อสังหาฯ แนะไม่ให้ต่างชาติครองที่ดินเกษตร


โดย PPTV Online

เผยแพร่
หลังจากที่คณะรัฐมนตรี เห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน โดยดึงดูดต่างชาติที่มีศักยภาพมาประเทศไทยทั้งการออกวีซ่าผู้พำนักระยะยาว เปิดโอกาสให้ซื้อและเช่าอสังหาริมทรัพย์ โดยขยายสัญญาได้นานสุดถึง 90 ปี ซึ่งมีทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย วันนี้ลองเปรียบเทียบนโยบายส่งเสริมการลงทุนของไทย กับประเทศเพื่อนบ้านดูว่าแตกต่างกับไทยอย่างไร ซึ่งในมุมของนักธุรกิจก็มองว่าน่าจะเป็นผลดี ช่วยดึงคนเก่ง ดึงเทคโนโลยีมาพัฒนาประเทศ แต่มีข้อยกเว้นไม่ให้ต่างชาติถือครองที่กินทำการเกษตร

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP เศรษฐกิจ

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ