รู้จัก"ธุรกิจคาร์บอนเครดิต" เพื่อจัดการกับภาวะโลกร้อน


โดย PPTV Online

เผยแพร่
"ธุรกิจคาร์บอนเครดิต" เพื่อพาโลกไปสู่ ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) ขับเคลื่อนไทยลดก๊าซเรือนกระจก จุดเริ่มต้น อีเวนท์ คอนเสิร์ต

หากยังจำการประชุม รัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่ 26 (COP26) กันได้ ซึ่งไทยได้เข้าร่วมการประชุมด้วยเช่นกัน ครั้งนั้นมีเป้าหมายว่าจะบรรลุเป้าให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หรือ "net zero" ภายในปี 2050 เพื่อจัดการกับภาวะโลกร้อน

อุณหภูมิมหาสมุทรปี 2022 พุ่งสูงเป็นประวัติศาสตร์

บุก True Digital Park โมเดลของการจัดการสิ่งแวดล้อม

ซึ่ง net zero ก็คือการไม่ปล่อยก๊าซที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนนี้เพิ่มขึ้นไปในชั้นบรรยากาศอีก พร้อมกับลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือชดเชยด้วยการกำจัดก๊าซดังกล่าวเท่ากับจำนวนที่ปล่อยออกไป

เพราะ ก๊าซเรือนกระจกอย่างคาร์บอนไดออกไซด์มาจากการเผาผลาญน้ำมัน ก๊าซ และถ่านหิน จากภาคครัวเรือน โรงงาน และการขนส่ง จนส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อน  ซึ่งการจะทำงานเพื่อลดการปล่อยคาร์บอนได้ออกไซด์และก๊าซเรือนกระจกนั้น ต้องได้รับแนวทางนโยบายจากภาครัฐ และการปฏิบัติของทุกภาคส่วน หนึ่งในนั้นคือภาคเอกชน และในปัจจุบัน ก็มีภาคเอกชนหลายฝ่ายทั่วโลกให้ความสำคัญกับเรื่องของปัญหาสภาพภูมิอากาศโลก 

Smart City ไทย ไปถึงไหน? ปี 66 เพิ่มขึ้นเป็น 45 แห่ง

คำว่า คาร์บอนเครดิต จึงเกิดขึ้น ซึ่งคือสิทธิที่เกิดจากการลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือก๊าซเรือนกระจกสู่สิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากการที่บุคคลหรือองค์กรได้ดำเนินโครงการหรือมาตรการที่มีเป้าหมาย เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือก๊าซเรือนกระจกสู่สิ่งแวดล้อม ซึ่งสิทธิดังกล่าวนี้สามารถวัดปริมาณและสามารถนำไปซื้อขายในตลาดซื้อขายคาร์บอนเครดิตได้ คือ ก๊าซต่างๆ ที่ทำให้ปฏิกิริยาเรือนกระจก (จำนวนคาร์บอน) ที่แต่ละองค์กรสามารถลดได้ต่อปี และหากปล่อยคาร์บอนน้อยกว่าเกณฑ์จะถูกตีราคาเป็นเงิน ก่อนจะถูกขายเป็นเครดิตให้กับองค์กรอื่นได้

บริษัท เวฟ บีซีจี จำกัด คือภาคเอกชนที่เข้ามาสู่ตลาดผู้ให้บริการด้านคาร์บอนเครดิตครบวงจร ให้คำปรึกษาทั้งในส่วนของผู้ซื้อและผู้ขาย เป็นผู้พัฒนาโครงการและจัดหาคาร์บอน เครดิต ทั้งจากพลังงานสะอาดและพลังงานอื่นๆ โดยมีเป้าหมายเป็นผู้นำการถือครองคาร์บอนเครดิตในปริมาณที่สูงที่สุดอันดับ 3  และวางเป้าสูงสุดในประเทศไทย และในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอนาคต ซึ่งภายในปี 2566 คาดว่าจะถือครองคาร์บอนเครดิตและ RECs เพิ่มขึ้นเป็น 3 ล้านตันคาร์บอนและภายในปี 67 เพิ่มขึ้นเป็น 4.33 ล้านตันคาร์บอน

เพื่อการจัดหาคาร์บอนเครดิต สำหรับการ Offset เพื่อให้ผู้จัดงานบรรลุเป้าหมายของการเป็น Carbon Neutral Event  สู่การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร และเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนประเทศไทย ในการลดก๊าซเรือนกระจกได้มากขึ้น โดยเริ่มจาก การจัดงานหรือ Event ในประเทศ งาน Expo แม้กระทั่งงานคอนเสิร์ต ที่จะช่วยให้คำแนะนำการจัดงานให้มีความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) 

ซึ่งจะอยู่ภายใต้หลักการคำนวณและประเมินอ้างอิงตามหลัก การขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก.และตรวจสอบโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รัตนโกสินทร์ หน่วยงานในกำกับของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (มทร.) ซึ่งมีการจัดทำยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยคาร์บอนนิวทรัล หรือความเป็น กลางทางคาร์บอนภายในปี 2030 ล่าสุดคือ  ร่วมกับ บริษัท เอ็มวิชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MVP ผ่านการลงนามความร่วมมือ (MOU) ดีเดย์งานแรก Mobile Expo 2023 ระหว่างวันที่ 16-19 ก.พ.นี้ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ นอกจากนี้ยังมีกลุ่มอุตสากรรมและภาคธุรกิจหลายแห่งในความสนใจ เช่น ในกลุ่ม SET50 

มุมมองนักวิชาการสิ่งแวดล้อม "กุญแจสำคัญของไทยบนเวที COP 26"

 

 

ด้านนายเกียรติชาย ไมตรีวงศ์  ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.)

. ได้ให้การการสนับสนุนการจัดอีเว้นท์ในครั้งนี้  ให้มีการดำเนินการในรูปแบบที่เป็น Carbon Neutral Event  โดยมีการพัฒนาแพลตฟอร์มการคำนวณขึ้นใหม่  มุ่งเน้นให้ใช้งานได้ง่าย แยกตามประเภทของ MICE คือ

1. การจัดประชุม-อบรม-สัมมนา (Meeting)

2. การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (Incentive Travel)

3. นิทรรศการ-แสดงสินค้า (Exhibition)

4. งานเทศกาล (Festival)

5. การแข่งขันกีฬา (Sport)

6. การเดินทางท่องเที่ยวของบุคคล (Personal Travel)

ปัจจุบัน อบก. ได้ร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(องค์การมหาชน) หรือ  TCEB ในการนำแพลตฟอร์มดังกล่าวข้างต้น ไปทดลองใช้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม MICE ซึ่งในต่างประเทศมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานต่างๆ ให้มีความเป็นกลางทางคาร์บอนมากขึ้นทั้งผู้จัดจากต่างประเทศ งานเทศกาลดนตรี งานคอนเสิร์ต ก็เริ่มมีมาตรการให้ผู้เข้าร่วมงานปฏิบัติตาม อีกทั้งศิลปินบางวงยังมีการเลือกงานที่จะไปทำการแสดง ที่ต้องเป็นงานจัดในรูปแบบของ Carbon Neutral เท่านั้น

โดยอีกหนทางหนึ่งที่ทำให้การจัดงานกิจกรรมต่าง ๆ สามารถเดินสู่เป้าหมายความเป็นการทางคาร์บอนก็คือ การซื้อคาร์บอนเครดิตมาชดเชยปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร หรือ ผลิตภัณฑ์ หรือที่เรียกว่า การทำกิจกรรมชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือ กิจกรรมชดเชยคาร์บอน (Carbon Offsetting) เพื่อทำให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากองค์กร หรือ ผลิตภัณฑ์นับได้เท่ากับศูนย์ หรือ ที่เรียกว่า Carbon Neutral

 

 

PR-โปรแกรมผลบอล-2_B PR-โปรแกรมผลบอล-2_B
TOP เศรษฐกิจ
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ