จีดีพีไตรมาส 4 ขยายตัว 1.9% ทั้งปีโต 1.6% คาดปีนี้ขยายตัว 3.5 – 4.5%


โดย PPTV Online

เผยแพร่
สศช.รายงานตัวเลขจีดีพีปี 2564 ขยายตัว 1.6% คาดปีนี้ขยายตัว 3.5 – 4.5% หวังการฟื้นตัวภาคการท่องเที่ยว ขณะที่โควิด-19 และความขัดแย้งโลกเป็นปัจจัยเสี่ยง

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) แถลงผลิตภัณฑ์มวลรวสในประเทศ (จีดีพี)ในไตรมาส 4/2564 ขยายตัว 1.9% และแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2565 คาดว่าจะขยายตัวในช่วง 3.5 – 4.5% 

ปัจจัยสนับสนุนสำคัญจากการปรับตัวดีขึ้นของอุปสงค์ภายในประเทศ การฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว รวมทั้งการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของ การส่งออก และแรงขับเคลื่อนจากการลงทุนภาครัฐโดยคาดว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าในรูปดอลลาร์ สรอ. จะขยายตัว 4.9% การอุปโภคบริโภคและ การลงทนุภาคเอกชนขยายตัว 4.5% และ 3.8% ตามลำดับ

ธุรกิจเตรียมรับมือ 3 ปัจจัยเสี่ยงใหญ่ปี 65 ฉุดเศรษฐกิจรอบใหม่

เศรษฐกิจไทย จะรอดโควิดอย่างไร?

ตะวันออกยูเครนระอุ หวั่นบานปลายเป็นสงคราม

 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ไตรมาสท่ี 4/2564 ขยายตัว 1.9๔ จากการลดลง 0.2% ในไตรมาสที่ 3/2564 ทั้งน้ีเป็นผลจากความต้องการสินค้าและบริการทั้งในประเทศและต่างประเทศปรับตัวดีขึ้น ประกอบกับการผ่อนคลายมาตรการเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 รวมทั้งมาตรการต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งผลให้การดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ปรับตัวดีขึ้น ทั้งด้านการผลิตสินค้าและบริการ

ครั้งแรก! ก๊วนธรรมนัส โหวตสวนรัฐบาล

ด้านการผลิต ขยายตัวทั้งในภาคเกษตรและภาคนอกเกษตร การผลิตในภาคอุตสาหกรรม และภาค บริการเร่งตัวขึ้นจากไตรมาสที่ 3/2564 โดยขยายตัว 2.6% และ 1.6% ตามลาดับ

การผลิตภาคเกษตรขยายตัว 0.7% ชะลอลงจาก 2.2% ในไตรมาสที่ 3/2564 โดยผลผลิตพืชสำคัญท่ีขยายตัว เช่น ยางพารา อ้อยโรงงาน ปาล์มน้ำมัน สับปะรด

ขณะที่ ผลผลิตปศุสัตว์ลดลงต่อเนื่อง ด้านการใช้จ่าย การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคขั้นสุดท้ายของเอกชน และการใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคขั้น สุดท้ายของรัฐบาล ขยายตัว 0.3% และ 8.1% ตามลาดับ การลงทุนรวมลดลง 0.2% การส่งออกและการนาเข้าสินค้าและ บริการขยายตัว 17.7% และ 16.6% ตามลาดับ หลังปรับปัจจัยฤดูกาลออกแล้ว เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 4/2564 ขยายตัว 1.8% (QoQ SA)

แนวโน้มเศรษฐกจิ ไทย ปี 2565

เศรษฐกิจไทยปี 2565 คาดว่าจะขยายตัวในช่วง 3.5 – 4.5% โดยมีปัจจัยสนับสนุนสำคัญ ประกอบด้วย

  • (1) การปรับตัวขึ้นของอุปสงค์ภายในประเทศ
  • (2) การฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว 
  • (3) การขยายตัวอย่างต่อเนื่องของการส่งออกสินค้า
  • (4) แรงขับเคลื่อนจากการลงทุนภาครัฐ
นายกฯ กำชับแก้ปัญหายากจนแบบพุ่งเป้า ย้ำ ต้องสำเร็จภายในปีนี้

ทั้งนี้ คาดว่ามูลค่าการส่งออกในรูปของเงินดอลลาร์สหรัฐ  จะขยายตัว 4.9% การอุปโภคบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนขยายตัว 4.5% และ 3.8% ตามลำดับ ส่วนการลงทุนภาครัฐคาดว่าจะขยายตัว 4.6% อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ในช่วง  1.5 – 2.5% และดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล 1.5% ของ GDP

Wordcup Wordcup
ข่าวที่คุณอาจพลาด

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP เศรษฐกิจ

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ