อัปเดต! บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือน ธ.ค. ใช้จ่ายอะไรได้บ้าง


โดย PPTV Online

เผยแพร่
กรมบัญชีกลางอัปเดตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือน ธ.ค. 65 ส่วนใหญ่เพื่อช่วยค่าครองชีพประชาชน

นางสาววารี แว่นแก้ว รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางได้เบิกจ่ายและโอนเงินให้แก่หน่วยงานและร้านค้าที่รับชำระค่าสินค้าและบริการผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประจำเดือนธันวาคม 2565

วันสุดท้าย ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ยอดล่าสุด 22.2 ล้านคน

เริ่มแล้ววันนี้ “พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์” ใช้อาคารชุด-คอนโดฯ จดทะเบียนภาษีได้

โดยผู้ถือบัตรสามารถนำไปใช้จ่ายได้ดังต่อไปนี้

ทุกวันที่ 1 ของเดือน (ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และไม่สะสมในเดือนถัดไป)

  •  วงเงินซื้อสินค้า 200/300 บาทต่อเดือน
  •  ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 100 บาทต่อ 3 เดือน (25 ต.ค. – ธ.ค. 65)
  •  ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประกอบด้วย

           

1. ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อเดือน

2. ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อเดือน

3. ค่าโดยสารรถ ขสมก./รถไฟฟ้า (MRT/BTS/ARL) 500 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อาศัยอยู่ในเขต กทม. และปริมณฑล)

ทุกวันที่ 18 ของเดือน (สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)

  • เงินชดเชยค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้ลงทะเบียนกับ กฟน. กฟภ. และกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน)
  • เงินชดเชยตามจำนวนเงินที่ชำระค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ได้ลงทะเบียนกับ กปน. กปภ. ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท (ที่ได้ชำระเงินแล้ว) ส่วนที่เกินจาก 100 บาท ผู้ถือบัตรฯ เป็นผู้ชำระเอง)

ทุกวันที่ 22 ของเดือน (สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)

  • เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการ)

 

สำหรับยอดการใช้จ่ายเดือน พ.ย. 2565 กรมบัญชีกลางได้เบิกจ่ายเงินให้แก่ร้านค้าที่ผู้มีสิทธินำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปชำระค่าสินค้าอุปโภคบริโภค ค่าเดินทาง และค่าก๊าซหุงต้ม  ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 พ.ย. 2565

สวัสดิการที่ให้เป็นวงเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

1.1 วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค  3.53 พันล้านบาท

1.2 วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม     50.2 ล้านบาท

1.3 วงเงินค่าโดยสาร ขสมก./BTS/MRT/Airport rail link    22.7 ล้านบาท

1.4 วงเงินค่าโดยสารรถบริษัทขนส่ง จำกัด (บขส.) 7.98 ล้านบาท

1.5 วงเงินค่าโดยสารรถไฟ      18.79 ล้านบท

รวมจำนวนเงิน 3.63 พันล้านบาท

สวัสดิการที่ให้ผ่านกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (e-Money)

2.1 มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ระยะที่ 1-2)  157,400 บาท

2.2 มาตรการสนับสนุนค่าใช่จ่ายช่วงปลายปี    191,500 บาท

2.3 มาตรการช่วยเหลือค่าเช่าบ้านสำหรับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย  18,400 บาท

2.4 มาตรการช่วยเหลือค่าเดินทางไปรับการรักษาพยาบาลฯ  31,000 บาท

2.5 มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า     168 ล้านบาท

2.6 มาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำประปา       17.5 ล้านบาท

2.7 มาตรการชดเชยเงินให้แก่ผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

โดยใช้ข้อมูลจากจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มฯ (ระยะที่ 1 - 2)   1,007.24 บาท

2.8 มาตรการเพิ่มเบี้ยคนพิการ  ช32,600 บาท

2.9 มาตรการบรรเทาภาระค่าครองชีพให้แก่เกษตรกร ช88,000 บาท

2.10 มาตรการบรรเทาค่าใช้จ่ายของพ่อแม่ช่วงเปิดปีการศึกษา 52,000 บาท

2.11 มาตรการพยุงการบริโภคของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1,119,500 บาท

2.12 มาตรการมอบเงินช่วยเหลือสำหรับผู้สูงอายุ  82,500 บาท

2.13 มาตรการช่วยเหลือการเลี้ยงดูบุตรแก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 20,100 บาท

2.14 การเติมเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ในบัตรวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคที่จำเป็น   325,100 บาท

2.15 มาตรการเงินเพิ่มเบี้ยความพิการ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 2563    215 ล้านบาท

รวมจำนวนเงิน    403 ล้านบาท

รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,034 ล้านบาท

 

TOP เศรษฐกิจ
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ