ปัญหาที่ต้องเจอเมื่อ "เราตัดสินใจซื้อบ้าน-คอนโด" พร้อม How to วิธีแก้ไข


โดย PPTV Online

เผยแพร่
การตัดสินใจเป็นเจ้าของบ้านหรือคอนโดแน่นอนว่าเราอาศัยความละเอียด รอบคอบ ศึกษาข้อมูลต่างๆ แต่ก็ไม่วายบางทีเจอปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างทางหลักๆ ก็คงมี 5 ปัญหาที่อาจจะต้องเจอ แต่ทุกปัญหาย่อมมีทางออกเสมอ

1. เงินออมไม่มี เงินดาวน์ไม่พร้อม

แม้ว่าผู้บริโภคจะสามารถขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยจากธนาคารได้ แต่หลายคนมักลือนึกถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการทำธุรกรรมรวมทั้งเงินดาวน์ ซึ่งอาจต้องใช้การวางแผนการออมเงินก้อนสักระยะหนึ่ง เพื่อใช้ในการวางเงินดาวน์ตอนทำสัญญาด้วย เพราะปกติแล้วธนาคารจะให้วงเงินกู้ไม่เกิน 80% ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมิน โดยจะเลือกราคาที่ต่ำกว่า

คนไทยวางแผนซื้อที่อยู่อาศัยในอีก 1 ปี ข้างหน้า แต่ "เงินยังไม่พอ"

ต้องรู้ 5 ขั้นตอน ก่อนตัดสินใจเป็นเจ้าของ "บ้าน-คอนโด"

แก้ปัญหา คือ

ผู้ซื้อจึงต้องเตรียมเงินไว้อย่างน้อย 20% ของราคาซื้อขายเพื่อเป็นเงินดาวน์จ่ายให้กับผู้ขาย แต่บางโครงการอาจร่วมมือกับธนาคารซึ่งทำให้ผู้กู้ซื้อบ้านได้รับวงเงินกู้ที่สูงขึ้น ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายที่ผู้ซื้อต้องจ่ายเองน้อยลงตามไปด้วย กรณีที่โครงการยังไม่เสร็จจะให้ผู้บริโภคสามารถผ่อนดาวน์กับโครงการได้โดยตรง แต่จะมีทั้งผ่อนดาวน์เท่ากันทุกงวด หรือ อาจมีงวดบอลลูน ซึ่งเป็นงวดที่ต้องจ่ายเงินสูงกว่างวดดาวน์ปกติ

ทางที่ดีที่สุดสำหรับผู้วางแผนซื้อที่อยู่อาศัยคือต้องเริ่มเก็บออมเงินเพื่อสำรองใช้ในกรณีฉุกเฉินต่าง ๆ ด้วย 

2.ยื่นกู้แต่ไม่ผ่าน

เมื่อเรายื่นกู้ไปแล้ว เราต้องมาลุ้นผลกันอย่างใจจดใจจ่อ เพราะก็มีโอกาส "กู้ไม่ผ่าน" ได้เช่นกัน ซึ่งอยู่กับการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ของแต่ละธนาคาร สถาบันการเงิน จะมีขั้นตอนการพิจารณาที่คล้ายคคลึงกันจากข้อมูลในแบบฟอร์มยื่นแสดงความจำนงขอกู้ และหลักฐานประกอบการขอกู้ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

ซึ่งการ ไม่ได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อ มีสาเหตุมาจากการส่งเอกสารไม่ครบ ฐานเงินเดือน หรือรายได้หลักไม่มั่นคงเพียงพอ หรือมีภาระหนี้มากเกินไป รวมถึงมีประวัติทางการเงินไม่ดีมาก่อน 

แก้ปัญหา คือ

เลือกธนาคารสำรองไว้  กรณีที่ธนาคารแรกกู้ไม่ผ่าน และหากต้องการยื่นกู้อีกครั้ง ควรกลับมาวางแผนการเงินใหม่ให้มีความมั่นคงมากขึ้น หรือ เร่งเคลียร์ปัญหาหนี้สินหรือประวัติการค้างชำระต่างๆ ให้เรียบร้อยก่อน

 3.วัสดุ/เฟอร์นิเจอร์ไม่ตรงปก

ปัญหาในการเลือกซื้อโครงการบ้าน หรือ คอนโด คือ "ไม่ตรงปก" ไม่ตรงตามที่โฆษณาไว้ทางโบชัวร์เสนอขาย โปรโมชัน หรือแม้กระทั่งไม่ตรงสัญญา ตรงนี้ต้องเก็บหลักฐานทุกอย่างไว้ให้ครบ ไม่ว่าจะเป็นวัสดุ เฟอร์นิเจอร์ แล้วไปแจ้งกับโครงการให้แก้ไขจุดบกพร่องหรือเจรจาร่วมกันเพื่อขอรับการชดใช้ หรือเยียวยาแบบอื่นทดแทน

อีกกรณีคือ ก่อสร้างไม่ตรงตามแบบที่ตกลงซื้อขายกัน ตรงนี้สามารถไปขอดูเลขที่ใบอนุมัติ และนำเลขดังกล่าวไปขอดูพิมพ์เขียวของโครงการที่ขออนุญาตก่อสร้างที่กรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อตรวจสอบว่าสร้างตรงตามแบบที่ทำการประกาศขายหรือไม่

แก้ปัญหา คือ

หากพบว่าสร้างไม่ตรงกับที่โฆษณา หรือไม่ตรงกับการยื่นขออนุญาตไป ผู้ซื้อสามารถนำหลักฐานดังกล่าวไปยกเลิกสัญญากับทางโครงการได้ และขอเงินที่ชำระไปแล้วทั้งหมดคืนได้ เพราะการก่อสร้างไม่เป็นไปตามสัญญา

 

คอนเทนต์แนะนำ
มีผลแล้ว! มาตรการลดเงินสมทบประกันสังคม ต.ค.-ธ.ค. ยันสิทธิประโยชน์เหมือนเดิม
แอปเปิลยอมแล้ว! เปลี่ยนสายชาร์จไอโฟนตามกฎหมายใหม่สหภาพยุโรป

 

4. โครงการขอ EIA ไม่ผ่าน

ตรงนี้สำคัญมาก เพราะรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ EIA (Environmental Impact Assessment Report) มีบทบาทในการควบคุมไม่ให้โครงการก่อสร้างต่าง ๆ ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โครงการที่อยู่อาศัยใดที่ทำ EIA ไม่ผ่านจะไม่สามารถก่อสร้างต่อได้ แต่บางโครงการมักเปิดขายล่วงหน้าก่อนยื่นเรื่องขอ EIA หรืออยู่ระหว่างการขอ EIA ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงที่ผู้ซื้อต้องลุ้นในอนาคต

แก้ปัญหา คือ

ถ้าโครงการขอ EIA แล้วไม่ผ่าน จะต้องคืนเงินจองและเงินดาวน์ทั้งหมดให้ผู้ซื้อตามกฎหมาย หากผู้ซื้อยังสนใจเป็นเจ้าของห้องชุดนั้นอยู่ ควรสอบถามแนวทางแก้ไขกับโครงการว่าจะยื่นแก้ไขจนกว่า EIA จะผ่านหรือไม่และใช้เวลาเท่าไร แต่ถ้าผู้ซื้อไม่ต้องการรอ ควรสอบถามว่าโครงการจะสามารถคืนเงินจองเต็มจำนวนให้ได้ภายในเมื่อไร หากไม่มีความชัดเจนหรือไม่มีความคืบหน้า ผู้ซื้อที่เสียหายควรรวมตัวกันเพื่อเรียกร้องสิทธิ์เป็นกลุ่ม ไปลงบันทึกประจำวันกับตำรวจในท้องที่ และติดต่อสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ให้ช่วยเหลือ 

5. โครงการเสร็จล่าช้าหรือสร้างไม่เสร็จ

อาจเกิดขึ้นได้จากปัญหาด้านการก่อสร้างหรือสภาพคล่องของโครงการเอง ตรงนี้ผู้บริโภคต้องตรวจสอบรายละเอียดในสัญญาตั้งแต่ต้นว่าทางโครงการมีการระบุความรับผิดชอบในกรณีที่สร้างเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด หรือสร้างไม่เสร็จอย่างไรบ้าง กรณีนี้คือ ซื้อโครงการในขณะที่กำลังก่อสร้าง เพราะปัจจุบันมีโครงการที่เปิดขายแบบพร้อมเข้าอยู่เป็นทางเลือกจำนวนมากเช่นกัน

แก้ปัญหา คือ

เพราะหากโครงการสร้างเสร็จล่าช้า โดยมีสาเหตุมาจากผู้ขายหรือผู้ประกอบการ กรณีนี้ผู้ขายต้องจ่ายค่าปรับให้กับผู้ซื้อเป็นรายวัน อัตราวันละ 0.01% ของราคาซื้อขาย จนกว่าจะมีการสร้างแล้วเสร็จและทำการส่งมอบให้ผู้ซื้อเป็นที่เรียบร้อย หรือแล้วแต่การเจรจาตกลงเป็นกรณีไป

ส่วนกรณีที่คอนโดฯ สร้างไม่เสร็จหรือหยุดสร้าง โดยไม่มีการชี้แจงหรือแสดงความรับผิดชอบในการชดเชยเยียวยาให้กับผู้ซื้อ ผู้ซื้อมีสิทธิ์ขอยกเลิกสัญญาและขอเงินคืนได้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเงินจอง เงินทำสัญญา และเงินดาวน์ พร้อมกับสามารถเรียกดอกเบี้ยได้ 7.5% ต่อปี นับจากวันที่เริ่มต้นการชำระเงินจองนั้น ๆ 

 

"บ้านคือวิมานของเรา" จะตัดสินใจซื้อทั้งทีนอกจากการตัดสินใจที่ละเอียดรอบคอบที่สุดแล้ว ยังต้องเตรียมรับมือกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นด้วย โดยเฉพาะปัญหาราอยู่เหนือการควบคุมของเราผู้ซื้อ

 

 

คอนเทนต์แนะนำ
หมอสอง เปิดใจครั้งแรก ถูกลักพาตัวเข้าป่า นอนใต้ต้นไม้ บางวันกินแต่ข้าวเปล่า
พีพีทีวี ยิงสด 2 คู่ รีโว่ ไทยลีก สัปดาห์ที่ 11

TOP เศรษฐกิจ
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ