เปิดรับซื้อไฟฟ้าขยะชุมชน 282.98 เมกะวัตต์ เริ่มจ่ายเข้าระบบ ปี 68-69


โดย PPTV Online

เผยแพร่
กกพ. เดินหน้ารับซื้อไฟฟ้าในโครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชม 282.98 เมกะวัตต์ พร้อมเผยเกณฑ์-กรอบเวลารับซื้อ โดยกำหนดจ่ายไฟเข้าระบบ ภายในปี 2568 - 2569

เริ่มแล้ว! เปิดรับซื้อไฟฟ้าโซลาร์รูฟท็อปบ้าน หน่วยละ 2.20 บาท ยาว 10 ปี

กพช.เคาะเลื่อนปลดโรงไฟฟ้าแม่เมาะ 4 เครื่อง ลดต้นทุนค่าไฟ

เมื่อวันที่ 6 ก.ค. 2565 นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ในฐานะโฆษก กกพ. เปิดเผยว่า ตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เห็นชอบข้อเสนอหลักการในการรับซื้อไฟฟ้าจากขยะชุมชนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) สำหรับปี 2565 ต่อมาเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 กพช. ได้มีมติเห็นชอบอัตรารับซื้อไฟฟ้าจากขยะชุมชนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) สำหรับปี 2565 ภายใต้แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561 – 2580

สำหรับผู้ผลิตโรงไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) และผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) จำนวน 34 โครงการ ตามรายชื่อโครงการที่กระทรวงหมาดไทยเสนอกำหนด ปริมาณรับซื้อรวมไม่เกิน 282.98 เมกะวัตต์ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) จึงได้ออกระเบียบ กกพ. ว่าด้วยการรับซื้อไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน พ.ศ. 2565 ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปและผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2565 และประกาศรับซื้อไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 โดยมีอัตรารับซื้อโรงไฟฟ้าจากขยะชุมชน ดังนี้

 

กระบวนการและกรอบเวลาการรับซื้อไฟฟ้า 

1.  การไฟฟ้าออกประกาศให้ผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้ายื่นคำขอตรวจสอบจุดเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า ภายใน 15 วันนับจากวันที่ กกพ. ออกประกาศฉบับนี้

2. การไฟฟ้าออกประกาศกำหนดรายละเอียด ขั้นตอน สถานที่ ระยะเวลา แบบคำเสนอขอขายไฟฟ้าและเอกสารหลักฐาน รวมทั้งเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับซื้อไฟฟ้า ภายในเดือน ก.ค. 2565

3. การไฟฟ้าเปิดรับยื่นคำเสนอขอขายไฟฟ้า ภายใน 60 วัน นับจากวันที่เอกสารครบถ้วน

  •  ปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขายมากกว่า 10 เมกะวัตต์ ยื่นที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
  • ปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขายไม่เกิน 10 เมกะวัตต์ ยื่นที่การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย

4. การไฟฟ้าประกาศรายชื่อผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติและความ พร้อมในการลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ภายใน 60 วัน นับจากวันที่เอกสารครบถ้วน

5. ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ภายในโอกาสแรกที่สามารถทำได้

6.  กำหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (SCOD) ตามมติ กพช. ในการประชุมครั้งที่ 3/2565 (ครั้งที่ 158) เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม ภายในปี 2568 – 2569

เริ่มแล้ว !! ฟาสต์ ออโต โชว์ ไทยแลนด์ 2022 จัดหนักโปรโมชั่น 5 วันเต็ม

อัปเดต! ‘บัตรทอง 30 บาท’ ติดโควิดใช้สิทธิรักษาอะไรได้บ้าง

โควิดวันนี้ (6ก.ค.65) ยอดติดเชื้อขยับแตะ 6.5 พันราย ดับ 22 ราย

TOP เศรษฐกิจ
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ