อัตราเข้าพักโรงแรมเดือนก.ค. ฟื้นต่อเนื่อง แต่ยังน้อยกว่าก่อนโควิด-19


โดย PPTV Online

เผยแพร่
อัตราการเข้าพักโรงแรมในเดือนก.ค.ฟื้นตัวทั่วประเทศ จากการยกเลิก Thailand Pass และขยายสิทธิ์โครงการเราเที่ยวด้วยกัน แต่ยังอยู่ต่ำกว่าระดับโควิด-19

ผลสำรวจธุรกิจโรงแรม พบอัตราการเข้าพักดีขึ้น ส่งผลให้รายได้ฟื้นตัว แต่ธุรกิจโรงแรมยังมีปัญหาขาดแคลนแรงงาน ในขณะที่ส่วนใหญ่ยังไม่ได้ปรับขึ้นค่าแรง โดยมีการจ้างงานราว 71% ของช่วงก่อนโควิด-19

ทั้งนี้ ภาครัฐอาจออกมาตรการช่วยเหลือด้านต้นทุน เช่นท ลดค่าไฟฟ้า-ประปา ชะลอการเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และชะลอการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ รวมถึงมาตรการช่วยเหลือทางการเงิน เช่น พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย และช่วยเปิดตลาดต่างประเทศกลุ่มใหม่ 

ครม.ต่อเวลา เว้นค่าธรรมเนียมธุรกิจโรงแรม 2 ปี เยียวยาผู้ประกอบการ

"เราเที่ยวด้วยกัน" เปิดรายชื่อโรงแรม-ร้านอาหารที่ร่วมโครงการ

 

 

ผลสำรวจความเชื่อมั่นผู้ประกอบการที่พักแรม (Hotel business operator Sentiment Index: HSI) เดือนกรกฎาคม 2565 ซึ่งจัดทำโดยธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) ร่วมกับสมาคมโรงแรมไทย ชี้ให้เห็นว่าอัตราการเข้าพักฟื้นตัวในทุกภูมิภาค แต่ยังไม่เท่าระดับก่อนการแพร่ระบาดของโควิด-19

อัตราการเข้าพักเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน ตามการยกเลิก Thailand Pass และขยายสิทธิ์โครงการเราเที่ยวด้วยกันเป็นสำคัญ ส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติเพิ่มขึ้น แต่ยังต่ำกว่าช่วงก่อนโควิดที่ระดับ 65.0% ในขณะที่เดือนเดียวกันของปีที่แล้ว อยู่ที่ระดับ 11.4% 

ทั้งนี้ อัตราการเข้าพักเพิ่มสูงขึ้นทั่วทุกภูมิภาค โดยภาคใต้มากที่สุดที่ระดับ 49%

ในเดือนก.ค. 2565 อัตราการเข้าพักเฉลี่ยอยู่ที่ 45% เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน และเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว 

อย่างไรก็ตาม โรงแรมส่วนใหญ่ยังถูกกดดันจากปัญหาการขาดแคลนแรงงานในเกือบทุกแผนก รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในพื้นที่ยังไม่กลับมาเปิดตามปกติ โดยมีสัดส่วนการจ้างงานคิดเป็น 71% ของช่วงก่อนโควิด-19

ปัญหาขาดแคลนแรงงานยังเป็นเรื่องใหญ่ของธุรกิจท่องเที่ยว โดยพบว่า 68% มีปัญหาการขาดแคลนแรงงาน แต่ 67% ยังไม่ได้ปรับขึ้นค่าแรงงาน แม้ว่าผู้ประกอบการจะหาทดแทนได้ แต่ยังขาดทักษะในเกือบทุกแผนก

สำหรับรายได้ของโรงแรมบางส่วนเริ่มปรับตัวดีขึ้น แต่ภาพรวมยังอยู่ในระดับ โดยโรงแรมที่มีรายได้กลับมาเกิน 50% มีสัดส่วนใกล้เคียงกัน

เรื่องที่คุณอาจพลาด
วิดีโอยอดนิยม

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP เศรษฐกิจ

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ