ธ.ก.ส.ปล่อยสินเชื่อฟื้นฟูเกษตรกร กู้ฉุกเฉินไม่เกิน 50,000 บ. ดอกเบี้ย 0% นาน 6 เดือน


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ธ.ก.ส.ออกมาตรการสินเชื่อฟื้นฟูเพื่อเป็นค่าลงทุนประกอบอาชีพ สร้างหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัย รายละไม่เกิน 500,000 บ. ดอกเบี้ยร้อยละ 4.5 ต่อปี และสินเชื่อฉุกเฉิน เป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในครัวเรือน รายละไม่เกิน 50,000 บ. ดอกเบี้ย 0% 6 เดือน

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP เศรษฐกิจ

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ