เปิดขั้นตอน เคลมประกันโควิด-19 ลดปัญหา บ.ประกันภัย จ่ายสินไหมช้า


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ประกันแบบ “เจอ-จ่าย-จบ” และ แบบเบิกค่ารักษาพยาบาล มีวิธีเคลมประกันง่าย ๆ แค่ต้องเช็กเอกสารให้ดีก่อนยื่นเรื่อง

ประกันภัยโควิด-19 หลัก ๆ จะมีแบบ เจอ-จ่าย-จบ, คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล, ชดเชยรายได้, ภาวะโคม่าหรือเสียชีวิต รวมถึงแบบที่ครอบคลุมการฉีดวัคซีน แต่จะเห็นว่าตอนนี้ การจ่ายค่าสินไหมของบริษัทประกันเริ่มมีปัญหา โดยเฉพาะ “ความล่าช้า” ที่ทำให้หลายคนได้รับผลกระทบ

สาเหตุหลัก ๆ  มาทั้งจากจำนวนผู้ยื่นเอาประกันภัยที่มากขึ้นจนบริษัทประกันภัยทำงานล่าช้า รวมถึงปัญหาด้านเอกสารของผู้เอาประกันภัย ดังนั้น การที่เราเตรียมเอกสารให้พร้อมตั้งแต่ต้น จะช่วยลดความล่าช้า ทำให้ค่าสินไหมถูกจ่ายเข้าบัญชีได้ตามกำหนด

คนติดโควิด-19 ยกทีมโวยบ.ประกัน เหตุจ่ายล่าช้า

จี้รัฐเร่งควบคุม หลังยอดเคลมประกันโควิด-19 พุ่ง

คปภ.ขีดเส้นบริษัทประกันรีบจ่ายค่าเคลมประกันคนติดโควิด-19 ภายใน 15 วัน

 

ขั้นตอน เคลมประกันโควิด

1.กรอกแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

   ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์หรือติดต่อขอรับจากบริษัทประกันภัย

2.เตรียมเอกสารให้พร้อม

    บัตรประชาชน, สำเนาบัตรประชาชนผู้รับผลประโยชน์(ถ้ามี), สำเนาสมุดบัญชีหน้าแรก หรืออื่น ๆ ตามที่กำหนด แต่ "สิ่งสำคัญที่สุด" คือ ผลวินิจฉัยจากแพทย์ว่าติดเชื้อโควิด-19, ผล Lab, ผลตรวจ RT-PCR หรือ ใบรับรองแพทย์ และ ใบเสร็จ โดยแต่ละความคุ้มครองจะใช้เอกสารแตกต่างกันไป และระยะเวลาแตกต่างกันไป เช่น

     -กรณี “เจอ จ่าย จบ” หากได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ หรือผลตรวจ ตามเงื่อนไข ผู้เอาประกันภัยสามารถนำส่งหลักฐานตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ แจ้งขอรับค่าสินไหมทดแทนไปยังบริษัทได้

     -กรณีความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล หรือเงินชดเชยรายได้ ต้องให้การรักษาพยาบาลสิ้นสุดก่อน จากนั้นนำส่งใบเสร็จรับเงิน (ฉบับจริง) ที่แสดงรายการค่าใช้จ่ายและใบสรุปปิดหน้างบ ที่แสดงรายการยา และรายละเอียดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณา

     -กรณีคุ้มครองการเสียชีวิต ใช้สำเนามรณะบัตร หรือหนังสือรับรองการเสียชีวิตจากโควิด-19 หรือหากมีภาวะโคม่า ต้องใช้หลักฐานทางการแพทย์รับรอง

3.รอตรวจสอบ

4.รับเงิน

 

ล่าสุด คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้ออก 3 มาตรการเร่งด่วนเป็นการเฉพาะกิจ ได้แก่ 1).มาตรการเข้าตรวจสอบบริษัท, 2). มาตรการทางกฎหมาย และ 3).มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน เพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกัน และแก้ไขเรื่องร้องเรียนการจ่ายค่าสินไหมทดแทนล่าช้า

แต่หากยังไม่ได้รับความเป็นธรรมเรื่องประกันภัย ร้องเรียนได้ที่สายด่วน คปภ. 1186 หรือ Add Line Official@oicconnect หรือ website คปภ. www.oic.or.th

PR - ตารางคะแนน-2_B PR - ตารางคะแนน-2_B
TOP เศรษฐกิจ
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ