ความมั่นคงอาหารไทย "ปริมาณการผลิตไม่น่าห่วง...แต่เสี่ยงราคาสูง"


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ความมั่นคงทางอาหารของไทยรั้งอันดับที่ 51 ของโลก เมื่อ"ปริมาณการผลิตไม่น่าห่วง...แต่เสี่ยงราคาสูง"

ปัจจัยภาวะความตึงเครียดสงครามรัสเซีย-ยูเครนที่ส่อเค้ายืดเยื้อ ราคาวัตถุดิบการผลิตอาหารปรับสูงขึ้น ได้แก่ ปุ๋ยเคมี และอาหารสัตว์ ไปจนถึงค่าการขนส่งสินค้าของโลกราคาสูงขึ้นจากความต้องการของผู้บริโภคทั่วโลก ภายหลังการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 คลี่คลายลง

วิกฤต Food Protectionism ผลกระทบจากสงครามลามทั่วโลก

"วิกฤตอาหารโลก" อาหารแพง คนอดยาก

ในขณะที่ธุรกิจเดินเรือสินค้า มีตู้คอนเทนเนอร์ไม่เพียงพอ ท่าเรือยังไม่พร้อมให้บริการ รวมกับปัญหาที่เกิดขึ้นมานานและกำลังจะกลายเป็นระยะยาวคือการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศทำให้ผลผลิตอาหารไม่พอเพียง

ส่งผลต่อความกังวลของโลกเกี่ยวกับความไม่พอเพียงของอาหาร ผลักดันให้ราคาอาหารปรับตัวสูงขึ้น นับเป็นความท้าทายหนึ่งของไทย

“ปริมาณการผลิตยังไม่น่าห่วง...แต่เสี่ยงราคาสูง”

เมื่อไปดู  5 อาหารหลักของไทย  คือ หมู น้ำมันปาล์ม ไก่ ข้าว น้ำตาล ในประเด็นที่เพียงพอต่อตลาดในประเทศหรือไม่ โดยใช้เกณฑ์วัดจากเปอร์เซ็นต์สัดส่วนการบริโภคในประเทศต่อปริมาณการผลิตในประเทศ พบว่า

 • หมู  ปริมาณการบริโภค 92%  ต่อการผลิตรวม 1.38 ล้านตัน
 • น้ำมันปาล์ม  ปริมาณการบริโภค  73% ต่อการผลิตรวม 3.26 ล้านตัน
 • ไก่ ปริมาณการบริโภค 68% ต่อการผลิตรวม 2.93 ล้านตัน 
 • ข้าว ปริมาณการบริโภค  65% ต่อการผลิตรวม  20.1 ล้านตันข้าวสาร 
 • น้ำตาล ปริมาณการบริโภค  24% ต่อการผลิตรวม 10.5 ล้านตัน

ปัจจัยที่น่ากังวล คือ ราคาอาหารโลกที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

โดยอ้างอิงจากข้อมูลดัชนีราคาอาหารของโลกจากองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) พบว่า ในช่วงระยะเวลา 22 ปีที่ผ่านมา (นับตั้งแต่ปี 2000-2022) ราคาอาหารของโลกปรับเพิ่มขึ้นสะสมกว่า 127% (เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 5.8% ต่อปี) โดยหมวดอาหารที่ราคาเพิ่มขึ้นมากที่สุดในรอบ 22 ปี คือ

 • น้ำมันพืชปรับเพิ่มขึ้นสะสม 225% (เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 10.2%ต่อปี)
 • ผลิตภัณฑ์นมปรับเพิ่มสะสม 151% (เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 6.9% ต่อปี)
 • ธัญพืชปรับเพิ่มขึ้นสะสม 148% (เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 6.7% ต่อปี)
 • น้ำตาลปรับเพิ่มขึ้นสะสม 141% (เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 6.4% ต่อปี)
 • เนื้อสัตว์ปรับเพิ่มขึ้นสะสม 77% (เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 3.5% ต่อปี)

ปัจจัยความตึงเครียดของสงครามรัสเซีย-ยูเครน ราคาวัตถุดิบการผลิตอาหารและค่าขนส่งสินค้าของโลกเพิ่มสูงขึ้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศจะยังคงเป็นแรงกดดันในระยะ 1-2 ปีข้างหน้า โดยจะทำให้ราคาอาหารของโลกปรับสูงขึ้นและจะส่งผ่านมายังราคาอาหารในประเทศให้ปรับสูงขึ้นตามด้วย ถึงแม้อาหารส่วนใหญ่ไทยจะผลิตเองได้ แต่แรงกดดันด้านราคาอาหารโลกที่ปรับสูงขึ้นจะก่อให้เกิดปัญหาความมั่นคงทางอาหารในไทยได้ 

 

ประเทศไทยอยู่ในลำดับที่ 51 ของโลกจากทั้งหมด 113 ประเทศ

โดยจากข้อมูลของ The Economist Intelligence Unit พบว่า ดัชนีความมั่นคงทางด้านอาหาร (Global Food Security Index: GFSI) ในปี 2021  ประเทศไทยอยู่ในลำดับที่ 51 ของโลกจากทั้งหมด 113 ประเทศ  โดยประชาชนสามารถในการหาซื้ออาหารได้ง่าย (Affordability) และทรัพยากรธรรมชาติในการผลิตอาหารค่อนข้างมีความยืดหยุ่น (Natural Resources and Resilience) เมื่อพบกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศอย่างฉับพลัน

แต่ยังมี "จุดอ่อน" 

คือจุดอ่อนด้านความพร้อมและความพอเพียงด้านอาหาร (Availability)และคุณภาพและความปลอดภัย (Quality and Safety) 

 • ความพร้อมและความพอเพียงด้านอาหารของไทยยังขาดการสนับสนุนการขยายการเพาะปลูก พืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นแหล่งอาหารในระยะยาว ซึ่งหากไม่สนับสนุนอย่างต่อเนื่องอาจทำให้อุปทานอาหารเกิดการชะงักได้ในอนาคต
 • คุณภาพและความปลอดภัยด้านอาหาร สิ่งที่ต้องปรับปรุงคือ อาหารไทยต้องความหลากหลายทางโภชนาการมากขึ้น รวมถึงต้องเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยในระดับสากล

ข้อมูล ttb analytics

เรื่องที่คุณอาจพลาด
วิดีโอยอดนิยม

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP เศรษฐกิจ

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ