ครม.เห็นชอบ ปรับกรอบวงเงินกู้กองทุน อุ้มน้ำมันไม่เกิน 40,000 ล้านบาท


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ที่ประชุม ครม.เห็นชอบร่างแผนรองรับวิกฤตการณ์น้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2563-2567 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่1) เพิ่มประสิทธิภาพกองทุนน้ำมันดูแลเสถียรภาพราคาน้ำมันและเชื้อเพลิงในประเทศ ทั้ง ทบทวนกรอบวงเงินกู้ และ ทบทวนกรณีฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงติดลบ

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) วันที่ 15 ก.พ. 2565 ได้เห็นชอบร่างแผนรองรับวิกฤตการณ์น้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2563-2567 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่1) เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงกรอบวงเงินกู้ตามพระราชกฤษฎีกาการเปลี่ยนแปลงกรอบวงเงินกู้เพื่อรักษาเสถียรภาพระดับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศ พ.ศ.2564 ซึ่งสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงได้ตราขึ้นเพื่อให้กองทุนน้ำมันและเชื้อเพลิงมีเงินเพียงพอในการบริหารจัดการกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

ครม. เคาะ ลดภาษีดีเซล 3 บาทต่อลิตร นาน 3 เดือนแก้วิกฤตน้ำมันแพง

ครม.ลดภาษี-แจกเงินอุดหนุนรถ EV คันละ 70,000-150,000 บาท

สามารถรักษาเสถียรภาพราคาน้ำมันในประเทศไม่ให้กระทบต่อค่าครองชีพของประชาชน

ครม.ไฟเขียว ร่างแผนฯควบคุมยาสูบแห่งชาติ วงเงิน 498 ล้านบาท

หุ้นวิ่ง "ทองคำ-น้ำมัน"ร่วง รับข่าวรัสเซียถอนทหารจากชายแดนยูเครน

ทั้งนี้ ร่างแผนรองรับวิกฤตการณ์น้ำมันเชื้อเพลิงฯ ได้ทบทวนหลักเกณฑ์การบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อรักษาเสถียรภาพระดับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมในกรณีวิกฤตการณ์ด้านน้ำมันเชื้อเพลิง ดังนี้ 

  • ทบทวนกรอบวงเงินกู้ จากเดิม ที่กำหนดว่า "...ต้องมีจำนวนเงินเพียงพอเพื่อใช้ในการบริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเมื่อรวมเงินกู้(จำนวนไม่เกิน 2 หมื่นล้านบาท) แล้วต้องไม่เกินจำนวน 40,000 ล้านบาท..."  แก้ไขเป็น  "...ต้องมีจำนวนเงินเพียงพอเพื่อใช้ในการบริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเมื่อรวมกับเงินกู้แล้วต้องไม่เกินจำนวน 4 หมื่นล้านบาท..." 
  • ทบทวนกรณีฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงติดลบ จากเดิม "ข้อ 5.5) กรณีฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงติดลบ 20,000 ล้านบาท ให้กองทุนน้ำมันและเชื้อเพลิงหยุดการชดเชย" แก้ไขเป็น "กรณีฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงติดลบ 20,000 ล้านบาท หรือติดลบตามจำนวนที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 26 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562 ให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหยุดการชดเชย"

เรื่องที่คุณอาจพลาด
วิดีโอยอดนิยม

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP เศรษฐกิจ

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ