ลงทะเบียน 'เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3' ที่ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com เริ่มแล้ววันนี้ 24 ก.ย.


โดย PPTV Online

เผยแพร่
เปิดลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 เริ่มแล้ว สำหรับประชาชน และผู้ประกอบการ โรงแรม ร้านอาหาร สถานที่เที่ยว ที่ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com พร้อมขั้นตอน วิธีการ เงื่อนไข

คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ปรับปรุงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของ “โครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3” และ “โครงการทัวร์เที่ยวไทย” โดยเปลี่ยนแปลงระยะเวลาสิ้นสุดการดำเนินการของ ทั้ง 2 โครงการ จากเดิมให้สิ้นสุดภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

และกำหนดให้ประชาชนใช้สิทธิได้ไม่เกินวันที่ 31 มกราคม 2565 

เราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 เปิดลงทะเบียนผ่าน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com 24 ก.ย.64

ใช้สิทธิได้แล้ว ! เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 วิธีลงทะเบียนจองที่พักโรงแรมวันนี้ 8 ต.ค.เริ่มเที่ยว 15 ต.ค...

“เราเที่ยวด้วยกัน” เฟส 3 เปิดจองโรงแรมที่พักแล้ววันนี้!เริ่ม Check-In วันแรก 15 ต.ค.

เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 เปิดลงทะเบียนจองที่พัก-โรงแรม 8 ต.ค.64 ถึง 23 ม.ค. 65 เริ่มเที่ยว 15 ต.ค.นี้

1. โครงการทัวร์เที่ยวไทย ปรับ 2 หลักเกณฑ์ ได้แก่

1.1 เปลี่ยนแปลงการเดินทางท่องเที่ยวข้ามจังหวัด สามารถเดินทางได้ทุกวัน จากเดิมเดินทางได้เฉพาะวันอาทิตย์ – พฤหัสบดี

1.2 เพิ่มรายการนำเที่ยว เป็น 30 รายการต่อบริษัท จากเดิม 15 รายการต่อบริษัท โดย ททท. ได้เตรียมความพร้อมสำหรับแพลตฟอร์มการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ รัฐบาลสมทบเงินให้ 40% ของราคาแพ็กเกจท่องเที่ยว หรือไม่เกิน 5,000 บาทต่อคน

2.โครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 ได้เตรียมเปิดลงทะเบียนสำหรับผู้ประกอบการที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน – 1 ตุลาคม 2564 ทั้งนี้ คาดการณ์ ว่าจะสามารถเริ่มดำเนินโครงการและให้ประชาชนใช้สิทธิท่องเที่ยวในเดือนตุลาคมนี้ โดยรายละเอียดโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 มีดังนี้

- รัฐสนับสนุนค่าโรงแรม 40% (ไม่เกิน 3,000 บาท/ ห้อง/คืน)

- สนับสนุนคูปองอาหาร 600 บาทต่อคืน

- สนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน 40% (ไม่เกิน 2,000 บาท หรือ 3,000 บาท โดยดูตามเงื่อนไขของแต่ละจังหวัด)

โครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 เริ่ม 24 กันยายน 2564 – 31 มกราคม 2565

ประชาชนที่เคยลงทะเบียนโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 1 และ 2 แล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนรับสิทธิใหม่ สามารถใช้สิทธิที่คงเหลือต่อได้ โดยเริ่มจองโรงแรม/ที่พัก ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 64 - 23 ม.ค. 65

ประชาชนผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียนรับสิทธิ และ ผู้ประกอบการที่สนใจ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 ได้ตั้งแต่วันที่ 24 ก.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป ที่ ลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกันเฟส 3

เข้าไปอ่านเงื่อนไข หลักเกณฑ์

เตรียมบัตรประชาชน กรอกชื่อ เลชบัตรประชาชน หน้า - หลัง วันเดือนปีเกิด และหมายเลขโทรศัพท์

 

  • ผู้ประกอบการ โรงแรม/ที่พัก, ร้านอาหาร, แหล่งท่องเที่ยว/สถานที่ท่องเที่ยว, OTOP, สปา/นวดเพื่อสุขภาพ, รถเช่า/เรือเช่า ที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 มีกำหนดเปิดรับสมัครลงทะเบียนผู้ประกอบการรายใหม่และรายเก่าเข้าร่วมโครงการฯ ระหว่างวันที่ 24 กันยายน - 31 ตุลาคม 2564

เปิดลงทะเบียน "เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3" ผ่าน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com ปรับเงื่อนไขใหม่

“เราเที่ยวด้วยกัน” เฟส 3 เริ่มใช้สิทธิ 1 ต.ค. 64 - 31 ม.ค.65

คลิกตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนกรอกข้อมูลสมบูรณ์ 3,019 ราย

1. ผู้ประกอบการรายใหม่ (ไม่เคยเข้าร่วมโครงการฯ)

กรณีผู้ประกอบการรายใหม่ (ไม่เคยเข้าร่วมโครงการฯ) ประเภทกิจการ โรงแรม/ที่พัก, ร้านอาหาร, แหล่งท่องเที่ยว/ สถานที่ท่องเที่ยว, OTOP, สปา/นวดเพื่อสุขภาพ, รถเช่า/เรือเช่า มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 ขอให้ผู้ประกอบการเตรียมดำเนินการ

ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 ในระหว่างวันที่ 24 กันยายน - 31 ตุลาคม 2564

ทางเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com

2. ผู้ประกอบการรายเก่า (เฟส 1 และ 2) ที่ดำเนินการลงทะเบียนกรอกข้อมูลผ่านระบบ TAT E – FORM เมื่อวันที่ 21 เมษายน – 18 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา

2.1 ผู้ประกอบการรายเก่า (เฟส 1 และ 2) ที่ลงทะเบียนกรอกข้อมูลสมบูรณ์ (Whitelist) กรณีผู้ประกอบการมีผลการลงทะเบียนถูกต้องสมบูรณ์(รายชื่อปรากฏตามท้ายประกาศนี้) จะสามารถเข้าใช้งาน แอปพลิเคชันถุงเงินได้ในระยะเวลาประมาณหนึ่งสัปดาห์ก่อนจองใช้สิทธิโครงการฯ

2.2 ผู้ประกอบการรายเก่า (เฟส 1 และ 2) ที่ไม่มีรายชื่อปรากฏตามท้ายประกาศ และไม่ได้ลงทะเบียนตาม กรอบระยะเวลาที่กำหนด กรณีผู้ประกอบการที่ไม่มีรายชื่อปรากฏตามท้ายประกาศ และไม่ได้ลงทะเบียนตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ ในเฟส 3 ต่อไปนั้น ขอให้ผู้ประกอบการเตรียมดำเนินการลงทะเบียนสมัครเข้าร่วม โครงการฯ ในระหว่างวันที่ 24 กันยายน - 31 ตุลาคม 2564 ทางเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com 

อ่านรายละเอียดสำหรับผู้ประกอบการ 

คลิกดูรายละเอียดก่อนลงทะเบียน

รายละเอียด ขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3 สำหรับผู้ประกอบการ

PR - ตารางคะแนน-2_B PR - ตารางคะแนน-2_B
TOP เศรษฐกิจ
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ