เช่าที่ราชพัสดุ โดนน้ำท่วมบ้าน-ตึก-นาไร่ ได้ยกเว้นจ่ายค่าเช่านานสุด 2 ปี


โดย PPTV Online

เผยแพร่
กรมธนารักษ์ ช่วยผู้เช่าที่ราชพัสดุทุกประเภท ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ด้วยการออกมาตรการยกเว้นการเก็บค่าเช่าสูงสุด 2 ปี

นายจำเริญ โพธิยอด รองปลัดกระทรวงการคลัง รักษาราชการแทน อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เร่งสำรวจพื้นที่ในจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยเฉพาะกลุ่มประชาชนผู้เช่าที่ราชพัสดุ เพื่อจะได้ให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนเป็นการด่วน ในเบื้องต้นได้กำหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุและได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมครั้งนี้ คือ

จับตา ดอกเบี้ย-เงินเฟ้อ-สงคราม ตัวเร่งภาวะถดถอย กดดันตลาดหุ้นทั่วโลก

“DOHOME” เผย สาขาอุบลฯคันกั้นน้ำพัง ท่วมลานจอด-โซนขายสินค้า

1. กรณีผู้เช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัย หากเสียหายบางส่วนให้ยกเว้นค่าเช่า เป็นเวลา 1 ปี, เสียหายทั้งหลัง ให้ยกเว้นค่าเช่า เป็นเวลา 2 ปี โดยความเสียหายทั้งหลัง พิจารณาจากสภาพอาคารที่พักอาศัยที่ไม่สามารถเข้าอยู่ได้โดยสิ้นเชิง เนื่องจากตัวบ้านได้รับความเสียหาย หรือโครงสร้างของบ้านเสียหายจนไม่สามารถเข้าอยู่อาศัยได้ (ไม่รวมถึงกรณีที่น้ำท่วมทั้งหลัง แต่สามารถเข้าอยู่อาศัยภายหลังน้ำลดได้) 

2. กรณีผู้เช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อประกอบการเกษตร หากพืชหรือผลผลิตได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัย ให้ยกเว้นการเรียกเก็บค่าเช่าเป็นเวลา 1 ปี โดยสามารถขอข้อมูลการรับรองความเสียหายจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานประมงจังหวัด เป็นต้น

3. กรณีผู้เช่าอาคารราชพัสดุ และผู้เช่าที่ดินเพื่อประโยชน์อย่างอื่น ให้ยกเว้นการเรียกเก็บค่าเช่าตามข้อเท็จจริง ว่าไม่สามารถดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ในที่เช่าได้ โดยให้ยกเว้นการเรียกเก็บค่าเช่าเป็นรายเดือนเศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน

สำหรับผู้เช่าที่ราชพัสดุที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย สามารถติดต่อสำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดทั่วประเทศ 

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP เศรษฐกิจ

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ