ครม.เคาะงบ 6.6 พันล้านบาท ส่วนลดค่าไฟบ้าน ใช้ไม่เกิน 500 หน่วย/เดือน


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ครม.เห็นชอบให้ใช้งบกลางปี 66 วงเงิน 6,693.31 ล้านบาท เป็นส่วนลดค่าไฟบ้านเดือน ต.ค.-ธ.ค.65 สำหรับผู้ที่ใช้ไฟไม่เกิน 500 หน่วย/เดือน

ตรึงค่าไฟบ้านเรือน บิล ม.ค. - เม.ย. 66 ยังอยู่ที่ 4.72 บาท/หน่วย

คลังจัดเต็มของขวัญปีใหม่เพียบ "ช้อปดีมีคืน 2566 - ลดภาษีที่ดิน-ค่าธรรมเนียมโอน"

เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2565 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบมาตรการเร่งด่วนด้านพลังงานเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนจากสถานการณ์ราคาพลังงาน  สำหรับค่าไฟฟ้าประจำเดือนตุลาคมถึงธันวาคม 2565 ตามที่กระทรวงมมหาดไทยเสนอ

โดยพิจารณาอนุมัติให้การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใช้จ่ายในวงเงินรวม 6,693.31 ล้านบาท ใช้แหล่งเงินจากงบประมาณปี 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับค่าไฟฟ้าเดือน ต.ค. - ธ.ค. 2565

เพื่อให้ส่วนลดอัตราค่าไฟฟ้าแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 500 หน่วย/เดือน โดยให้การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเบิกจ่ายเงินจากสำนักงบประมาณต่อไป

น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้ เมื่อ 13 ก.ย. ที่ผ่านมา ครม.มีมติเห็นชอบหลักการของมาตรการบรรเทาผลกระทบด้านไฟฟ้า โดยให้ส่วนลดค่าไฟฟ้าแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 500 หน่วยต่อเดือน เป็นเวลา 4 เดือน สำหรับค่าไฟฟ้าประจำเดือน ก.ย. - ธ.ค. 2565 แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ

กลุ่มที่ 1 ส่วนลด 92.04 สตางค์ต่อหน่วย สำหรับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัย (กลุ่มเปราะบาง) ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน และกลุ่มที่ 2 ส่วนลดค่า Ft แบบขั้นบันไดร้อยละ 15-75 (จำนวน 10.30-51.50 สตางค์ต่อหน่วย) สำหรับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าระหว่าง 301-500 หน่วยต่อเดือน ซึ่ง ครม.มีมติเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 อนุมัติงบกลางปี 2565 ให้การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ใช้จ่ายในวงเงิน 2,231.10 ล้านบาท เพื่อให้ส่วนลดอัตราค่าไฟฟ้าของเดือนกันยายน 2565 ให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 500 หน่วยต่อเดือน

ขณะที่ส่วนลดอัตราค่าไฟฟ้าของเดือน ต.ค.-ธ.ค. 2565 ที่ทางการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ประมาณการงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ 6,693.31 ล้านบาทนั้น ครม.ได้เห็นชอบให้ใช้จ่ายจากงบประมาณกลางปี 2566 เบิกจ่ายจากงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป ซึ่งทางการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะจัดทำแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณตามขั้นตอนต่อไปด้วย

คอนเทนต์แนะนำ
เช็กเงื่อนไข "ช้อปดีมีคืน 2566" ซื้ออะไรได้บ้าง ลดหย่อนภาษี
รู้จัก "เรือหลวงสุโขทัย" ประจำการ 35 ปี ก่อนอับปางกลางทะเล
เร่งค้นหากำลังพลเรือหลวงสุโขทัย อีก 30 คน ด้านเพื่อนโพสต์หาต้นเรือ "พลับ" ลูกบิ๊กหนุ่ย

PR - ตารางคะแนน-2_B PR - ตารางคะแนน-2_B
TOP เศรษฐกิจ
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ