“Soft Power” ความคาดหวังของคนไทยที่จะมาช่วยผลักดันเศรษฐกิจได้


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ช่วงหลังได้ยินคำว่า “Soft Power” ค่อนข้างบ่อย ซึ่งสำหรับประเทศไทยแล้วหากมองไปรอบๆ ด้วยความมีเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมหลากหลายอย่าง จึงเหมาะที่จะชูให้เป็น Soft Power ได้ ซึ่งในมุมมองของคนไทยตามผลสำรวจ พบว่า Soft Power ของไทย น่าจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ดีขึ้นได้

“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,066 คน (13-16 มิถุนายน 2565 )ภายใต้หัวข้อคนไทยกับ Soft Power  มองว่า “จุดเด่น” ของ Soft Power ไทย คือ ความหลากหลาย โดดเด่น มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง (68.23%) สะท้อนวัฒนธรรมวิถีชีวิตของไทย (61.37%) ต่างชาติสนใจละชื่นชอบ (58.55%)

3 กุญแจสำคัญ ถอดบทเรียน Soft Power เกาหลีใต้ถึงไทย

กุญแจสำคัญ ดัน Soft Power อุตสาหกรรมบันเทิงไทยให้โต

ซึ่งความหลากหลาย เช่น นาฏศิลป์ อาหารไทย ประเพณีไทย (สงกรานต์ ฯลฯ) ไปจนถึงความได้เปรียบของสถานที่ท่องเที่ยว

ที่มีความเป็น Natural Resources  คือทรัพยากรธรรมชาติในตัวเองมีความสวยงามอยู่แล้ว เช่น ทะเลทางภาคใต้ ทำให้เกิดชื่อเสียงไปทั่วโลก  เป็นต้น

สอดคล้องกับผลสำรวจที่ว่า ประชาชนคิดว่าควรส่งเสริม Soft Power ไทยเรื่องใดบ้าง อันดับ 1 การท่องเที่ยว เทศกาล ประเพณี  (93.79%) รองลงมาเป็น  อาหารไทย ขนมไทย (82.58%) การแต่งกาย แฟชั่น ผ้าไทย ชุดไทย (73.63%) กีฬาไทย มวยไทย (71.75%) แพทย์แผนไทย นวดไทย (61.49%)

แต่ไทยยังมีปัญหาและอุปสรรค ในการผลักดัน Soft Power คือ รัฐบาลผลักดันไม่เพียงพอ ขาดการส่งเสริมในระยะยาว (86.09%) ขาดการวางแผน กำหนดกลยุทธ์ ทิศทางไม่ชัดเจน (62.03%) การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมความเป็นไทยน้อย (60.15%)

ทิศทางเดียวกับที่ พีพีทีวี นิวมีเดีย  เคยสัมภาษณ์ ดร.ไพบูลย์ ปิตะเสน ประธานศูนย์เกาหลีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเด็น 3 กุญแจสำคัญ ถอดบทเรียน Soft Power เกาหลีใต้ถึงไทย ระบุว่า ไทยมีทรัพยากร (Resources ) สร้าง Soft Power  ได้แต่ไม่รู้จักวิธีที่จะแปลงออกมาเป็น Soft Power เนื่องจากเราไม่มีองค์กรหลักที่เป็นศูนย์กลางในการนำเสนอทรัพยากรด้าน Soft Power  รวมถึงไทยไม่มีนโยบายที่เป็นกฎหมาย หรือแผนพัฒนาวัฒนธรรมแห่งชาติ

"Soft Power เกาหลีใต้" ปั้นให้ทรงพลังได้ภายใน 20 ปี

 

 

 

ซึ่งภาครัฐมีความสำคัญมากในบทบาทของการจัดองค์กรภายในประเทศ เช่น หน่วยงานที่รับผิดชอบให้เป็นระบบ  เปลี่ยนโครงสร้างจัดตั้งกลไก และให้กรรมการสามารถบูรณาการได้ทุกกระทรวง เช่น   ข้าวเหนียวมะม่วง หากได้รับการผลักดัน การท่องเที่ยวก็ดีขึ้น กระทรวงอุตสาหกรรมผลิตสินค้าได้มากขึ้น กระทรวงพาณิชย์ขายของได้มากขึ้น กระทรวงเกษตรฯ ได้ประโยชน์กับชาวนา ชาวสวน หรือกระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯ ต่อยอดทำวิจัยพันธุ์ข้าวเหนียว พันธุ์มะม่วง ฯลฯ เพราะฉะนั้นทุกได้ประโยชน์หมดถ้ามันดี

ในผลสำรวจ ประชาชนจึงอยากให้รัฐบาลดำเนินการอย่างไรเพื่อผลักดัน Soft Power ของไทย ยังการให้ความสำคัญ วางแผนระยะยาว ทำอย่างต่อเนื่อง ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น และเร่งผลักดันนโยบาย Soft Power เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ  

เพราะ 94.56% ของผลสำรวจคิดว่า Soft Power ของไทย น่าจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ดีขึ้นได้ และ 78.36% มองว่า ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจของประเทศ หากมีการผลักดันนโยบาย Soft Power ไทย

ข่าวที่คุณอาจพลาด

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP เศรษฐกิจ

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ