เช็กที่นี่ เคาะอัตราค่าจ้างเพิ่ม 3 กลุ่มอาชีพ 17 สาขา


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ครม.เห็นชอบอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 3 ระดับ รวม 17 สาขา เริ่มต้น 465 – 715 บาทต่อวัน หากนายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างตามที่กำหนด มีโทษจำคุก ปรับเป็นแสน หรือทั้งจำทั้งปรับ

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (31 มกราคม 2566) เห็นชอบประกาศอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ สำหรับแรงงาน 3 กลุ่มอาชีพ 17 สาขา เพื่อส่งเสริมให้แรงงานที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ในแต่ละสาขาอาชีพและแต่ละระดับได้รับค่าจ้างที่เหมาะสม เป็นธรรม สอดคล้องกับทักษะฝีมือ ความรู้ ความสามารถ และการจ้างงานในตลาดแรงงาน

“บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” เปิดให้ผู้ลงทะเบียนตรวจสอบสถานะ 3 ช่องทาง

พรหมลิขิตสร้างได้ ด้วยการใช้บริการ “ธุรกิจจัดหาคู่”

สำหรับแรงงาน 3 กลุ่มอาชีพ 17 สาขา ได้แก่

 

กลุ่มช่างอุตสาหการ ประกอบด้วย ช่างระบบส่งถ่ายกำลัง ระดับ 1 อัตราค่าจ้างวันละไม่ต่ำกว่า 495 บาท / ช่างระบบปั๊มและวาล์ว ระดับ 1 อัตราค่าจ้างวันละไม่ต่ำกว่า 515 บาท / ช่างประกอบโครงสร้างเหล็ก ระดับ 1 อัตราค่าจ้างวันละไม่ต่ำกว่า 500 / ช่างปรับ ระดับ 1 อัตราค่าจ้างวันละไม่ต่ำกว่า  500 บาท / ผู้ควบคุมระบบงานเชื่อมมิก - แม็ก ด้วยหุ่นยนต์ ระดับ 1 อัตราค่าจ้างวันละไม่ต่ำกว่า 520 บาท / และช่างเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ระดับ 1 อัตราค่าจ้างวันละไม่ต่ำกว่า 545 บาท / ระดับ 2 ไม่ต่ำกว่าวันละ 635 บาท / ระดับ 3 ไม่ต่ำกว่าวันละ 715 บาท

กลุ่มสาขาอาชีพช่างเครื่องกล ประกอบด้วย สาขาช่างซ่อมรถแทรกเตอร์การเกษตร ระดับ 1 อัตราค่าจ้างวันละไม่ต่ำกว่า 465 บาท / ระดับ 2 ไม่ต่ำกว่าวันละ 535 บาท / ระดับ 3 ไม่ต่ำกว่าวันละ 620 บาท / สาขาพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถตักหน้าขุดหลัง ระดับ 1 อัตราค่าจ้างวันละไม่ต่ำกว่า 585 บาท / สาขาพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถขุด ระดับ 1 อัตราค่าจ้างวันละไม่ต่ำกว่า 570 บาท / สาขาพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถลากจูง ระดับ 1 อัตราค่าจ้างวันละไม่ต่ำกว่า 555 บาท / สาขาพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถตัก ระดับ 1 อัตราค่าจ้างวันละไม่ต่ำกว่า 520 บาท

 

กลุ่มสาขาอาชีพภาคบริการ  ประกอบด้วย นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ไทยสัปปายะ (โภชนบำบัด) นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ไทยสัปปายะ (วารีบำบัด) นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ไทยสัปปายะ (สุคนธบำบัด) ระดับ 1 อัตราค่าจ้างวันละไม่ต่ำกว่า 500 บาท /ระดับ 2 ไม่ต่ำกว่าวันละ 600 บาท /พนักงานผสมเครื่องดื่ม ระดับ 1 อัตราค่าจ้างวันละไม่ต่ำกว่า 475 บาท /ระดับ 2 ไม่ต่ำกว่าวันละ 525 บาท /ระดับ 3 ไม่ต่ำกว่าวันละ 600 บาท /การเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย ระดับ 1 อัตราค่าจ้างวันละไม่ต่ำกว่า 530 บาท /และช่างเครื่องช่วยคนพิการ ระดับ 1 อัตราค่าจ้างวันละไม่ต่ำกว่า 520 บาท /ระดับ 2 ไม่ต่ำกว่าวันละ 600 บาท

ซึ่งอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ ได้มีการประกาศก่อนหน้านี้แล้ว 112 สาขา และเมื่อมีประกาศเพิ่มอีก 17 สาขา รวมเป็น 129 สาขา ทำให้ครอบคลุมสาขาอาชีพที่ต้องการแรงงานฝีมือแรงงานมากยิ่งขึ้น แรงงานที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานตามสาขาดังกล่าวจะได้รับค่าจ้างเหมาะสมกับทักษะฝีมือ ส่วนนายจ้างและสถานประกอบกิจการได้แรงงานที่การันตีทักษะฝีมือ จึงเชิญชวนเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ทั้งนี้ อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือจะมีผลใช้บังคับ เก้าสิบวันหลังจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ด้าน นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวด้วยว่า  เมื่อประกาศกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำหรืออัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือมีผลใช้บังคับแล้ว ห้ามไม่ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างน้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำหรืออัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือที่กำหนด หากนายจ้างฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

คอนเทนต์แนะนำ
เช็กวัน! เปิดรับสมัครสอบ ก.พ.66 ทุกระดับ จำนวนกว่า 3 แสน ที่นั่ง
ธนาคารประกาศ "วันหยุดพิเศษ 5 พ.ค.66" เป็นกรณีพิเศษ
เรื่องต้องห้ามก่อนเข้านอน เพื่อคุณภาพการนอนที่ดี ตื่นมาสดชื่น!

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP เศรษฐกิจ

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ