มีผลแล้ว! ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตผลิตสุราใหม่


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ราชกิจจาฯ ประกาศ กำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียม การอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 การผลิตสุรา

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศกฎกระทรวง กฎกระทรวงหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566  ซึ่งมีสาระสำคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560  เพื่อกำหนดค่าธรรมเนียมการอนุญาตที่มีการจัดเก็บจริงสำหรับการอนุญาตผลิตสุราที่มิใช่เพื่อการค้า(กำหนดใหม่ เดิมไม่มี)

คอนเทนต์แนะนำ
ตรวจหวย - ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ลอตเตอรี่ 1/2/66
ครม.ปลดล็อกสุราพื้นบ้าน ไฟเขียวผลิตในครัวเรือน เปิดทางรายย่อย
รู้จัก "สุราพื้นบ้าน" เครื่องดื่มแอลกฮอล์จากภูมิปัญญาไทย

และการอนุญาตผลิตสุราเพื่อการค้า รวมถึงกำหนดค่าธรรมเนียมกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งโรงงานผลิตสุรา(กำหนดใหม่ เดิมไม่มี)  โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. ใบอนุญาตผลิตสุราที่มิใช่เพื่อการค้า ใบอนุญาตผลิตสุราแช่ ฉบับละ 360 บาท ส่วนใบอนุญาตผลิตสุรากลั่นฉบับละ 1,500 บาท
  2. ใบอนุญาตผลิตสุราเพื่อการค้า  กรณีใบอนุญาตผลิตสุราแช่ แยกเป็น

  • สุราแช่ที่ไม่ใช่สุราแช่ชนิดเบียร์ที่ผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรมสุราขนาดเล็ก(เพิ่มใหม่) ซึ่งใช้เครื่องจักรที่มีกำลังรวมหรือกำลังเทียบเท่าต่ำกว่า 5 แรงม้า หรือใช้คนงานน้อยกว่า 7 คน หรือกรณีใช้ทั้งเครื่องจักรและคนงาน โดยเครื่องจักรต่ำกว่า 5 แรงม้าและคนน้อยกว่า 7 คน ใบอนุญาตฉบับละ 1,800 บาท
  • สุราแช่ที่ไม่ใช่สุราแช่ชนิดเบียร์ที่ผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรมสุราขนาดกลาง(เพิ่มใหม่) ซึ่งใช้เครื่องจักรตั้งแต่ 5 แรงม้า แต่น้อยกว่า 50 แรงม้า หรือ ใช้คนงานตั้งแต่ 7 คน แต่น้อยกว่า 50 คน หรือกรณีที่ใช้ทั้งเครื่องจักรและคนงาน ซึ่งเครื่องจักรมีกำลังตั้งแต่ 5 แรงม้าแต่น้อยกว่า 50 แรงม้าและคนงานมีจำนวนตั้งแต่ 7 คนแต่น้อยกว่า 50 คน ค่าใบอนุญาตฉบับละ 3,600 บาท
  • สุราแช่ชนิดเบียร์และสุราแช่ชนิดอื่นนอกหนือจาก 1)และ2)  ฉบับละ 60,000 บาท

คอนเทนต์แนะนำ
ราคาทองวันนี้ พุ่งแรง 200 บาท ทองแท่งแตะ 30,000 บาทต่อบาททองคำ
ตรวจสลากออมสินพิเศษ 2 ปี และสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 2 ปี งวดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

ส่วนใบอนุญาตผลิตสุราเพื่อการค้า กรณีผลิตสุรากลั่น

  1. สุรากลั่นชนิดสุราขาวที่ผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรมสุราขนาดเล็ก(เกณฑ์พิจารณาขนาดโรงงานเดียวกับโรงงานขนาดเล็กสุราแช่)  ใบอนุญาตฉบับละ 7,500 บาท
  2. สุรากลั่นชนิดสุราขาวที่ผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรมสุราขนาดกลาง(เกณฑ์พิจารณาขนาดโรงงานเดียวกับโรงงานขนาดกลางสุราแช่) ใบอนุญาตฉบับละ 15,000 บาท  
  3. สุรากลั่นทุกชนิดนอกเหนือจากที่กล่าวมาใน 1 และ 2 ใบอนุญาตฉบับละ 60,000 บาท

ประกาศ ณ วันที่ 30 ม.ค.2566 โดยมีผลบังคับใช้วันถัดไปซึ่งก็คือวันที่ 31 ม.ค.2566 เป็นต้นไป

TOP เศรษฐกิจ
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ