6 เดือนรัฐใช้เงิน พ.ร.ก.กู้เงินฯ 100 โครงการ เฉียด 9 แสนล้านบาท


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ครม. รับทราบผลการใช้จ่ายเงินกู้ ตามพระราชกำหนด ฯ รอบ 6 เดือน ครั้งที่ 2 มี 100 โครงการ กรอบวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติรวม 898,092.12 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายรวม 877,766.71 ล้านบาท

นายอนุชา นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยมติ ครม. เกี่ยวกับ ประเมินผลโครงการหรือแผนงานภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลัง กู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 (พ.ร.ก. เงินกู้ ฯ 1 ล้านล้านบาท)  ครั้งที่ 2 ใช้จ่ายเงินกู้ ตามพระราชกำหนด  รอบ 6  เดือน (กรกฎาคม -ธันวาคม 65) พบว่า

"ลดค่าธรรมเนียมโอน-จำนอง" บ้านพร้อมที่ดิน-คอนโด ไม่เกิน 3 ล้านบาท ถึง 31 ธ.ค.66

UNIQ คว้าโครงการ 33 ล.ปรับปรุงป้าย"สถานีกลางบางซื่อ"เป็น"สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์"

 

 

การประเมินผลจะสุ่มตัวอย่างโครงการ/แผนงาน ที่ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 100 โครงการ กรอบวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติรวม 898,092.12 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายรวม  877,766.71  ล้านบาท คิดเป็น 97.73% ของกรอบวงเงินตามที่ คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ( ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2565) 

ทั้ง 100 โครงการผลการดำเนินงานอยู่ในระดับดีมาก  สร้างมูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจ  2,916,074.47  ล้านบาท  มีรายได้กลับคืนภาครัฐ  562,869.84 ล้านบาท เกิดความคุ้มค่า 3.55 เท่า 

และถ้าไปดูตามแผนงานจะพบว่า เกี่ยวกับ ทางการแพทย์ สาธารณสุข เพื่อแก้ปัญหาโควิด-19 จำนวน 26 โครงการ กรอบวงเงินรวม 55,086.52  ล้านบาท เบิกจ่ายรวม 51,046.76 ล้านบาท (92.66% ของกรอบวงเงิน) เช่น โครงการค่าตอบแทน เยียวยา ชดเชย และเสี่ยงภัยสำหรับการปฏิบัติงานของ อสม. ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโควิด-19  ในชุมชน และโครงการจัดหาวัคซีนป้องกันโควิด- 19 สำหรับบริการประชาชนในประเทศไทยเพิ่มเติม 35 ล้านโดส

ต่อมาเกี่ยวกับ การเยียวยา และชดเชยให้กับประชาชนเกษตรกร ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 จำนวน 17 โครงการ  กรอบวงเงินรวม  669,688.03  ล้านบาท  มีผลเบิกจ่ายรวม  667,393.81 ล้านบาท คิด (99.65% ของกรอบวงเงิน)   เช่น โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ชดเชยรายได้ให้กับประชาชนและเกษตรกร บรรเทาภาระค่าใช้ใช้จ่ายสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า) และชะลอการเกิดหนี้เสียและการเพิ่มขึ้นของหนี้สินครอบครัว  

อย่างไรก็ตาม มีข้อเสนอแนะ เช่น ควรเพิ่มบทลงโทษกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการ และการมีระบบ ฐานข้อมูลแบบรวมศูนย์และการปรับปรุงฐานข้อมูลให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน

 

และสุดท้าย  โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับ ผลกระทบจากโควิด-19  เช่น โครงการพัฒนาพื้นที่ ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” และ โครงการคนละครึ่ง 

คอนเทนต์แนะนำ
สหภาพฯ แฉว่าจ้างเอกชนเปลี่ยนป้าย "สถานีกลางบางซื่อ" ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง จี้ผู้ว่าฯ รฟท.สอบ
สหภาพฯ แฉว่าจ้างเอกชนเปลี่ยนป้าย "สถานีกลางบางซื่อ" ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง จี้ผู้ว่าฯ รฟท.สอบ
ราคาทองวันนี้ ปิดตลาดบวก 100 บาท ต่างประเทศแตะสูงสุดรอบ 6 เดือน
ราคาทองวันนี้ ปิดตลาดบวก 100 บาท ต่างประเทศแตะสูงสุดรอบ 6 เดือน

ข่าวที่คุณอาจพลาด

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP เศรษฐกิจ

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ