สรรพากร เปิด รายละเอียด ช้อปดีมีคืน เติมน้ำมันได้แต่ซื้อทองไม่ได้


โดย PPTV Online

เผยแพร่
สรรพากร เปิด รายละเอียด ช้อปดีมีคืน ทั้งของที่ซื้อได้และไม่ได้ รวมถึงวิธีการขอใบกำกับภาษีและ e-Tax Invoice

หลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติ เห็นชอบมาตรการ “ช้อปดีมีคืน” ปี 2566 เพื่อช่วยกระตุ้นให้เกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นประมาณ 42,000 ล้านบาท โดยสามารถลดหย่อนภาษีจากค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการที่เกิดขึ้น ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566

"เติมน้ำมัน" เข้ามาตรการ "ช้อปดีมีคืน 2566" อย่าลืมขอใบกำกับภาษี

เช็กเงื่อนไข "ช้อปดีมีคืน 2566" ซื้ออะไรได้บ้าง ลดหย่อนภาษี

สำหรับผู้มีเงินได้ที่เป็นบุคคลธรรมดา (ไม่รวมถึงห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล) ลดหย่อน   ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 40,000 บาท

ด้านนายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังโดยกรมสรรพากรตระหนักถึงความสำคัญการเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการ ทั้งการส่งเสริมการอ่าน จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ช้อปดีมีคืน 2566 ผ่านแล้ว! ช้อปวงเงินสูงสุด 40,000 บาท

ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร เพื่อกำหนดสิทธิประโยชน์ทางภาษี พร้อมทั้งออกร่างประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามมาตรการ “ช้อปดีมีคืน” ปี 2566”

โดยมีหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ดังนี้

1. ค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการ จำนวนไม่เกิน 30,000 บาท จะต้องมีใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากรหรือใบรับซึ่งมีรายการอย่างน้อยตามมาตรา 105 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร พร้อมระบุชื่อและนามสกุลของผู้มีเงินได้ในรูปแบบกระดาษหรือ e-Tax Invoice หรือ e-Receipt แล้วแต่กรณี    

2. ค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการ จำนวนอีกไม่เกิน 10,000 บาท จะต้องมี e-Tax Invoice หรือ e-Receipt แล้วแต่กรณีเท่านั้น

ซึ่งทั้ง 2 กรณี หมายความรวมถึง e-Tax Invoice by Email ด้วย

นอกจากนั้นแล้ว กรณีที่ซื้อผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ร้านขายของออนไลน์ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)  เช่น ช้อปปี้  ลาซาด้า เจดีเซ็นทรัล  ฯลฯ จะสามารถใช้ได้เต็มวงเงิน 40,000 บาท

 

ส่วนในการใช้สิทธิลดหย่อผู้มีเงินได้ต้องจ่ายค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการให้แก่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และได้รับใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร

 

คาดว่าจะมีผู้ใช้สิทธิ 1.4 ล้านคน ซึ่งจะช่วยกระตุ้นการบริโภคในประเทศ และสนับสนุนผู้ประกอบการ รวมถึงการส่งเสริมสินค้าท้องถิ่นที่เป็นเศรษฐกิจระดับฐานราก ทั้งยังเป็นการส่งเสริมการอ่าน อันเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

อย่างไรก็ตาม พีพีทีวี ลองสรุปสินค้าที่ทั้งสามารถใช้สิทธิช้อปดีมีคืนได้และไม่ได้ให้เห็นภาพและเข้าใจมากขึ้น

ร้านอาหาร/ร้านกาแฟ ที่จด VAT : ได้

สุรา เบียร์  ไวน์ ยาสูบ : ไม่ได้

เติมน้ำมันเชื้อเพลิง เปลี่ยนยางรถ ซ่อมรถ เช็กสภาพรถ (บริการช่วง  1 ม.ค. - 15 ก.พ.2566) : ได้

ซื้อรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เรือ : ไม่ได้

หนังสือ / E-book : ได้

หนังสือพิมพ์/นิตยสาร  : ไม่ได้

เครื่องใช้ไฟฟ้า / เครื่องกรองน้ำ/โทรศัพท์ /สมาร์ทโฟน : ได้

ค่าน้ำ-ไฟ / บริการสัญญาณโทรศัพท์ / ค่าบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต : ไม่ได้

ค่ากำเหน็จทองรูปพรรณ : ได้ 

ทองแท่ง ทองรูปพรรณ  : ไม่ได้

ยาสีฟัน แปรงสีฟัน แชมพู ครีมนวด เครื่องสำอาง โลชั่น ครีมบำรุงผิว โฟมล้างหน้า เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า นาฬิกา น้ำหอม ฯลฯ  : ได้  

อาหารสด เนื้อหมู เนื้อไก่ ปลา ผักสด  นม  อาหารสัตว์ : ไม่ได้

ตัดแว่นสายตา , สปา : ได้

ทำฟัน , ทำศัลยกรรม , ทำเลสิก ,ตรวจสุขภาพ : ไม่ได้

อุปกรณ์ท่องเที่ยว กระเป๋าเดินทาง อุปกรณ์แคมป์ปิ้ง เต็นท์ ฯลฯ : ได้

ค่านำเที่ยว มัคคุเทศก์  ค่าที่พักโรงแรม : ไม่ได้

ประกันวินาศภัย , ประกันรถยนต์ : ไม่ได้

คอนเทนต์แนะนำ
ทร.พบร่างผู้เสียชีวิต 1 ราย ลอยทะเล อยู่ระหว่างพิสูจน์อัตลักษณ์
พบแพชูชีพ - โดมเรดาร์ "เรือหลวงสุโขทัย" ลอยเกยฝั่ง จ.ชุมพร
กองทัพเรือ ส่งยานสำรวจใต้น้ำ Sea Fox สำรวจเรือหลวงสุโขทัย

 

 

PR - ตารางคะแนน-2_B PR - ตารางคะแนน-2_B
TOP เศรษฐกิจ
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ