งบปี 66 หนี้รัฐบาลพุ่งกว่า " ล้านล้านบาท" รวมยอดสะสมกว่า 10 ล้านล้าน


โดย PPTV Online

เผยแพร่
เปิดแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2566 รัฐบาลมีแผนการก่อหนี้ใหม่ วงเงินกว่า 1 ล้านล้าน และเมื่อเข้าไปดูยอดหนี้รวมพบว่า ไทยมีหนี้สาธารณะกว่า 10.2 ล้านล้านบาท

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติ เรื่อง แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2566  พบว่า รัฐบาลมีแผนการก่อหนี้ใหม่ วงเงิน 1,052,785.47 ล้านบาท โดยเป็น

มท.จัดงบ 2.23 พันล้าน จาก"การไฟฟ้านครหลวง-ภูมิภาค"ลดค่าไฟเดือนก.ย.

เศรษฐกิจโลกถดถอย "ฉุด" ส่งออก คาดปีหน้าโตต่ำกว่า 2.5%

ก่อหนี้ใหม่ของรัฐบาล 819,765.19 ล้านบาท

กู้เพื่อขาดดุลงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 วงเงิน 695,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นการกู้เพื่อลงทุนในโครงการของรัฐบาล ส่วนที่เหลือเป็นการให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทยและการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และวงเงินกู้เพื่อเสริมสภาพคล่องเงินคงคลัง 


 

การก่อหนี้ใหม่ของรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐ  วงเงิน 233,020.28 ล้านบาท

เป็นการกู้เพื่อการลงทุนในสาขาคมนาคม (รถไฟฟ้า รถไฟทางคู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3) สาขาพลังงาน (ปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้า แผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน) สาขาสาธารณูปโภค (ปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาต่างๆ) สาขาที่อยู่อาศัย (พัฒนาที่อยู่อาศัย โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง)

แผนการบริหารหนี้เดิม วงเงิน 1,735,962.93 ล้านบาท

จะเป็นการปรับโครงสร้างหนี้ของรัฐบาล วงเงิน 1,589,973.34 ล้านบาท และรัฐวิสาหกิจ วงเงิน 145,989.59 ล้านบาท เพื่อบริหารหนี้สาธารณะให้อยู่ภายใต้การบริหารต้นทุนและความเสี่ยงที่เหมาะสม

แผนการชำระหนี้ วงเงิน 360,179.68 ล้านบาท

เป็นแผนการชำระต้นเงินกู้และดอกเบี้ยจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 และเงินรายได้ของรัฐวิสาหกิจ 
 

ยอดหนี้สาธารณะพุ่ง 10.2 ล้านล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ภายใต้แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2566 สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ณ สิ้นปีงบประมาณ 2566 คาดว่า 60.43% ซึ่งยังอยู่ภายใต้กรอบในการบริหารหนี้สาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังที่  70% ต่อ จีดีพี

ขณะที่ข้อมูลจาก เว็บไซต์สำนักบริหารหนี้สาธารณะ พบว่า ณ วันที่ 30 ก.ค.2565 ไทยมีหนี้สาธารณะรวม 10,246,199.07 ล้านบาท โดยคิดเป็น 60.75% ต่อ จีดีพี

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP เศรษฐกิจ

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ