ผลสำรวจ “ของแพง” กับ “คนจน” ทำให้เงินไม่พอใช้


โดย PPTV Online

เผยแพร่
เมื่อทุกอย่าง "แพง" รายรับเท่าเดิม แต่รายจ่ายมากขึ้น อะไรที่ทำให้รู้สึกว่าของแพงมากขึ้น และคิดว่ารัฐบาลจะแก้ปัญหานี้ได้หรือไม่

ท่ามกลางภาวะเงินเฟ้อและสินค้าแพง ส่งผลให้คนไทยต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากรายได้ รายจ่ายไม่สัมพันธ์กัน และจากการเปิดรับลงทะเบียน “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” หรือ “บัตรคนจน” รอบใหม่ในปี 2565 พบว่า “คนจน” ในประเทศไทยเพิ่มเป็น “20 ล้านคน” หรือคิดเป็น 1 ใน 3 ของประชากรทั้งหมด ทำให้หลายฝ่ายมีความกังวลต่อสถานการณ์ความเหลื่อมล้ำทางสังคม 

เช็กผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ประกาศทุกวันศุกร์ ในแต่ละสัปดาห์

ขยายเวลาลงทะเบียน "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" สำหรับผู้ที่ติดตามคู่สมรสไม่ได้

และ ณ วันนี้รายได้ของประชาชน ไม่เพียงพอกับรายจ่าย (54.54%) 

 

และมองว่า รัฐบาลจะแก้ไขเรื่องคนจนไม่ได้ ( 77.32%)  รวมถึงเรื่องของแพงเช่นกัน มองว่าแก้ไขไม่ได้ 59.23%

อะไรที่ทำให้ "รู้สึกว่าแพงขึ้น" 

อันดับ 1 ค่าน้ำมัน ค่าเดินทาง 82.96% 
อันดับ 2 ค่าน้ำ ค่าไฟ 71.19%
อันดับ 3 แก๊สหุงต้ม 66.38%
อันดับ 4 อาหารจานเดียว อาหารตามสั่ง 53.67%
อันดับ 5 วัตถุดิบสำหรับทำอาหาร 52.64%

จากที่กล่าววมา ประชาชนคิดอย่างไรกับกรณี “คนจน” ในประเทศไทยเพิ่มเป็น “20 ล้านคน” หรือคิดเป็น 1 ใน 3 ของประชากรทั้งหมด  

อันดับ 1 ของแพงทำให้คนมีเงินไม่พอใช้ 80.38%
อันดับ 2 คนตกงานมากขึ้น ไม่มีรายได้ 74.72%
อันดับ 3 เงินจำนวนเท่าเดิม ซื้อของได้น้อยลง 70.47%
อันดับ 4 คนเป็นหนี้เพิ่มขึ้น 67.64%
อันดับ 5 เศรษฐกิจไม่ดีเป็นเวลานาน 65.57%

ประชาชนอยากให้รัฐบาลดำเนินการอย่างไรเพื่อช่วยเหลือกรณีของแพง

อันดับ 1 ควบคุมราคาสินค้า ลดราคาสินค้า 85.73%
อันดับ 2 ลดภาษีน้ำมัน 68.43%
อันดับ 3 นำเสนอข้อมูลความจริง ไม่ปิดบัง 56.52%
อันดับ 4 จัดโครงการสินค้าราคาถูกช่วยเหลือประชาชน 54.35%
อันดับ 5 เร่งออกมาตรการช่วยเหลือ เช่น คนละครึ่ง ช่วยค่าน้ำ ค่าไฟ 52.36%

ประชาชนอยากให้รัฐบาลดำเนินการอย่างไรเพื่อช่วยเหลือกรณี “คนจน”

อันดับ 1 สร้างโอกาส สร้างรายได้ เน้นการพึ่งตนเองได้ในระยะยาว 78.32%
อันดับ 2 แก้ปัญหาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 77.19%
อันดับ 3 ยอมรับและหาต้นเหตุของปัญหาที่แท้จริง 66.54%
อันดับ 4 ทุกภาคส่วนร่วมมือกันแก้ไขปัญหา 63.15%
อันดับ 5 เพิ่มสวัสดิการช่วยเหลือดูแลด้านสุขภาพ 59.10%
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตต์วิมล คล้ายสุบรรณ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวถึงผลสำรวจว่า ในปัจจุบันประชาชนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 โดยเฉพาะระบบเศรษฐกิจและการจ้างงาน ทำให้คนตกงานมากขึ้น ไม่มีรายได้ หรือบางคนถูกลดเงินเดือน จึงส่งผลให้คนมีรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายของค่าครองชีพในชีวิตประจำวัน ซึ่งก็หมายถึงมีจำนวนคนจนมากขึ้นนั้นเอง เมื่อ “รายได้น้อยลง” แต่ “ของแพงขึ้น” จึงทำให้เงินที่มีอยู่ไม่เพียงพอสำหรับการเลี้ยงปาก ท้องในแต่ละวัน จากปัญหาถึงแม้รัฐบาลจะมีมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพของประชาชนอยู่หลายโครงการ ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาระยะสั้น

ดังนั้นการแก้ไขปัญหาระยะยาวโดยเฉพาะวางแผนในการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างทั้งระบบเป็นเรื่องที่ท้าทาย
รัฐบาลชุดนี้เพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน โดยสิ่งสำคัญจะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยมีการปรับเปลี่ยนกลไกและวิธีการในการแก้ไขปัญหาให้สอดรับกับบริบททางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน

สำหรับความตั้งใจของรัฐบาลที่ว่า “30กันยายน 2565 คนจนจะหมดไป” ณ วันนี้ก็ยังไม่เห็นผลที่ชัดเจน จึงเป็นเรื่องที่จะต้องหาวิธีการแก้จนกันต่อไป
 

 

ที่มา :  “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,067 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่3-6 ตุลาคม 2565 

PR-โปรแกรมผลบอล-2_B PR-โปรแกรมผลบอล-2_B
TOP เศรษฐกิจ
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ