เช็กอาการ เศรษฐกิจไทยเดือน ส.ค. 2565 มีทั้งปัจจัยบวก-ปัจจัยลบ


โดย PPTV Online

เผยแพร่
เศรษฐกิจไทยยังได้แรงสนับสนุนจากการบริโภคภาคเอกชน ท่องเที่ยว ส่งออก แต่ยังต้องติดตามความขัดแย้งรัสเซีย-ยูเครน ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกและประเทศคู่ค้า

ภาวะเศรษฐกิจการคลังประจำเดือน ส.ค. 2565 พบว่า เครื่องชี้เศรษฐกิจด้านการบริโภคภาคเอกชน ปรับตัวดีขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อน โดยการบริโภคในหมวดสินค้าคงทน สะท้อนจากปริมาณจำหน่ายรถยนต์นั่ง เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ 62.7% ปริมาณรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ ขยายตัวจากช่วงเดียวกันปีก่อน 67% 

“กรุงไทย” ออกหุ้นกู้อนุพันธ์ คุ้มครองเงินต้น 100% ดอกเบี้ยคงที่ 1.45% ต่อปี

เช็กสภาพเศรษฐกิจไทย ปลายปี 65 ต่อ ปี 66 หวังพึ่งแรงขับท่องเที่ยว

ขณะที่รายได้เกษตรกรที่แท้จริง  2565 ขยายตัวต่อเนื่องจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่  9.7% ส่วนการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ระดับราคาคงที่ ขยายตัวจากช่วงเดียวกันปีก่อน 10.1% 

 

ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 43.7 จากระดับ 42.4 ในเดือนก่อน เป็นการปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 โดยเป็นผลมาจากผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจเริ่มปรับตัวดีขึ้น แต่ยังมีความกังวลในเรื่องการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศ ที่ทำให้ค่าครองชีพปรับตัวสูงขึ้น จากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน

เครื่องชี้เศรษฐกิจด้านการลงทุนภาคเอกชน ปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนหน้า โดยการลงทุนภาคเอกชนในหมวดเครื่องมือเครื่องจักร สะท้อนจากปริมาณการนำเข้าสินค้าทุนในเดือน ส.ค. 2565 เพิ่มขึ้นจากจากช่วงเดียวกัน ปีก่อนที่ 0.5% และเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าหลังขจัดผลทางฤดูกาลที่  3.2% 

ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์ ส.ค. 2565 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่  61.2% แต่ลดลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าหลังขจัดผลทางฤดูกาลที่  -5.2%

สำหรับการลงทุนในหมวดการก่อสร้าง สะท้อนจากปริมาณการจำหน่ายปูนซีเมนต์ภายในประเทศ ในเดือน ส.ค. 2565 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ 1.7% ขณะที่ภาษีธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่  29.2%  

 

คอนเทนต์แนะนำ
แบงก์ชาติ แจง กรณีพบธนบัตรพอลิเมอร์ ราคา 20 บาท มีลักษณะบกพร่อง
แบงก์ชาติ แจง กรณีพบธนบัตรพอลิเมอร์ ราคา 20 บาท มีลักษณะบกพร่อง
ราคาทองวันนี้ ปิดพุ่ง 350 บาท ตาม "ราคาต่างประเทศ-ค่าเงินบาทอ่อน"
ราคาทองวันนี้ ปิดพุ่ง 350 บาท ตาม "ราคาต่างประเทศ-ค่าเงินบาทอ่อน"

 

"ส่งออก" ยังขยายตัวต่อเนื่อง 7.5% 

มูลค่าการส่งออกสินค้ายังขยายตัวได้ต่อเนื่อง เดือน ส.ค. 2565 อยู่ที่ 23,632.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวจากช่วงเดียวกันที่  7.5% ซึ่งเป็นการขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 18 โดยเป็นการขยายตัวทั้ง สินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร โดยเฉพาะน้ำตาลทราย ไก่สด แช่เย็น แช่แข็ง อาหารสัตว์เลี้ยง และอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป สินค้าอุตสาหกรรม เช่น เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ เครื่องโทรสาร โทรศัพท์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ และเครื่งจักรกลและส่วนประกอบ

อย่างไรก็ดี สินค้ายางพารา ผลิตภัณฑ์ยาง และสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับน้ำมันลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อน

ส่วนตลาดคู่ค้าหลักของไทยปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องในเกือบทุกตลาด โดยเฉพาะการส่งออกไปตลาดหลัก ได้แก่ ตะวันออกกลาง อาเซียน 9 อินเดีย และสหรัฐฯ 

ในส่วนของ "ภาคการท่องเที่ยว" ที่เป็นความหวัง ขยายตัวจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ 7,677.2% ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวจากมาเลเซีย อินเดีย เวียดนาม ลาว และเกาหลีใต้ ตามลำดับ เช่นเดียวกับการท่องเที่ยวภายในประเทศ

ภาคอุตสาหกรรม ขยายตัวจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ 14.5% สอดคล้องกับดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม ที่เพิ่มขึ้น ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 โดยมีปัจจัยมาจากภาคการผลิตที่ยังคงขยายตัวตามความต้องการสินค้าโดยเฉพาะตลาดในประเทศ หลังการเปิดประเทศและมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ

แต่ยังมีความกังวลจากต้นทุนการผลิตที่ยังอยู่ในระดับสูงจากราคาวัตถุดิบและพลังงาน รวมถึงการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกที่จะส่งผลต่อการผลิตและส่งออกสินค้าในระยะต่อไป  

เสถียรภาพเศรษฐกิจยังอยู่ในเกณฑ์ดี แม้มีปัจจัยกดดันจากอัตราเงินเฟ้อ (เดือน ส.ค. 7.86%) ส่วนสัดส่วนหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2565 อยู่ที่ 60.75% ต่อ GDP ซึ่งยังอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลัง ที่ตั้งไว้ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 รวมทั้งผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานรายใหม่ ในเดือนสิงหาคม 2565 อยู่ที่ 0.68% ของผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ทั้งหมด สำหรับเสถียรภาพภายนอกยังอยู่ในระดับที่มั่นคง และสามารถรองรับความเสี่ยงจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกได้ สะท้อนจากทุนสำรองระหว่างประเทศ ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2565 อยู่ในระดับสูงที่ 215.0 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

 

คอนเทนต์แนะนำ
“หุ้นกู้ดิจิทัลบางจาก” ดอกเบี้ย 3.60%ต่อปี จองผ่านแอปฯ “เป๋าตัง” เริ่มต้น 5,000 บาท 
“หุ้นกู้ดิจิทัลบางจาก” ดอกเบี้ย 3.60%ต่อปี จองผ่านแอปฯ “เป๋าตัง” เริ่มต้น 5,000 บาท 
ยาสูบ เปิดประมูลให้เช่าที่ดินริมน้ำเจ้าพระยา 1 แปลง เชียงรายอีก 2 แปลง
ยาสูบ เปิดประมูลให้เช่าที่ดินริมน้ำเจ้าพระยา 1 แปลง เชียงรายอีก 2 แปลง

Wordcup Wordcup
ข่าวที่คุณอาจพลาด

ไม่พลาดทุกเหตุการณ์ติดตามข่าวจาก PPTV ได้ที่ Subscribe

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP เศรษฐกิจ

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ