา 40 ที่มีสิทธิได้รับเงินเยียวยา แต่ยังไม่ได้รับเงิน ไม่ต้องตกใจ สำนักงานประกันสังคมจะจ่ายเงินให้ท่านภายใน 31 ธ.ค.64 แน่นอน โดยจะเร่งจ่ายกลุ่มเก็บตกทุกๆวันพฤหัสบดี

นายจ้างมาตรา 33 มีจำนวนผู้ได้รับสิทธิประมาณ 215,000 ราย แต่ขณะนี้โอนเงินเยียวยาแล้วเพียง 77,000 ราย ในวันที่ 3 ก.ย.64 จะโอนเงินเยียวยาให้อีก 41,000 ราย ตามการยืนยันข้อมูล โดยนายจ้างม.33 จะได้รับเงินเยียวยาตามจำนวนลูกจ้าง หัวละ 3,000 บาท ไม่เกิน 200 คน หรือคิดเป็นเงินเยียวยาสูงสุด 600,000 บาท 

ผู้ประกันตนมาตรา 33  ผู้ได้รับสิทธิ 3.8 ล้านคน ยังตกค้างไม่สามารถโอนได้ที่เกิดจากบัญชีพร้อมเพย์มีปัญหา ไม่ผูกกับเลขบัตรประชาชนประมาณ  95,800 ราย ในวันที่ 3 ก.ย.64 จะโอนยอดกลุ่มที่ตกค้าง ประมาณ 30,000 รายโดยจะได้รับเงินเยียวยาคนละ 2,500 บาท 

ผู้ประกันตนมาตรา 39 สำนักงานประกันสังคม โอนให้ผู้ตกค้างประมาณ 100,000 ราย คนละ 5,000 บาท ในวันที่ 2 ก.ย.64 หากยังตกค้าง กลุ่มตกหล่นจะทยอยโอนให้ทุกวันพฤหัสบดี

ผู้ประกันตนมาตรา 40 ผู้มีสิทธิได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท (สำหรับ 1เดือน) 7.9 ล้านคน โอนไปแล้ว 4.5 ล้านคน กลุ่มตกค้าง จะโอนให้ทุกวันพฤหัสบดี

ผู้ประกันตนมาตรา 40 ในพื้นที่ 19 จังหวัดสีแดงเข้ม ที้ให้ลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตั้งแต่วันที่ 4 ส.ค. - 24 ส.ค.ที่ผ่านมา สามารถตรวจสอบสิทธฺเยียวยามาตรา 40 ได้ทาง www.sso.go.th ตั้งแต่ 7 ก.ย.64 เป็นต้นไป

 

  • เช็กสิทธิเยียวยา สถานะได้รับสิทธิแต่ทำไมเงินไม่เข้าบัญชี

-บัญชีพร้อมเพย์ไม่ถูกต้อง อาจเกิดจากบัญชีถูกปิดไปแล้ว เนื่องจากบัญชีไม่เคลื่อนไหวเป็นเวลานาน

-บัญชีพร้อมเพย์ไม่ผูกกับเลขบัตรประชาชน

-เปลี่ยนชื่อสกุล ทำให้ข้อมูลไม่ตรงกับฐานข้อมูลประกันสังคม เมื่อโอนเงินตามเลขบัตรประชาชนแต่ชื่อไม่ตรง ธนาคารไม่โอนให้ เงินจึงไม่เข้าบัญชี 

 

  • การทบทวนสิทธิเยียวยา สำนักงานประกันสังคมขอสงวนสิทธิสำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าเงื่อนไขได้รับสิทธิเท่านั้น

1. ผู้ประกันตนมาตรา 33 ต้องอยู่ในพื้นที่ 29 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม ประกอบอาชีพ 9 กลุ่มกิจการที่ครม.กำหนดเท่านั้น

2. มาตรา 39 และมาตรา 40 ต้องอยู่ในพื้นที่ 29 จังหวัด

 

  • ขั้นตอน และ เอกสารการขอทบทวนสิทธิ์เยียวยาผู้ประกันตน

- ดาวน์โหลดเอกสารที่ แบบฟอร์มขอทบทวนสิทธิเยียวยา ที่ www.sso.go.th

- กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน อาทิ ชื่อ สกุล เลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ให้ถูกต้อง

- ส่งเอกสารที่สำนักงานประกันสังคมทางไปรษณีย์ หรือยื่นด้วยตัวเองที่สำนักงานประกันสังคมสาขาใดก็ได้ 

- เอกสารที่ต้องใช้ กรณีเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 เอกสารยืนยันประเภทกิจการ และพื้นที่ทำงาน ในพื้นที่ 29จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวดจากนายจ้าง /  กรณีเปลี่ยนชื่อ  - สกุล ให้ส่งเอกเอกสารการเปลียนชื่อ - สกุล ทะเบียนสมรส / เอกสารการจ่ายเงินสมทบในช่วง พ.ค.เป็นต้นมาในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

ผู้ประกันตนมาตรา 33 เริิ่มทบทวนสิทธิ 15 ก.ย. -31 ต.ค.64

ผู้ประกันตนมาตรา 39 มาตรา 40 เริ่มทบทวนสิทธิ 1ก.ย. -30 ก.ย. 64 

 

  •  ทบทวนสิทธิแล้วได้เงินเมื่อไหร่

ข้อมูลการทบทวนสิทธิจะมีคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณา จากนั้นจะรีบโอนเงินเยียวยาให้ผู้มีสิทธิภายใน 31 ธ.ค.64 

PR-โปรแกรมผลบอล-2_B PR-โปรแกรมผลบอล-2_B
TOP เศรษฐกิจ
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ