เช็กสิทธิ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน โอนเงินเข้าบัตรเดือนพ.ย.


โดย PPTV Online

เผยแพร่
เช็กไทม์ไลน์วันโอนเงินเดือนพ.ย. นี้ พร้อมเช็กสิทธิ สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน

มาตรการเยียวยาที่ ครม.อนุมัติโครงการการเพิ่มวงเงินสนับสนุนโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน เพื่อช่วยลดค่าครองชีพในช่วงเดือน พ.ย.-ธ.ค. ประกอบด้วย

1.โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 3 ช่วยเหลือวงเงินค่าซื้อสินค้าเพิ่มเติมอีกจำนวน 300 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่เดือนพ.ย.ถึงธ.ค. 2564 รวมเป็น 500 บาท ในเดือนพ.ย.และธ.ค. และรวมเป็น 1,800 บาท ครอบคลุม กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวนไม่เกิน 13,537,294 คน

คนละครึ่ง เฟส 3 โอนเงินรอบ 3 เข้าแอปฯเป๋าตัง 1,500 บาทวันที่ 1 พ.ย. นี้

วิธีลงทะเบียนลดค่าไฟ 1 ปี สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ - บัตรคนจน

วิธีลงทะเบียนลดค่าน้ำ นาน 1 ปี สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน

2. โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ช่วยเหลือวงเงินค่าซื้อสินค้า จำนวน 300 บาท/คน/เดือน ระยะเวลา 2 เดือน (เดือนพ.ย. – ธ.ค. 2564) รวมเป็น 500 บาท/คน ในเดือนพ.ย.และธ.ค. และรวมเป็น 1,800 บาท

ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือฯ เช่น ผู้ที่ไม่สามารถ เข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต ผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟน ผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทุพพลภาพ ผู้ป่วยติดเตียง) ผู้ที่ลงทะเบียนด้วยตนเองไม่สำเร็จเนื่องจากข้อมูลส่วนบุคคลไม่ถูกต้อง เป็นต้น จำนวนไม่เกิน 2,306,469 คน

ในเดือนพ.ย. 2564  ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน จะได้รับการโอนเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้

วันที่ 1 พ.ย. 2564

  • ซื้อสินค้า  วงเงิน 200 หรือ 300  บาท โดยจะได้สิทธิทุกเดือน
  • โครงการเพิ่มกำลังซื้อ จากเดิมที่ผู้ถือบัตรจะได้รับเดือนละ 200 บาทเพิ่มให้อีก 300 บาท รวมเป็น 500 บาทโดยผู้ถือบัตรจะได้เงินรวม 700 และ 800 บาท  ระยะเวลา 2 เดือน เริ่มตั้งแต่ พ.ย. และ ธ.ค. กดเป็นเงินสดไม่ได้ ต้องรูดซื้อสินค้าที่ร้านธงฟ้าแล้วสามารถรูดซื้อสินค้าที่ร้านค้าคนละครึ่ง
  • กลุ่มเปราะบาง ได้รับ 500 บาท
  • ค่าโดยสารสาธารณะวงเงิน 500 บาท ได้สิทธิส่วนลดทุกเดือน
  • ค่าก๊าซหุงต้มวงเงิน 55 บาท  ได้ส่วนลด 3เดือนต่อครั้ง
 วันที่ 18 พ.ย. 2564 

  • เงินคืนค่าไฟฟ้าใช้ไม่เกิน 315 บาท ถึงเดือนก.ย. 2565 กดเป็นเงินสดได้
  • เงินคืนค่าน้ำประปาใช้เกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท ได้รับการสนับสนุนในวงเงิน 100 บาท และ ต้องชำระส่วนที่เกิน 100 บาท เอง สามารถกดเป็นเงินสดได้ที่ตู้เอทีเอ็มธนาคารกรุงไทย
อีก 6 วันเปิดประเทศ 4 จว.นำร่องยังติด TOP 10 โควิดแรง เช็กสถานการณ์ - วัคซีน 17 จว.นำร่อง

วันที่ 22  พ.ย. 2564

  • เพิ่มเงินเบี้ยความพิการ จำนวน 200 บาท ถึงก.ย. 2565 จากจำนวน 800 บาทต่อคนต่อเดือน รวมเป็นเงิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือน สำหรับคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ และต้องผ่านคุณสมบัติการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ เท่านั้น สามารถกดเป็นเงินสดที่ตู้เอทีเอ็มธนาคารกรุงไทยได้
  • เพิ่มเงิน 300 บาท สำหรับกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟน ผู้ที่ไม่สามารถ เข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ต ผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟน ผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทุพพลภาพ ผู้ป่วยติดเตียง
Wordcup Wordcup
ข่าวที่คุณอาจพลาด

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP เศรษฐกิจ

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ