สำรวจคนใช้น้ำมัน 6 เดือนแรก 152.14 ล้านลิตร/วัน "เพิ่มขึ้นจากปีก่อน"


โดย PPTV Online

เผยแพร่
สำรวจคนไทยใช้น้ำมัน 6 เดือนแรกของปี 152.14 ล้านลิตร/วัน กิจกรรมเศรษฐกิจฟื้นหลังโควิด-19 แต่ราคาน้ำมันยังแพง

6 เดือนแรกคนไทยใช้น้ำมันเมื่อเทียบกับปีที่แล้วเพิ่มขึ้น เพราะกิจกรรมการทางเศรษฐกิจที่ทยอยกลับเข้าสู่ภาวะปกติมากขึ้น โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวที่ได้รับการสนับสนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการผ่อนคลายการเดินทางเข้า-ออกประเทศ ขณะที่ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นต่อเนื่องจากสงครามความขัดแย้งรัสเซีย-ยูเครน

ขึ้นแล้ว แก๊สหุงต้ม กิโลกรัมละ 1 บาท ด้านค่าไฟรอลุ้นเคาะราคาใหม่

ไข่ไก่ อั้นไม่อยู่ ปรับราคาขึ้นอีกฟองละ 10 สตางค์ เป็น 3.50 บาท เริ่มพรุ่งนี้

การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงรอบ 6 เดือนของปี 2565 (มกราคม-มิถุนายน) อยู่ที่ 152.14 ล้านลิตร/วัน เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 12.4

กลุ่มดีเซล เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.8  เฉลี่ยอยู่ที่ 75.10 ล้านลิตร/วัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากมาตรการช่วยเหลือโดยตรึงราคาให้ไม่เกิน 30-35 บาท/ลิตร จนถึงเดือนกันยายน 2565 สำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี7 การใช้เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 65.80 ล้านลิตร/วัน (เพิ่มขึ้น ร้อยละ 72.6) น้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา ปริมาณการใช้ลดลงมาอยู่ที่ 3.03 ล้านลิตร/วัน และน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี20 มีปริมาณการใช้ 0.20 ล้านลิตร/วัน  ทั้งนี้ น้ำมันดีเซลหมุนเร็วมีสัดส่วนผสมไบโอดีเซลขั้นต่ำที่ร้อยละ 5-6 ทั้ง 3 เกรด และด้วยราคาที่ใกล้เคียงกันจึงส่งผลให้ปริมาณการใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี7 ปรับตัวสูงขึ้นมากเมื่อเทียบกับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วชนิดอื่น

ครม.เคาะเสริมสภาพคล่องโรงรับจำนำรัฐ 500 ล้านบาท

คลังเตือนภัย "เว็บไซต์กระทรวงการคลังปลอม" อย่าคลิก ระวังโดนหลอก

น้ำมันอากาศยานเชิงพาณิชย์ (Jet A1) เพิ่มขึ้นร้อยละ 62.4 การใช้น้ำมันอากาศยานเชิงพาณิชย์ (Jet A1) เดือนมกราคม – มิถุนายน 2565 เฉลี่ยอยู่ที่ 7.44 ล้านลิตร/วัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน (เพิ่มขึ้น ร้อยละ 62.4) เนื่องจากการผ่อนคลายมาตรการการบินและการเดินทางเข้า-ออกประเทศ โดยผู้เดินทางที่ถือสัญชาติไทยไม่ต้องลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand Pass และสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้ตามปกติไม่ต้องกักตัวและตรวจหาเชื้อ COVID-19 แต่ต้องแสดงหลักฐานการได้รับวัคซีน หากไม่ได้รับวัคซีนต้องแสดงผลตรวจRT-PCR หรือ ATK ที่ออกภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง สำหรับชาวต่างชาติจำเป็นต้องลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass และมีหลักฐานเอกสารรับรองการได้รับวัคซีน รวมทั้งหลักฐานการมีประกันที่ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลในไทยวงเงินขั้นต่ำ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ

LPG เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.6 เนื่องจากการใช้ในทุกภาคเพิ่มขึ้น โดยภาคขนส่งเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 2.09 ล้านกก./วัน (เพิ่มขึ้น ร้อยละ 18.9) ภาคปิโตรเคมี เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 8.05 ล้านกก./วัน (เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10.7) ภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 2.04 ล้านกก./วัน (เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10.0) และภาคครัวเรือนเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 5.77 ล้านกก./วัน (เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.1)

NGV เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.2 เฉลี่ยอยู่ที่ 3.38 ล้านกก./วัน (เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.2) อย่างไรก็ตาม เนื่องจากราคาก๊าซ NGV ที่ปรับตัวสูงขึ้น ภาครัฐจึงได้ขอความร่วมมือ ปตท. ขยายระยะเวลาการคงราคาขายปลีกก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGV) ที่ 15.59 บาท/กิโลกรัม และราคาขายปลีก NGV สำหรับรถแท็กซี่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่ 13.62 บาท/กิโลกรัม จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2565 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนทุกภาคส่วน

กลุ่มเบนซิน ลดลงร้อยละ 0.1 เฉลี่ยอยู่ที่ 29.70 ล้านลิตร/วัน  โดยน้ำมันเบนซินลดลงมากที่สุด ร้อยละ 20.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันกับปีก่อน เนื่องจากราคาที่อยู่ในระดับสูง สำหรับการใช้แก๊สโซฮอล์ 91 แก๊สโซฮอล์ อี20 และเบนซินลดลงมาอยู่ที่ 6.98 ล้านลิตร/วัน 5.67 ล้านลิตร/วัน และ 0.56 ล้านลิตร/วัน ขณะที่การใช้แก๊สโซฮอล์ 95 และแก๊สโซฮอล์ อี85 เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 15.52 ล้านลิตร/วัน และ 0.98 ล้านลิตร/วัน ตามลำดับ

น้ำมันเตา เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.1

น้ำมันก๊าด ลดลงร้อยละ 0.2

 

อย่างไรก็ตาม การนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงเดือนมกราคม – มิถุนายน 2565 เฉลี่ยอยู่ที่ 1,028,314 บาร์เรล/วัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน (เพิ่มขึ้น ร้อยละ 12.1) เนื่องจากความต้องการใช้เพิ่มมากขึ้น โดยการนำเข้าน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 961,425 บาร์เรล/วัน (เพิ่มขึ้น ร้อยละ 9.2) โดยมูลค่าการนำเข้าน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 104,775 ล้านบาท/เดือน (เพิ่มขึ้น ร้อยละ 98.7) สำหรับการนำเข้าน้ำมันสำเร็จรูป (น้ำมันเบนซินพื้นฐาน น้ำมันดีเซลพื้นฐาน น้ำมันเตา น้ำมันอากาศยาน และ LPG) เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 66,889 บาร์เรล/วัน คิดเป็นมูลค่าการนำเข้ารวม 5,842 ล้านบาท/เดือน

การนำเข้า มูลค่าเพิ่มขึ้น 101.2% มูลค่า 110,617 ล้านบาท ขณะที่ช่วงเดียวกันปีที่แล้วมูลค่าการนำเข้าน้ำมัน 54,971 ล้านบาท

การส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปเดือนมกราคม – มิถุนายน 2565 เป็นการส่งออกน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเตาน้ำมันอากาศยาน น้ำมันก๊าด และ LPG โดยปริมาณส่งออกลดลงมาอยู่ที่ 173,566 บาร์เรล/วัน (ลดลง ร้อยละ 4.9) คิดเป็นมูลค่าส่งออกรวม 22,286 ล้านบาท/เดือน (เพิ่มขึ้น ร้อยละ 91.4)

กรมชลฯ เตรียมรับมือ “ฝนตกหนัก”อีกระลอก ช่วง 2 – 10 ส.ค.65

ตรึงราคาต่อ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง นม "ยังไม่ขึ้นราคา"

TOP เศรษฐกิจ
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ