"เศรษฐกิจไทยกับสงครามรัสเซีย-ยูเครน" กรณีเลวร้ายสุดไทยสูญ 244,750 ล้านบาท


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ความเกี่ยวเนื่อง "เศรษฐกิจไทยกับรัสเซีย-ยูเครน" ทั้งส่งออก นำเข้า สินค้าและการท่องเที่ยว และแรงงาน และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น กรณีเลวร้ายสุดไทยสูญ 244,750 ล้านบาท เงินเฟ้อ 4.5-5.5%

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP เศรษฐกิจ

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ