แบงก์ชาติ หนุน ขยายเพดานหนี้สาธารณะ เพิ่มความยืดหยุ่นทางการคลัง


โดย PPTV Online

เผยแพร่
แบงก์ชาติ หนุน ขยายเพดานหนี้สาธารณะ เพิ่มความยืดหยุ่นทางการคลัง เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโควิด 19 โดยประเมินว่าความเสี่ยงต่าง ๆ ยังต่ำ ย้ำใช้จ่ายภาครัฐควรเน้นโครงการที่มีประสิทธิผลสูง แต่ต้องเร่งลดสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP กลับมาที่ร้อยละ 60 ให้ได้ในระยะต่อไป  

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP เศรษฐกิจ

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ